Parczew, dnia 18.02.2015 r.Wiedzą jak pozyskać Fundusze Europejskie

Na zaproszenie starosty parczewskiego 13 lutego wójtowie, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym poświeconym możliwościom pozyskania środków z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020.
Spotkanie poprowadziła Karolina Matras pracownik Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

W ramach spotkania uczestnicy wprowadzeni zostali w zagadnienia Funduszy Europejskich na lata 2014-2020. Przedstawione zostały najważniejsze dokumenty na poziomie unijnym i krajowym, obszary wsparcia, podział środków na programy operacyjne, najważniejsze zasady funduszy, alokacja finansowa na lata 2014-20120 oraz nowe instrumenty i ułatwienia. Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział w szkoleniu aby jak najwięcej dowiedzieć się o możliwościach wsparcia oraz typach projektów i efektywnie skorzystać z Funduszy Europejskich.

Zdobyta podczas szkolenia wiedza pozwoli samorządom, ich jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom na poprawę jakości życia mieszkańców powiatu parczewskiego poprzez zdobyte dotacje unijne.

Czytając artykuł na naszej stronie zapoznaj się również z opublikowaną prezentacją przedstawioną podczas spotkania.

Materiały ze szkolenia:

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014 – 2020 dla jednostek samorządu terytorialnego ...

Opracowanie i fot. Ewelina Rudkowska
.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.