Parczew, dnia 21.07.2014 r.


Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych
aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020”


Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że został zakończony proceskonsultacji aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020”. Konsultacje trwały od 9 do 30 czerwca 2014 roku. Uwagi można było zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego oraz na bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami powiatu zorganizowanym w dniu 24 czerwca br..
Konsultacje społeczne pozwoliły poznać stanowisko różnych grup mieszkańców na temat opracowanego dokumentu lokalnego.
Zgłoszone uwagi i wnioski zostały ujęte w opracowanym Sprawozdaniu z Konsultacji Społecznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za wkład w określaniu kierunku, w którym powinien podążać rozwój naszego regionu.

Konsultacje realizowane były w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

*Załącznik*
- „Strategia Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020” ...
- Sprawozdanie z konsultacji społecznych w Parczewie ...


.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.