Parczew, dnia 27.04.2015 r.„Śladami Pieśni i Tradycji”

W tym roku, Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych odbył się w Dębowej Kłodzie, jako pierwszy wśród powiatów na Lubelszczyznie. Śladami pieśni i tradycji podążały zespoły śpiewacze i soliści z powiatu parczewskiego 12 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. Przesłuchania rozpoczęła uroczym występem, grupa przedszkolaków z Dębowej Kłody. W konkursie wystąpiły: Dziecięcy Zespół Śpiewaczy „Chałupa” ze Szkoły Podstawowej w Paszenkach, przygotowany przez Renatę Waszczuk (w kategorii „Duży-mały”), solistki - Teresa Gdela z Kol. Miłków i Władysława Pamulska z Dębowej Kłody oraz Zespoły Śpiewacze - „ Kalina” z Jabłonia, „Jarzębina” z Paszenek (gmina Jabłoń), „Jabłoneczka” z Gimnazjum w Jabłoniu, „Echo Dębowej”z Dębowej Kłody, „Sosna”z Sosnowicy, „Alebabki”i „Kamelia” z Gródka Szlacheckiego (gmina Siemień). Razem wystąpiło 84 artystów ludowych z powiatu parczewskiego. Komisja oceniajaca, w składzie: Przewodniczący - prof. Jan Adamowski i Członek Komisji – Iwona Niewczas, instruktor z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie, nominowała do etapu wojewódzkiego Zespół „Jabłoneczka” z Gimnazjum w Jabłoniu, przygotowany przez Justynę Kowalską-Babicz i Marzenę Zieńczuk, nauczycielki tej szkoły, które wystąpiły razem z młodzieżą.
Gmina Dębowa Kłoda bardzo gościnnie przyjęła uczestników Przeglądu. Wójt Gminy Radosław Kozak i nowa Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Edyta Banach, byli świetnymi gospodarzami. W imieniu Gminy Wójt zaprosił Kapele i Śpiewaków Ludowych na przyszłoroczny Przegląd. Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, jako główny organizator dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w organizacji tego wydarzenia i brali w nim udział.
Przegląd zorganizowano przy wsparciu finansowym Zarządu Powiatu w Parczewie. Nagrody dla zespołów i solistów wręczył Janusz Zieliński - Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej Rady Powiatu.

Zespołowi „Jabłoneczka” życzymy, aby przeszedł wojewódzki etap przesłuchań w Lublinie i reprezentował nasz powiat w Kazimierzu, na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych.

Oprac. J.Ogłozińska
Fot. B.Sarnowska
.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.