Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Wydziały urzędu


Wydział Organizacyjno-Prawny

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Sekretarz
Kier. Wydziału

Elżbieta Zdolska

355 15 96

5

Sekretarka

Mirosława Szajda

355 14 70

2

Inspektor

Marlena Mazur

355 15 84

36

Kierowca

Marek Hut

355 15 84

36

Informatyk

Paweł Supryn

355 16 54

40

Starszy specjalista

Joanna Tymosiewicz

355 15 84

36

Robotnik gospodarczy

Bożena Hut

 

 

Dozorca

Andrzej Wachowiec

 

 


Referat Zarządzania Kryzysowego i Obronności

Kierownik 
Referatu

Magdalena Nowicka-Nowak

355 15 84

42

Inspektor

Janusz Pawelec

355 16 54

41

Podinspektor

Mirosław Bloch

355 16 54

41


Biuro Obsługi Klienta

Podinspektor

Edyta Kosobucka

355 14 69

28

Podinspektor

Ewelina Rudkowska

355 14 69

28


Wydział Edukacji i Spraw Społecznych

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik

Anna Ignatowicz

355 16 51

21

Inspektor

Urszula Jószczuk

355 15 90

20

Inspektor

Małgorzata Chilimoniuk

355 15 90

20


Wydział Budżetu i Finansów

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Skarbnik

Ewa Klajda

355 15 86

32

Inspektor

Małgorzata Bzoma

355 15 87

34

Podinspektor

Jadwiga Domańska

355 15 87

34

Specjalista

Józef Puła

355 16 55

33

Referent

Katarzyna Romańczuk

355 16 55

33

Podinspektor

Katarzyna Kołodyńska

355 15 88

19

Podinspektor
ds. ksiegowości

Agnieszka Klajda

355 16 55

33


Wydział Architektury, Inwestycji
i Zamówień Publicznych

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik

Marcin Dębek

355 15 94

16

Inspektor

Ryszard Olszewski

355 15 95

17

Podinspektor

Tomasz Bloch

355 15 95

17

Inspektor

Grzegorz Tyborowski

355 15 70

18

Młodszy referent

Michał Nieścioruk

355 15 70

18


Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki
Nieruchomościami

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik

Małgorzata Ostrowska

355 15 74

9

Inspektor

Helena Atras

355 16 56

8

Inspektor

Mirosława Szymańska

355 15 89

6

Inspektor

Halina Tkaczyk

355 14 68

7

Inspektor

Marta Kopiś

355 15 91

10

Podinspektor

Marta Klajda

355 15 91

10


Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik
PODGiK

Marianna Zabielska

355 15 71

 23

Inspektor

Beata Olszewska

355 16 63

 24

Podinspektor

Sławomir Kopaczewski

355 16 63

25

Podinspektor

Anna Tarasiuk

355 15 73

14


Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik

Krzysztof Robak

355 15 98

37

Podinspektor

Ewa Grzesiak

355 15 99

38

Inspektor

Bernard Kowalczuk

355 15 99

38

Podinspektor

Jerzy Łobejko

355 15 99

39

Specjalista

Tadeusz Haponiuk

355 15 99

39


Wydział Komunikacji

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik

Jan Najs

355 15 72

13

Inspektor

Adam Kaczmarek

355 15 92

11

Podinspektor

Bogumiła Ostrowska

355 15 75

15

Specjalista

Mirosław Lamczyk

355 15 92

11

Młodszy  referent

Natalia Borowiec-Musik

355 15 75

15


Wydział Zarządzania
Siecią Internetu Szerokopasmowego

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Kierownik

Marcin Wodziński

355 11 10

35

Podinspektor
ds. ekonomiczno
administracyjnych

Edyta Rozmiarkowska

355 11 10

35

Podinspektor
ds. informatyki

Paweł Kośliński

355 11 10

35


Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Parczewe 

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

Przewodniczaca
PZON

Stanisława
Dziwulska

355 15 82


Powiatowy Rzecznik
Konsumentów

Powiatowy
Rzecznik Konsumentów

Maciej Turek

355 15 93

39


Pełnomocnik  ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój

POIN

Magdalena Nowicka-Nowak

355 15 84

42


Stanowisko ds. Kontroli

Stanowisko

Imię i Nazwisko

Telefon

Pokój
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatun
w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej
w każdą środę
w godz. 14.00 – 15.30
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.