Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Piesze szlaki turystyczne  

Szlak „Partyzancki”

Zwany czerwonym. O długości 30 km. Trasa ma początek na Stacji Kolejowej Parczew, dalej wiedzie przez Laski, rezerwat „Jezioro Obradowskie”, przez Lasy Parczewskie przechodząc przez rezerwaty „Królowa Droga”, „Lasy Parczewskie”, miejscowości: Ochożę, Gościniec aż do Ostrowa Lubelskiego. Celem stworzenia szlaku było poznanie walorów przyrodniczych oraz miejsc związanych z walkami partyzanckimi prowadzonymi w czasie II wojny światowej .

Szlak „Leśny”

Zwany zielonym. O długości 20 km, prowadzi z Parczewa, od dworca PKS przez miasto, drogą polną zwaną „Gościńcem” do Lasów Parczewskich koło Makoszki, następnie do Ochoży przez rezerwat „Lasy Parczewskie” do Białki, gdzie łączy się ze szlakiem niebieskim przy Jeziorze Bialskim. Szlak pozwala na poznanie zbiorowisk leśnych i podziwianie krajobrazu odwiedzanych terenów.

Szlak „Centralny”

Zwany niebieskim. Prowadzi z Urszulina do Włodawy i wychodzi po za granice gminy oraz powiatu. Na terenie Ziemi Parczewskiej szlak ciągnie się na długości 30 km. Wchodzi na teren powiatu przy ośrodku wypoczynkowym nad Jez. Zagłębocze i dalej przebiega przez Komarówkę, Lejno, Orzechów Stary, Białkę, Libiszów, Sosnowicę, Pieszowolę do Wytyczna. Szlak przebiega niedaleko jezior: Skomielno, Czarne Sosnowickie, Bialskie, Białe Sosnowickie, stawów, rezerwatu „Torfowisko nad Jez. Czarnym”, przez lasy otuliny Poleskiego Parku Narodowego.

Szlak „Nałęcz”

Zwany czarnym. Szlak historyczno-przyrodniczy, łącznikowy o długości 10 km. Prowadzi z Sosnowicy do Jamnik. Przebiega przez lasy i łąki otuliny Poleskiego Parku Narodowego. Występują tu wspaniałe okazy dębów, rożne typy lasów, stare cmentarze, kurhan koło Zienek, pomniki w miejscach bitew i potyczek z czasów powstania styczniowego, I i II wojny światowej.

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.