Parczew, dnia 31.10.2014 r.„II Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym” już za nami

W myśl motta: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” przy współpracy czterech powiatów zorganizowano II Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której finał odbył się 24 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie.
  Głównym Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz opracowanych na jego bazie na lata 2011-2015 programów powiatowych. Dzięki współpracy i zaangażowaniu powiatów udało się przeprowadzić drugą edycję Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym . W roku 2013 w Olimpiadzie wzięły udział 3 powiaty, a w roku 2014 aż 5 powiatów z terenu województwa lubelskiego.
  Fundatorami nagród były powiaty biorące udział w olimpiadzie, Bierecki, Sławecki Honorowym patronem tegorocznej Olimpiady był Tadeusz Sławecki – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

  Teresa Szopińska –Grodzka naczelnik Wydziału Wspierania Rozwoju Dziecka w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej wygłosiła referat „Bezpieczna i przyjazna szkoła” z Rządowego Programu na lata 2014-2016. Koordynatorami powiatowymi byli: Anna Jureczek – Powiat Bialski, Elżbieta Hawrył – Powiat Lubartowski, Małgorzata Chilimoniuk – Powiat Parczewski, Jerzy Popek – Powiat Radzyński i Ewa Zaniuk – Powiat Włodawski.
W finale udział wzięło około 100 osób, wśród nich przedstawiciele współpracujących powiatów, wojewody lubelskiego.
  Wciąż wielu z nas nie chce rozmawiać głośno o swoich problemach, a wizytę u specjalisty uważa za coś wstydliwego. Pora to zmienić i właśnie temu ma służyć organizacja takich przedsięwzięć jak Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Jak powiedział w swoim przemówieniu Waldemar Wezgraj starosta parczewski: - Pamiętajmy, że człowiek optymistycznie nastawiony do życia jest bardziej szczęśliwy. Optymista cieszy się życiem, dostrzega zalety, a nie wady. Przez to, że nie narzeka, jest częściej uśmiechnięty, przyciąga do siebie innych ludzi, jest też bardziej lubiany.
  II edycja Olimpiady składała się z trzech etapów: szkolnego, powiatowego i finału regionalnego.

Etap szkolny odbył się w 23 szkołach ponadgimnazjalnych z terenu powiatu Parczewskiego , Bialskiego, Lubartowskiego, Radzyńskiego i Włodawskiego łącznie wzięło udział 459 uczniów w tym:
1. Powiat Parczewski – 4 szkoły - 98 uczniów
2. Powiat Lubartowski – 6 szkół – 95 uczniów
3. Powiat Bialski – 7 szkół – 105 uczniów
4. Powiat Radzyński – 3 szkoły 89 uczniów
5. Powiat Włodawski – 3 szkoły 72 uczniów

  10 października 2014 roku 69 uczniów przystąpiło do etapu powiatowego, w wyniku którego wyłoniono 15 laureatów, którzy 24 października pisali test wiedzy w etapie regionalnym. Wszyscy uczestnicy wykazali się ogromną znajomością tematu.
W komisji konkursowej zasiadali: Renata Nastaj- Dyrektora PPPP w Parczewie - Przewodnicząca komisji, Jolanta Bugała- Psycholog PPPP w Lubartowie-członek, Katarzyna Sławecka - Psycholog w PPPP w Radzyniu Podl.- członek, Justyna Torbicz - Pedagog PPPP we Włodawie-członek, Joanna Żukowska - Psycholog PPP w Białej Podlaskiej –członek. Olimpiadę uświetnił występ zespołu podopiecznych Domu Pomocy Społecznej w Kalince.

W II Olimpiadzie Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym zwyciężyli:
I miejsce – Hamruk Eliza z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim
II miejsce – Kwiatkowska Anna I Liceum Ogólnokształcące i. M Kopernika w Parczewie
III miejsce – SójkaMonika z Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Wł. Sikorskiego w Międzyrzecu Podlaskim

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy wiedzy i zachęcamy do udziału w kolejnych olimpiadach!

E. Rudkowska
Fot. Z. Słowik
.:: Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.