Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Trasy rowerowe
 Ścieżki edukacyjno-
 przyrodnicze
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Ścieżki edukacyjno-przyrodnicze

Gmina Milanów

Ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza „Czarny Las” zlokalizowana w odległości 1 km od Milanowa oraz ok. 10 km od Parczewa i ma długość ok. 1.9 km. Biegnie liniami oddziałowymi lasu. Ponadto 350 metrowy odcinek prowadzi kładką drewnianą przez podmokły drzewostan. Przeznaczona jest dla pieszych grup zwiedzających. Ścieżka rozpoczyna się 300 m od szosy Milanów – Zieleniec, a kończy w pobliżu szosy Milanów – Rudno obok rezerwatu „Czarny Las”. Szlak jest dobrze oznaczony tablicami poglądowymi. .

Gmina Parczew

Ścieżka przyrodnicza: „Dolina Tyśmienicy” przebiega na małym odcinku Dolina Tyśmienicy. Liczba i różnorodność gatunków ptaków zamieszkujących tę dolinę spowodowała, że obszar ten wchodzi w skład europejskiej sieci ekologicznej „Natura 2000”. Występują tutaj liczne gatunki płazów, ptaków i roślinności, jest to obszar ceniony przez ornitologów.
W rezerwacie wodno-torfowiskowym “Jezioro Obradowskie” w kompleksie Lasów Parczewskich utworzona jest ścieżka edukacyjno-poznawcza. Obejmuje ona Jezioro Obradowskie (pow. 12 ha) i przyległy do niego drzewostan położony w zagłębieniu opadającym w kierunku jeziora, które stanowi najniższy punkt w rezerwacie. Dzięki zbudowanej w ostatnich latach kładce przez torfowisko możliwe jest podziwianie niezwykłych walorów krajobrazowych i przyrodniczych rezerwatu oraz prowadzenie działalności edukacyjnej.

Gmina Siemień

Bogactwo gatunków ptaków na terenach położonych w dolinie rzeki Tyśmienica wpłynęło na objęcie tego regionu ochroną w postaci obszaru Natura 2000. Dolina Tyśmienicy zaliczana jest do obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Zanotowano tu występowanie rzadkich i chronionych gatunków roślin oraz najmniejszej rośliny kwiatowej na świecie. Stawy Siemieńskie są największym miejscem lęgowym łabędzi niemych na Lubelszczyźnie. Tereny tych stawów są miejscem lęgowym licznych gatunków ptaków wodno- błotnych. Ornitolodzy zaobserwowali na Stawach Siemieńskich czaple purpurową, która jest bardzo rzadko spotykana na Lubelszczyźnie.

Gmina Sosnowica

Ścieżka przyrodnicza "Perehod" wytyczona przez Poleski Park Narodowy wokół stawów w Pieszowoli, przeznaczona jest głównie dla obserwatorów ptaków, wytyczono 9 przystanków.

Ścieżka edukacyjno-przyrodnicza "Borek" w Sosnowicy powstała w 2001 roku. Położona jest w obrębie leśnictwa Borek koło Sosnowicy. Długość trasy -2400 m. Czas zwiedzania - 2 godz. Początek ścieżki - przy parkingu na trasie Sosnowica-Włodawa (1500 m od Sosnowicy). Koniec - przy drodze "Brzozówka", za osiedlem Sosnowica Dwór

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.