Parczew, dnia 16.09.2014 r.Orzeł Agrobiznesu dla Banku Spółdzielczego w Parczewie

Do tegorocznej edycji Orłów Agrobiznesu, nagrody przyznawanej od 2001 roku, Waldemar Wezgraj starosta parczewski nominował Bank Spółdzielczy w Parczewie.
Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Wyróżnienie otrzymują firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach. Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości i wizerunkiem.

   10 września w Domu Literatury w Warszawie Marek Markowski prezes Banku Spółdzielczego w Parczewie odebrał nagrodę Orła Agrobiznesu z rąk Franciszka Jerzego. Stefaniuka przewodniczącego Kapituły i posła na Sejm RP oraz Joanny Rawik gwiazdy polskiej piosenki, patrona artystycznego Orłów Agrobiznesu.
Starosta Parczewski za nominację BS do tej nagrody otrzymał odznaczenie Srebrnego Promotora Orłów Agrobiznesu.
Przy ocenie brana jest pod uwagę skuteczność wchodzenia z nowymi produktami na rynek, umiejętność prowadzenia negocjacji handlowych, sposób promocji, tworzenie wizerunku firmy przyjaznej konsumentowi i użytkownikowi, dobra współpraca z władzami samorządowymi.
W każdym roku przewidziane są cztery edycje Orła Agrobiznesu. Liczba nagród jest limitowana. W każdej edycji wręczanych jest maksimum 15 nagród. Chodzi bowiem o zachowanie i utrzymanie prestiżu nagrody. Do tej pory nagrodę zdobyło 363 firm i banków. 34 firmy i banki uzyskały Orła Agrobiznesu Grand Prix a 6 firm i banków – Orła Agrobiznesu Super Grand Prix.

Ewelina Rudkowska
.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.