Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego 

Na podstawie § 4 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz.U. z 2011 r. Nr 24, poz. 128) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu w Parczewie uchwala co następuje:

Uchwala się Powiatowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

Załącznik do Uchwały Nr XV/66/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 plik źródłowy
Przewodnik dla osób z zaburzeniami psychicznymi
"Gdzie szukać pomocy"

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego

27.09.2012 r.  

Konferencja z okazji
Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego

Zarząd Powiatu w Parczewie
zaprasza
na Konferencję z okazji
Światowego Dnia
Zdrowia Psychicznego


która odbędzie się w dniu 10 października 2012 r. w godz. od 13.00 do 15.30 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24
...Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.