Parczew, dnia 21.10.2014 r.Złoża bursztynu już zbadane!

Na terenie gminy Siemień 21 października przeprowadzono jedno z pierwszych badań na obecność złóż bursztynu na terenie powiatu parczewskiego. Firma Golden Amber wykonała pomiary na obecność bursztynu nową bezinwazyjna metodą sonarową. Badania pozwolą określić obecność bursztynu, miąższość złoża, a nawet, dzięki technologii 3D, pozwolą zobaczyć wielkość kawałków bursztynu. Dokładny wynik badania poznamy za kilka tygodni.
  Tego samego dnia Waldemar Wezgraj starosta parczewskiego i Władysław Rosłoń dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie spotkali się ze Zbigniewem Strzelczykiem prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu w celu omówienia dalszych działań dotyczących szkoleń i uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa bursztynu na terenie powiatu parczewskiego. Rozpoczęcie badań to kolejny efekt podpisanego pod koniec lipca listu intencyjnego dotyczącego współpracy pomiędzy Powiatem Parczewskim a Gminą Miasta Gdańska oraz organizacjami branży bursztynniczej. W wyżej wymienionym liście strony wyraziły wolę współpracy, uwzględniając dotychczasową wiedzę, dotyczącą złóż bursztynu występujących na terenie Powiatu Parczewskiego, oraz wynikającego z tego faktu potencjału na rzecz podniesienia poziomu dobrobytu jego mieszkańców oraz tworzenia dla nich nowych miejsc pracy.
  W związku z coraz większym zainteresowaniem mieszkańców powiatu parczewskiego tematem bursztynu, zostanie otwarte biuro Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu. Już od 4 listopada w Starostwie Powiatowym w każdy wtorek będzie można porozmawiać ze specjalistą tej branży.
   W myśl podpisanego listu intencyjnego biuro powstaje aby zapewnić doradztwo fachowe, szkolenia i warsztaty dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą związaną z bursztynem oraz nadzór i doradztwo dla prowadzących działalność w tej branży.

Z niecierpliwością czekamy na wyniku przeprowadzonych badań i rozwój branży bursztynniczej na terenie powiatu parczewskiego.

E.Rudkowska
.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.