Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
Gminy

„Herby gmin Starostwa Parczewskiego”

Polskie Towarzystwo Heraldyczne Oddział w Lublinie pl. Marii Curie – Skłodowskiej 4 p. 246. 20.- 081. Lublin.
Prawo do posługiwania się własnymi herbami przysługuje gminom na mocy „Ustawy o samorządzie terytorialnym” z dnia 8. marca 1990 r. Dotyczy to gmin, których herby ukształtowały się na przestrzeni wieków, jak również gmin, które nigdy dotychczas herbu nie posiadały. W przeszłości prawo do herbu przysługiwało miastom zorganizowanym w oparciu o prawo niemieckie. Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. wraz z rozpoczęciem procesu restytucji samorządu lokalnego, znowu zaistniały przesłanki do używania herbów miast. Kres temu zjawisku położyła II wojna światowa i jej skutki. Obecny wzrost znaczenia herbów społeczności lokalnych obserwowany jest dopiero po rozpoczęciu w r. 1990. odbudowywania autentycznej samodzielności. W pracy nad utworzeniem herbu jest konieczność poddania się regułom sztuki heraldycznej, sięgającej w Polsce XIII stulecia i osadzenie herbu w tradycjach polskiej heraldyki samorządowej.

Lechosław Płowaś

Gmina Parczew
Gmina Sosnowica Gmina Dębowa Kłoda Gmina Milanów
Gmina Podedwórze Gmina Siemień Gmina Jabłoń
Kliknij w herb gminy by zobaczyc szczegółowe
informacje na jej temat
Z żcyia powiatu

III Spotkania z Pieśnią Maryjną
w Dębowej Kłodzie

Inauguracja roku UTW
Wyniki finałowego III Turnieju IV GRAND PRIX
Starosty Parczewskiego w tenisie stołowym


HotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatu w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej w każdy czwartek
w godz. 14.00 – 15.00
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.