Parczew, dnia 04.09.2014 r.Przebudowa mostu rozpoczęta

Mieszkańcy powiatu parczewskiego już za dwa miesiące pojadą przez nowy most. Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Konotopę w ciągu drogi powiatowej Nr 1629L na ul. Bema w Parczewie w km 0+134 wraz z dojazdami ruszyła 2 września.
Remont mostu prowadzony będzie całością obiektu, na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu mostu co powoduje zamknięcie przejazdu. Objazd jety możliwy od ulic Kolejowej i Żabiej.
Przebudowa mostu polega na odnowie istniejącego obiektu i przywróceniu jego nośności. Zakres robót obejmuje również frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej oraz wykonanie warstwy wyrównawczej i ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego na drogach dojazdowych od ul. Kolejowej oraz od ul. Żabiej.
W ramach projektu wykonany zostanie także remont istniejących schodów.

Wartość inwestycji to ponad 515 tysięcy zł . Naprawiony most wraz z drogami dojazdowymi poprawi płynność, przejezdność i bezpieczeństwo ruchu drogowego. Zakończenie inwestycji planowane jest do 15 listopada 2014 roku.

Ewelina Rudkowska
.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.