Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Inwestycje współfinansowane z UE

Wsparcie finansowe w ramach ZPORR

„Budowa drogi powiatowej nr 1566L Ostrów Lubelski-Sosnowica od km 12+800 do 13+861”-Etap"

I. Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004-2006, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.1 Obszary wiejskie. Okres realizacji projektu od 27.04.2006 do 30.11.2006. Kwota dofinansowania 701909,01 PLN

 „Modernizacja infrastruktury informatycznej ITS Powiatu Parczewskiego”

Projekt zrealizowany ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. Numer i nazwa projektu: 1.5-Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Projekt zrealizowany od 20.12.2005 do 28.07.2006. Kwalifikowalny koszt projektu wyniósł 878849,00 PLN, a dofinansowanie z EFRR wyniosło 653629,74 PLN

  „Poprawa jakości świadczenia usług medycznych w podstawowej opiece zdrowotnej w SPZPOZ w Parczewie poprzez zakup sprzętu medycznego oraz zniesienie barier architektonicznych”.

Numer i nazwa działania: 3.5 Lokalna infrastruktura społeczna. Poddziałanie: Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt zrealizowany od 10.10.2006 do 27.04.2007. Kwalifikowany koszt projektu 708249,27 PLN, Dofinansowanie EFRR 531186,95 PLN tj. 75%, dofinansowanie z budżetu państwa 70824,92 PLN,tj.10%

Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.