Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Trasy rowerowe
 Ścieżki edukacyjno-
 przyrodnicze
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Trasy rowerowe  

Podróż naszą rozpoczynamy w Parczewie ( na Polesiu Lubelskim), położonym w połowie drogi pomiędzy Lublinem a Białą Podlaską. Jest to bodajże najczystszy ekologicznie region Polski.
Będziemy mieli okazje oddychać świeżym, nie zanieczyszczonym powietrzem oraz podziwiać wspaniałe okazy fauny i flory. Atrakcyjne położenie miasta w pobliżu dużego kompleksu leśnego i jezior Pojezierza Łęczyńsko -Włodawskiego stało się doskonałą bazą do rozwoju turystyki i agroturystyki.

Trasa ścieżki rowerowej prowadzi przez tereny o unikalnych w skalali kraju walorach przyrodniczych. Obszar lasów Parczewskich oraz okolice Sosnowicy zostały wpisane na listę najważniejszych ostoi ptaków w Polsce i w Europie. Ochrona prawna obecnie realizowana jest poprzez objęcie części Lasów Parczewskich Parkiem Krajobrazowym Pojezierza Łęczyńskiego, a pozostałego obszaru lasów Parczewskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, który w przyszłości ma być przekształcony w Parczewski park Krajobrazowy. Na trasie ścieżki rowerowej, bądź w jej pobliżu położone są cztery rezerwaty przyrody, dwa wodno torfowiskowe: „Jezioro Obradowskie” i „Torfowisko przy Jeziorze Czarnym” oraz dwa rezerwaty leśne: „ Królowa Droga” i „Lasy Parczewskie”.

W NASZYM POWIECIE ISTNIEJE ŁĄCZNIE 125,5 KM
TRAS ROWEROWYCH

                                                                
Szlakiem dzikiej przyrody
- trasa rowerowa w Lasach Prczewskich

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.