Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumenta
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Powiat w liczbach
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Scieżki rowerowe
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                  
E-Urząd  


E-Urzędu jest pakietem, który umożliwia stworzenie oficjalnego kanału komunikacji między interesantem a urzędem.

Zawiera on w sobie m.in:

- Elektroniczną Skrzynkę PodawcząSposób doręczania dokumentów elektronicznych do Starostwa Powiatowego w Parczewie

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno - technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. Nr 200 poz. 1651) Starostwo Powiatowe  w Parczewie przystąpiło do projektu ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej) realizowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W celu złożenia dokumentu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Starostwa Powiatowego w Parczewie proszę wybrać adres: http://epuap.gov.pl, a następnie zalogować się na platformie ePUAP po uprzednim założeniu konta użytkownika (konto jest bezpłatne).

Dokument przekazuje się poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie na platformie ePUAP.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2. Akceptowalne formaty załączników to:
1. DOC, RTF
2. XLS
3. CSV
4. TXT
5. GIF, TIF, BMP, JPG
6. PDF
7. ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

- aplikację do elektronicznego obiegu dokumentów Eldok,- Biuletyn Informacji Publicznej, umożliwiający sprawdzenie stanu załatwiania swojej sprawy w urzędzie- status (stan produkcyjny) prawa jazdy- status (stan produkcyjny) dowodu rejestracyjnego- poradnik interesanta-sposób załatwiania spraw
w poszczególnych wydziałach


Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatun
w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej
w każdą środę
w godz. 14.00 – 15.30
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Kalendarz
 
Pogoda
 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.