Starostwo

 Urząd
 Władze
 Wydziały urzędu
 Jak załatwić sprawę?
 E-urząd
 Funkcje nadzorcze  pomiędzy Starostą
 a Wicestarostą
 Regulamin Starostwa
 Strategie i programy
 Współpraca z org.  pozarządowymi
 Zespół ds. Orzekania
 o Niepełnosprawności 
 Powiatowe Centrum
 Zarządzania Kryzysowe.
 Komunikaty

Powiat

 Statut Powiatu
 Zarząd Powiatu
 Rada Powiatu
 Komisje Rady Powiatu
 Jednostki  organizacyjne
 Powiatowy Rzecznik
 Konsumentów
 Pow. Rada Społeczna
 ds.Osób Niepełnospraw.
 Pow. Program Ochrony
 Zdrowia Psychicznego
 Gminy
 Kultura i oświata
 Mapa powiatu

Aktualności

 Ogłoszenia
 Przetargi
 Oferty inwestycyjne
 Dyżury aptek
 Dyżury aptek 2015
 Dokumenty do pobrania

Turystyka

 Walory turystyczne
 Powiat w obiektywie
 Szlaki turystyczne
 Trasy rowerowe
 Ścieżki edukacyjno-
 przyrodnicze
 Zabytki
 Informacja turystyczna
 Miejsca noclegowe

Fundusze unijne

 Inwestycje  współfinansowane z UE
 Projekty  współfinansowane z UE

Galeria

Ziemia ParczewskaCZYTAJ ON-LINE >>e-podróżnik


                 

15.06.2015 r.  

Zaproszenie do wzięcia udziału
w IX Sesji Rady Powiatu w Parczewie

   Zapraszam do wzięcia udziału w IX Sesji Rady Powiatu w Parczewie, która rozpocznie się 23 czerwca 2015r. o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24 ...

                                 10.06.2015 r.  

Biała Niedziela w Gminie JabłońKomendant 1 Wojskowego Szpitala
Klinicznego w Lublinie
Wójt Gminy Jabłoń

Starosta Parczewski

zapraszają
mieszkańców Gminy Jabłoń
na bezpłatne konsultacje lekarzy
specjalistów

które odbędą się
14 czerwca 2015 roku
w Gimnazjum im. W.Witosa w Jabłoniu Rejestracja od godz. 9.00 do 13.00
Przyjęcia lekarzy od godz. 10.00.

Proszę zabrać ze sobą numer PESEL  ...


26.05.2015 r.  

Ogłoszenie

Starostwo Powiatowe w Parczewie uprzejmie informuje klientów Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie, że w dniach 20.07.2015r.-14.08.2015r. Poradnia będzie zamknięta zgodnie z decyzją Zarząd Powiatu w Parczewie z dnia 29 kwietnia 2015r. W wyżej wymienionym terminie pracownicy będą wykorzystywać przysługujące im urlopy wypoczynkowe.

21.05.2015 r.  

Urząd dla pracodawców

Powiatowy Urząd Pracy
w Parczewie

serdecznie zaprasza pracodawców
i przedsiębiorców na spotkanie
informacyjno – konsultacyjne
URZĄD DLA PPRACODAWCÓW

które odbędzie się 28.05.2015 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy ul. Bema 2 ...

20.05.2015 r.  

Mieszkańcy powiatu parczewskiego
poznają prawa konsumenta

   We wtorek, 19 maja br. w siedzibie Związku Nauczycielstwa Polskiego w Parczewie, odbyło się spotkanie Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Parczewie z emerytowanymi nauczycielami, członkami ZNP w Parczewie. Podczas blisko godzinnego spotkania, które rozpoczęło się o godzinie 15.00, Powiatowy Rzecznik Konsumentów w Parczewie – radca prawny Maciej Turek, przedstawił krótko funkcję PRK oraz w szczególności jego rolę w ochronie indywidualnych interesów konsumentów na obszarze powiatu jako organu wykonującego zadania starosty w ochronie konsumentów. Rzecznik zarysował najczęściej spotykane problemy w swojej codziennej pracy z jakimi borykają się klienci przedsiębiorców oraz przedstawił zwięźle zmiany w prawie konsumenckim (w tym ustawowe prawo odstąpienia od umowy), obowiązujące od 25 grudnia 2014r ...

11.05.2015 r.  Bialskopodlaska Izba Gospodarcza,
Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski
pod Patronatem Honorowym Marszałka
Województwa Lubelskiego

zapraszają
do wzięcia udziału w konkursie
Nagroda Biznesowa BPIG
Edycja III za 2014 r.

w kategoriach:
• Udany start
• Innowacyjna firma
• Lider przedsiębiorczości
• Przedsiębiorca roku ...

27.04.2015 r.  

„Śladami Pieśni i Tradycji”

 W tym roku, Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych odbył się w Dębowej Kłodzie, jako pierwszy wśród powiatów na Lubelszczyznie. Śladami pieśni i tradycji podążały zespoły śpiewacze i soliści z powiatu parczewskiego 12 kwietnia br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie. Przesłuchania rozpoczęła uroczym występem, grupa przedszkolaków z Dębowej Kłody. W konkursie wystąpiły ...

                                 09.04.2015 r.  

Konkurs Mikroprzedsiębiorca roku 2015 Zostały już niecałe dwa tygodnie do końca naboru do konkursu Mikroprzedsiębiorca Roku 2015. Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy już po raz jedenasty wręczy nagrody najlepszym, polskim mikrofirmom. W tym roku w konkursie uruchomiono nową kategorię „MŁODY BIZNES”, stworzoną specjalnie dla młodych przedsiębiorców.

W celu wzięcia udziału w XI edycji konkursu należy wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej: www.mikroprzedsiebiorcaroku.pl
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2015 roku. Spośród wszystkich zgłoszeń zostanie wyłoniony zwycięzca – Mikroprzedsiębiorca Roku 2015, który otrzyma nagrodę główną - 40 000 zł. Dodatkowo najlepszym w kategoriach START, PROGRES, SENIOR i MŁODY BIZNES Kapituła Konkursu przyzna wyróżnienia w wysokości 10 000 zł  ...


                                 02.04.2015 r.  

ZAWIADOMIENIE


  Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2014 r., poz. 1118 z późniejszymi zmianami) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie.

Konsultacje będą trwały w dniach od 10 kwietnia 2015 r. do 24 kwietnia 2015 roku, prowadzone w formie badania ankietowego drogą elektroniczną. Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres oswiata@parczew.pl
Projekt Uchwały Rady Powiatu w Parczewie w sprawie nadania Statutu Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie zostanie umieszony na BIP i stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie: www.powiat.parczew.pl oraz wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Parczewie

Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację. ...

24.03.2015 r.  

Świętowali 25-lecie odtworzenia
samorządu terytorialnego

 W Sali Konferencyjnej „Alma“ w Parczewie 19 marca 2015 roku odbyła się uroczystość  z okazji 25-lecia odtworzenia Samorządu Terytorialnego. Wydarzenie było doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz podziękowań podpisanych przez Janusza Piechocińskiego Wicepremiera, Ministra Gospodarki i  przez Jerzego Maślucha Starostę Parczewskiego, skierowanych do przedsiębiorców z terenu Powiatu Parczewskiego ...

23.03.2015 r.  

XVI Powiatowy Przegląd Teatrów
Dziecięcych i Młodzieżowych

 12 marca, w gościnnym Gminnym Ośrodku Kultury w Milanowie, odbył się kolejny Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych w naszym powiecie. Na milanowskiej scenie zaprezentowały się 4 zespoły.
Wystąpili:
- Grupa teatralna „Na Zakręcie” ze Szkoły Podstawowej im. SGO „ Polesie” w Jabłoniu z widowiskiem „ Kopciuszek”. Opiekunem grupy jest Danuta Jaszczuk, a muzycznie opracował przedstawienie Piotr Dykas.
- Grupa teatralna „ Szpilka” z Gimnazjum im. W.Witosa w Jabłoniu pokazała spektakl pt. „ Mały Książe” pod kierunkiem Iwony Malczewskiej, nauczycielki Gimnazjum,
- Dzieci i młodzież ze Świetlicy Socjoterapeutycznej „ Caritas” w Parczewie pokazały scenki z życia „ Smerfów”. Przygotowały je Renata Witkowska i Małgorzata Witkowska, opiekunki Świetlicy ...

18.02.2015 r.  

Wiedzą jak pozyskać Fundusze Europejskie

 Na zaproszenie starosty parczewskiego 13 lutego wójtowie, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz pracownicy Starostwa Powiatowego w Parczewie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym poświeconym możliwościom pozyskania środków z Funduszy Europejskich w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Spotkanie poprowadziła Karolina Matras pracownik Oddziału Funduszy Europejskich Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ...

16.02.2015 r.  

Koncert kolęd w Bazylice Mniejszej
w Parczewie

 Tradycją Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie jest organizowanie prezentacji kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów dekanatu i powiatu parczewskiego. Najpiękniejsze - znane i nieznane - kolędy mogli usłyszeć ci, którzy 1 lutego br. przyszli do Bazyliki Mniejszej w Parczewie. Na koncert zaprosili: Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. prałat Tadeusz Lewczuk, Starosta Parczewski Jerzy Maśluch i Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie – od ośmiu lat organizatorzy prezentacji. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiło 6 chórów. W prezentacjach usłyszeliśmy po dwa utwory (kolędy lub pastorałki), a wystąpiły kolejno  ...

12.02.2015 r.  

BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE

     Zapraszamy mieszkańców Parczewa i powiatu parczewskiego do bezpłatnego korzystania z konsultacji prawnych z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy i rodzinnego, które odbywać się będą raz w miesiącu w drugą środę miesiąca w godzinach 11.00-12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24, parter pokój nr 4.
Konsultacje prawne prowadzone będą przez Kancelarię Prawną Consilium Bonum Sp. z o.o w Lublinie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1, www.consiliumbonum.pl, tel. 81 532 27 01, 517257562, e-mail: biuro@consiliumbonum.pl.
Najbliższe terminy to 11 marca 2015r., 8 kwietnia 2015 r., 13 maja 2015 r., 10 czerwca 2015 r., 8 lipca 2015 r.. o kolejnych będziemy informować.

08.01.2015 r.  

Ogłoszenie
o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia 

   Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem  kultury  i opieką nad zabytkami w 2015 roku.
Stypendia przyznawane są od 2014 roku w oparciu o nowe zasady regulaminowe. Stypendialna forma pomocy finansowej ma na celu wsparcie rozwoju umiejętności artystycznych zwłaszcza ludzi młodych, ale ma także na uwadze osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami 
...

12.12.2014 r.  

INFORMACJA STAROSTY PARCZEWSKIEGO
W SPRAWIE BURSZTYNU

W zawiązku z częstymi pytaniami dotyczącymi wyników przeprowadzonych badań złóż bursztynu na terenach powiatu parczewskiego oraz pytaniami dotyczącymi możliwości zatrudnienia w branży bursztynniczej, informuję, że badania wciąż trwają w związku z powyższym biuro Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego, zawiesiło działalność do odwołania. Wszelkie pytania proszę kierować do specjalistów Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu pod nr tel: (58)552-49-19 bądź adresem e-mail: amberchamber@amberchamber.org.pl.
    Jednocześnie informuję, że Starostwo Powiatowe nie prowadzi rekrutacji dotyczącej zatrudnienia przy wydobyciu bursztynu.

21.11.2014 r.  

18 listopada 2014 r.
w Gazecie Wyborczej ukazał się artykuł
dotyczący złóż bursztynu w powiecie parczewskim. Zachęcamy do zapoznania się z reportażem

    
250 tysięcy ton bursztynu
Autor: Jacek Brzuszkiewicz,
Sławomir Skomra 18.11.2014

Ludzie kopią na polach. Mnożą się opowieści o szczęśliwcach, którzy wydobyli fortuny. Jacyś faceci krążą pod lasem z wielkim wiertłem. Przyjechał nawet biznesmen z Chin.

Leżący w północnej części woj. lubelskiego Parczew żyje opowieścią o rolniku z pobliskiej wsi, który wyorał z ziemi bryłę o nieregularnych kształtach wielkości ludzkiej głowy. Początkowo chciał ją wyrzucić, ale położył na przyczepie, przywiózł do domu i rzucił przy stodole. Po kilku dniach bryłę wypatrzył syn gospodarza, gimnazjalista. Kiedy ją oczyścił z ziemi, okazało się, że znalezisko mieni się żółtobrązowo ...

13.11.2014 r.  

Most na Konotopie już robi wrażenie!

    Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Konotopę w ciągu drogi powiatowej Nr 1629L na ul. Bema w Parczewie w km 0+134 wraz z dojazdami, która ruszyła 2 września tego roku właśnie dobiega końca.
W ciągu dwóch miesięcy most zmienił się nie do poznania. Oprócz nowych barierek i nawierzchni asfaltowej, mamy nowe-bezpieczne schody. Na barierkach mostu pięknie prezentują się dwa herby, z jednej strony herb powiatu parczewskiego zaś z drugiej herb Parczewa.
Już za kilka dni most zostanie oddany do użytku a mieszkańcy powiatu parczewskiego i odwiedzający Parczew goście bezpiecznie i komfortowo przejadą przez ul. Bema.
Wartość inwestycji to ponad 515 tysięcy zł.

13.11.2014 r.  

Święto Niepodległości w Parczewie

    W 96 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, władze powiatu parczewskiego, władze miasta Parczewa, poczty sztandarowe, delegacje szkół, instytucji publicznych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz licznie przybyli mieszkańcy Parczewa, w skupieniu obchodzili Narodowe Święto wolnej Polski.
Waldemar Wezgraj starosta parczewski ze Sławomirem Langą przewodniczącym rady powiatu i Zbigniewem Chmielarzem radnym powiatu złożyli okolicznościowe wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i Pomnikiem Niepodległości.
Mszę świętą w intencji Ojczyzny w kościele p.w. Jana Chrzciciela w Parczewie koncelebrował ks. prałat Tadeusz Lewczuk, ks. Antoni Jastrzębski i ks. kanonik Andrzej Biernat. Homilię do zebranych wygłosił ks. Norbert Taratycki.
Podniosłe chwile uroczystości zapewniła Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy Urzędzie Miejskim w Parczewie.
Pod Pomnikiem Niepodległości rocznicowe przemówienia wygłosili starosta parczewski oraz burmistrz Parczewa, a przybyłe delegacje złożyły kwiaty.

06.11.2014 r.  

Stwórzmy parczewskie księstwo bursztynu!

 4 listopada w Starostwie Powiatowym w Parczewie, Waldemar Wezgraj starosta parczewski i Zbigniew Strzelczyk prezes Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu, otworzyli biuro Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu zgodnie z założeniami podpisanego we wrześniu listu intencyjnego. Biuro mieści się w pokoju nr 4 Starostwa Powiatowego i będzie otwarte w każdy wtorek, gdzie dyżury będą pełnili specjaliści z Gdańska. Dzięki temu każdy zainteresowany działalnością związaną z bursztynem otrzyma doradztwo fachowe w każdym zakresie pracy od wydobycia po sprzedaż bursztynu ...

04.11.2014 r.  

Przebudowa Al. Jana Pawła II już w 2015 roku

     Powiat parczewski złożył wniosek o dofinansowanie zadania - przebudowę drogi powiatowej-w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój”. Inwestycja dotyczy odcina Al. Jana Pawła II na długości od Al. Zwycięstwa do skrzyżowania do ul. Kościelnej w Parczewie.
  31 października Lubelski Urząd Wojewódzki opublikował listę samorządów, które otrzymały dotacje, oraz listę ich inwestycji , z której dowiadujemy się, że nasz wniosek został zaakceptowany do realizacji w 2015 roku. Planowana wartość przedsięwzięcia to 3.250.000 zł, z czego dofinansowanie to 1.625.000 zł.
  W ramach realizacji projektu wybudowane zostaną: nowa konstrukcja jezdni, konstrukcja zjazdów z kostki betonowej, nowa konstrukcja chodników dwustronnych na całej długości przebudowywanej drogi oraz ścieżki rowerowe, dwie zatoki autobusowe, miejsca postojowe, oznakowanie pionowe i poziome ulicy oraz roboty wykończeniowe. Przebudowa ulicy z pewnością poprawi komfort jazdy i bezpieczeństwo podróżujących po drodze powiatowej.
E.R.

31.10.2014 r.  

„II Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym”
już za nami

 W myśl motta: „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego” przy współpracy pięciu powiatów zorganizowano II Olimpiadę Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym, której finał odbył się 24 października w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Głównym Celem Olimpiady było poszerzenie wiedzy w zakresie szeroko pojętego zdrowia psychicznego, realizacja celów Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz opracowanych na jego bazie na lata 2011-2015 programów powiatowych. Dzięki współpracy i zaangażowaniu powiatów udało się przeprowadzić drugą edycję Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym . W roku 2013 w Olimpiadzie wzięły udział 3 powiaty, a w roku 2014 aż 5 powiatów z terenu województwa lubelskiego ...

29.10.2014 r.  

Uczcili pamięć Sybiraków z Chmielowa

 W niedzielę 26 października w Chmielowie uczczono 70 rocznicę wywiezienia żołnierzy AK na Syberię. Wśród nich znaleźli się mieszkańcy Chmielowa, Korony, Marianówki, Białki oraz Bednarzówki. Co roku rodziny Sybiraków spotykają się pod pomnikiem aby oddać hołd wywiezionym. W tym roku jak i w ubiegłych latach uroczystości rozpoczęły się mszą św. w tamtejszej kaplicy, następnie poczty sztandarowe oraz zebrani goście udali się pod pomnik. Na miejscu zostały złożone kwiaty a zaproszeni goście zabrali głos. Grażyna Lamczyk Wójt Gminy Dębowa Kłoda powitała przybyłych na uroczystości i przytoczyła losy Sybiraków z naszej małej ojczyzny...

22.10.2014 r.  

JEŚLI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ
PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ!
MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC

     Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestepstwem.
  Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.
Lista adresów z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach Ministerstwa Sprawieliwości www.ms.gov.pl w zakładce:
Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

W województwie luleskim pomoc świadczą: Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE z Lublina z filiami w Puławach, Chełmie, Lubartowie i Kraśniku oraz Stowarzyszenie Równych Szans Bona Fides z Lublina z filiami w Zamościu, Parczewie i we Włodawie.

22.10.2014 r.  

BEZPŁATNE KONSULTACJE PRAWNE

     Zapraszamy mieszkańców Parczewa i powiatu parczewskiego do bezpłatnego korzystania z konsultacji prawnych z zakresu prawa: administracyjnego, cywilnego, karnego, pracy i rodzinnego, które odbywać się będą raz w miesiącu w drugą środę miesiąca w godzinach 11.00-12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24, parter pokój nr 4.
Konsultacje prawne prowadzone będą przez Kancelarię Prawną Consilium Bonum Sp. z o.o w Lublinie ul. Marii Curie-Skłodowskiej 2/1, www.consiliumbonum.pl, tel. 81 532 27 01, 517257562, e-mail: biuro@consiliumbonum.pl.
Najbliższe terminy to 12 listopada 2014r., 10 grudnia 2014r. o kolejnych będziemy informować.

21.10.2014 r.  

Złoża bursztynu już zbadane!

 Na terenie gminy Siemień 21 października przeprowadzono jedno z pierwszych badań na obecność złóż bursztynu na terenie powiatu parczewskiego. Firma Golden Amber wykonała pomiary na obecność bursztynu nową bezinwazyjna metodą sonarową. Badania pozwolą określić obecność bursztynu, miąższość złoża, a nawet, dzięki technologii 3D, pozwolą zobaczyć wielkość kawałków bursztynu. Dokładny wynik badania poznamy za kilka tygodni. Tego samego dnia Waldemar Wezgraj starosta parczewskiego i Władysław Rosłoń dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie spotkali się ze Zbigniewem Strzelczykiem prezesem Krajowej Izby Gospodarczej Bursztynu w celu omówienia dalszych działań dotyczących szkoleń i uruchomienia działalności gospodarczej w zakresie przetwórstwa bursztynu na terenie powiatu parczewskiego ...

14.10.2014 r.  

„Święto Kultury Ziemi Parczewskiej 2014”

 Na tegorocznym „Święcie Kultury Ziemi Parczewskiej” w 15-lecie istnienia powiatu, zgromadzili się samorządowcy, animatorzy kultury, pracownicy gminnych ośrodków kultury, bibliotek, twórcy ludowi, dyrektorzy szkół i nauczyciele, a także przedstawiciele zakładów pracy, przedsiębiorcy i mieszkańcy powiatu parczewskiego.
Święto Ziemi Parczewskiej zorganizował Zarząd Powiatu w Parczewie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie oraz dyrekcja Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Parczewie. W roli konferansjerów wystąpili uczniowie Justyna Golonka i Wojciech Rybak.
Po oficjalnym otwarciu uroczystości Waldemar Wezgraj starosta parczewski i Jerzy Maśluch wicestarosta wręczyli stypendia dla najbardziej uzdolnionej młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych w Parczewie ...

02.10.2014 r.  

Prezentowali bursztyn z Parczewa

 Od 30 września w świetlicy I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie mieszkańcy powiatu parczewskiego i odwiedzający nas goście mogą oglądać wystawę „Bursztynowy Parczew 2014” połączoną z wystawą TrendBook 2014 zorganizowaną przez starostę parczewskiego, Krajową Izbą Gospodarczą Bursztynu i miasto Gdańsk. Waldemar Wezgraj starosta parczewski oraz Robert Pytlos pełnomocnik prezydenta miasta Gdańsk uroczyście otworzyli wystawę. Podczas otwarcia mogliśmy oglądać pokaz mody i biżuterii z bursztynu w wykonaniu uczennic z I LO w Parczewie, poznać tajniki obróbki bursztynu i podziwiać przepiękną biżuterię z żywicy kopalnej wykonaną przez debiutujących artystów ...

19.09.2014 r.  

Parczewskie skarby w Liceum

 W świetlicy I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie 9 września uroczyście otwarto wystawę zatytułowaną „Skarby Bazyliki Parczewskiej”. Wystawę zorganizowano dzięki inicjatywie Waldemara Wezgraja starosty parczewskiego we współpracy z ks. Prałatem Tadeuszem Lewczukiem i Beatą Tryniecką dyrektor I LO w Parczewie. Skarby Bazyliki Parczewskiej po raz pierwszy zostały pokazane mieszkańcom Parczewa i gościom odwiedzającym nasz powiat. Naczynia liturgiczne, relikwiarze, monstrancje oraz ornaty, to skarby których nie oglądamy na co dzień . Na szczególną uwagę zasługują dwa pięknie zdobione kielichy z 1915r.,Relikwiarze, w których znajdują się m.in. relikwie: Drzewa Krzyża Świętego, św. Stanisława Kostki czy św. Antoniego ...

16.09.2014 r.  

Orzeł Agrobiznesu
dla Banku Spółdzielczego w Parczewie

 Do tegorocznej edycji Orłów Agrobiznesu, nagrody przyznawanej od 2001 roku, Waldemar Wezgraj starosta parczewski nominował Bank Spółdzielczy w Parczewie.
Organizatorem konkursu jest Agencja Promocyjno-Wydawnicza EMS. Wyróżnienie otrzymują firmy posiadające udokumentowany sukces rynkowy potwierdzony wynikami zleconych przez organizatora konkursu ankietowych badań konsumenckich prowadzonych w wybranych miastach. Nagrody i nominacje przyznaje Kapituła złożona z polityków zajmujących się problematyką konsumencką i rynkową marketingowców, handlowców, specjalistów zajmujących się polityką jakości i wizerunkiem ...

04.09.2014 r.  

Przebudowa mostu rozpoczęta

    Mieszkańcy powiatu parczewskiego już za dwa miesiące pojadą przez nowy most. Przebudowa obiektu mostowego przez rzekę Konotopę w ciągu drogi powiatowej Nr 1629L na ul. Bema w Parczewie w km 0+134 wraz z dojazdami ruszyła 2 września. Remont mostu prowadzony będzie całością obiektu, na podstawie projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu mostu co powoduje zamknięcie przejazdu. Objazd jety możliwy od ulic Kolejowej i Żabiej.
Przebudowa mostu polega na odnowie istniejącego obiektu i przywróceniu jego nośności ...

08.08.2014 r.  

Parczewski SPZOZ na I miejscu w Polsce!

    Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie zwyciężył w kategorii szpitale gminne i powiatowe w rankingu finansowym szpitali publicznych w Polsce 2013 roku. Z tego tytułu dyrektor SPZOZ Janusz Hordejuk, z główną księgową Pelagią Dębską oraz z-ca dyrektora do spraw lecznictwa Joanną Bylicką, odebrał statuetkę i dyplom z rąk przedstawicieli Forbesa i Magellana oraz gratulacje od Waldemara Wezgraja starosty parczewskiego ...

04.08.2014 r.  

Podpisano porozumienie otwierające drogę
do rozwoju powiatu parczewskiego!

     W czwartek 31 lipca na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie miało miejsce historyczne wydarzenie, które jest zapowiedzią lepszego jutra dla mieszkańców powiatu parczewskiego. Tego dnia Waldemar Wezgraj starosta parczewski i Jerzy Maśluch wicestarosta gościli przedstawicieli Urzędu Miasta Gdańska, przedstawicieli branży burszynniczej w Polsce oraz włodarzy z powiatu parczewskiego na uroczystości podpisania listu intencyjnego dotyczącego badań, wydobycia i przetwórstwa bursztynu ...

31.07.2014 r.  

Wakacyjna  akcja „Weź paragon”

     Od pierwszych dni wakacji w całym kraju trwa akcja „Weź paragon" mająca na celu podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa o korzyściach płynących z wydawania jaki i posiadania paragonu. Każda osoba kupująca towary lub usługi powinna otrzymać dokument potwierdzający dokonanie zakupu. Jeżeli sprzedawca posiada kasę fiskalną będzie to paragon, jako wydruk z kasy rejestrującej. Paragon informuje między innymi o cenie, naliczonych podatkach, danych sprzedawcy. To paragon z kasy fiskalnej jest jedynym dowodem pozwalającym na ewentualną reklamację towaru lub jego zwrot. Z jednej strony to kupującemu powinno zależeć na pobraniu paragonu, a z drugiej strony sprzedawcy powinni pamiętać o wydawaniu dokumentu potwierdzającego transakcję. Wydawanie paragonu gwarantuje ponadto przedsiębiorcom działanie w warunkach uczciwej konkurencji. Ważne jest również to, iż rejestrowanie sprzedaży na kasie fiskalnej daje pewność, że sprzedawca odprowadza należny podatek do budżetu państwa, a nie do własnej kieszeni. Pobierając paragon przyczyniamy się do likwidacji szarej strefy i tym samym mamy wpływ na zwiększenie nakładów na cele publiczne jak np. szkolnictwo czy nasze bezpieczeństwo.Takie działania są korzystne dla nas wszystkich. Dlatego warto pamiętać o pobraniu i zachowaniu paragonu, a gdy sprzedawca go nie wydrukuje, poprosić o jego wydanie.

29.07.2014 r.  

Sukces Iwony w konkursie im. Antoniego Cierplikowskiego.

     Od 18 do 20 lipca odbywał się Sieradz Open Hair Festival, jedyna w Polsce impreza poświęcona sztuce fryzjerskiej. W tegorocznym festiwalu udział wzięły uczennice II klasy fryzjerskiej z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie,
Iwona Welik i Kinga Grabczuk z nauczycielką Marleną Drożdżyk....

29.07.2014 r.  

Uczcili 70 rocznicę walk w Lasach Parczewskich

     We wtorek 22 lipca kombatanci, mieszkańcy powiatu parczewskiego i przybyli goście uroczyście obchodzili 70 rocznicę walk z niemieckim okupantem w Lasach Parczewskich.
70 lat temu mieszkańcy wsi Białka, Rudno, Plebania Wola, Makoszka, Jamy i innych w rejonie Lasów Parczewskich walczyli o wolność dla Polski i Polaków.
Uroczystości tego dnia rozpoczęły się od złożenia kwiatów w lesie koło Makoszki, pod symbolicznym pomnikiem upamiętniającym śmierć partyzanta Edwarda Drozda.  W kaplicy w Plebaniej Woli ksiądz prałat Tadeusz Lewczuk odprawił mszę świętą w intencji pomordowanych w lipcu 1944 roku. Poczty sztandarowe, licznie przybyłe delegacje, mieszkańcy i samorządowcy przemaszerowali na miejsce upamiętnienia pomordowanych mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola. ...

21.07.2014 r.  

Ogłoszenie o wynikach konsultacji społecznych
aktualizacji „StrategiiRozwoju Powiatu Parczewskiego
na lata 2014-2020”

  Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że został zakończony proceskonsultacji aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020”. Konsultacje trwały od 9 do 30 czerwca 2014 roku. Uwagi można było zgłaszać za pośrednictwem formularza internetowego oraz na bezpośrednim spotkaniu z mieszkańcami powiatu zorganizowanym w dniu 24 czerwca br..
Konsultacje społeczne pozwoliły poznać stanowisko różnych grup mieszkańców na temat opracowanego dokumentu lokalnego. Zgłoszone uwagi i wnioski zostały ujęte w opracowanym Sprawozdaniu z Konsultacji Społecznych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim mieszkańcom powiatu za wkład w określaniu kierunku, w którym powinien podążać rozwój naszego regionu
...

17.07.2014 r.  

Ruszyła przebudowa na Alejach Zwycięstwa

 Rozpoczęto I etap przebudowy drogi powiatowej na Alejach Zwycięstwa. Jest to związane z planowaną w najbliższych latach przebudową drogi powiatowej Alei Jana Pawła II, na którą przygotowywana jest dokumentacja techniczna. Samorząd powiatowy wspólnie z samorządem miejskim chcą złożyć wniosek i otrzymać dofinansowanie z Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność – Rozwój. Przebudowane ulice stanowią naturalne ciągi komunikacyjne łączące drogę wojewódzką nr 815 Lubartów-Parczew-Wisznice z drogą wojewódzką nr 813 Parczew-Ostrów Lubelski-Łęczna ...

08.07.2014 r.  

„Bursztyn to nasz skarb...”

 15 maja bieżącego roku starosta parczewski zorganizował pierwsze spotkanie dotyczące złóż bursztynu w delcie parczewskiej zapraszając do wspólnych rozmów samorządowców powiatów lubartowskiego, radzyńskiego i parczewskiego. Zainteresowanie współpracą i kontynuacją działań, które spowodują rozpoczęcie wydobycia bursztynu, doprowadziło do kolejnego zebrania 2 czerwca, w rozmowach uczestniczył specjalista z zakresu geologii i zagadnień związanych z tematyką wydobycia bursztynu. Relacje ze spotkań ukazały się na łamach „Dziennika Wschodniego”, a także na głównej stronie internetowej „Wirtualnej Polski” ...

30.06.2014 r.  

Zakończenie konsultacji społecznych
„Strategii Rozwoju PowiatuParczewskiego
na lata 2014-2020”

  Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Europejskie Centrum Integracji iWspółpracy Samorządowej „Dom Europy” informują, że w dniu 30 czerwca 2014 r. zakończyły się konsultacje społeczne aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020”. Wszystkie uwagi i opinie zgłoszone przez uczestników konsultacji zostaną zamieszczone w Sprawozdaniu z konsultacji. Dokument zostanie opublikowany na stronie internetowej starostwa oraz stronie projektowej parczewski.dialoglokalny.pl
Konsultacje społeczne w Parczewie prowadzone były w okresie od 9 do 30 czerwca 2014 roku. Uwagi do Strategii można było zgłaszać poprzez specjalny formularz internetowy do zgłaszania uwag oraz w trakcie spotkania bezpośredniego.
Konsultacje realizowane były w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

01.07.2014 r.  

Konsultacje społeczne dot. aktualizacji
„Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego
na lata 2014-2020”

 W dniu 24.06.2014 r. odbyły się konsultacje społeczne dotyczące aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020” zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”, realizatora projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Prace nad aktualizacją strategii koordynuje Zarząd Powiatu w Parczewie, natomiast wykonawcą opracowania tego dokumentu jest firma Synergia Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie. Spotkanie konsultacyjne uroczyście rozpoczął Waldemar Wezgraj – Starosta Parczewski, następnie głos zabrał Radosław Dudziński - Wiceprezes Stowarzyszenia Europejskiego Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy”. ...

Aktualizacja strategii rozwoju powiatu parczewskiego na lata 2014-2020 czytaj

23.06.2014 r.  

Międzynarodowe warsztaty
malarsko-fotograficzne

Powiatowa Biblioteka Publiczna -
Centrum Kultury w Parczewie
przy wsparciu Zarządu Powiatu Parczewskiego,
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
im. M.Konopnickiej w Milanowie,
Wójta Gminy Milanów
i Gminnego Ośrodka Kultury
w Milanowie

organizuje

Międzynarodowe warsztaty malarsko-fotograficzne które odbędą się w dniach 3 - 13 lipca 2014 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie 
...

20.06.2014 r.  

Prawda czy fałsz??

 Prawda czy fałsz?? Między innymi takich odpowiedzi musieli udzielić uczniowie rozwiązując test wiedzy w konkursie „Tadeusz Kościuszko - bohater, patriota” zorganizowanego w ramach ustanowienia przez Radę Powiatu Roku 2014 Rokiem Kościuszkowskim w Powiecie Parczewskim. Patronat honorowy nad konkursem przyjął Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pan Tadeusz Sławecki i Starosta Parczewski Pan Waldemar Wezgraj, patronat medialny: Słowo Podlasia, Wspólnota Parczewska, Radio Lublin, TV Lublin, Echo Katolickie, Katolickie Radio Podlasie i Ziemia Parczewska ...

20.06.2014 r.  

Zwycięzcy w konkursach „Wrota Lubelszczyzny –
Informatyzacja Administracji” nagrodzeni!

 Uczniowie z powiatu parczewskiego wzięli udział w dwóch konkursach: plastycznym i wiedzy na temat projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” realizowanego przez województwo lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Podsumowanie konkursów odbyło się 12 czerwca 2014 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Waldemar Wezgraj starosta parczewski uroczyście otworzył spotkanie witając laureatów i przybyłych gości ...

20.06.2014 r.  

Uroczyście odznaczeni i mianowani w starostwie

 Na uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych oraz aktów mianowań na I stopnie oficerskie i kolejne stopnie wojskowe przez gen. dywizji Andrzeja Wasilewskiego czekaliśmy z niecierpliwością. Mianowani do odznaczenia, ich rodziny i zaproszeni goście zebrali się 16 czerwca w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie aby wspólnie świętować podniosłą chwilę wręczania odznaczeń. Waldemar Wezgraj starosta parczewski powitał przybyłych gości, osoby odznaczane i awansowane. Uroczystości uświetniły poczty sztandarowe straży pożarnej, policji, młodzieży ze szkolnego koła LOK i szkół z Parczewa ...

09.06.2014 r.  

Rozpoczęcie konsultacji społecznych
aktualizacji „Strategii RozwojuPowiatu Parczewskiego
na lata 2014-2020”

  Starosta Powiatu Parczewskiego oraz Stowarzyszenie Europejskie CentrumIntegracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” informują o rozpoczęciu konsultacji społecznych aktualizacji dokumentu aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020”. Konsultacje dokumentu potrwają od 9 do 30 czerwca 2014 roku.
Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym dokumentem aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020” i wyrażenia opinii za pomocą formularza on – line dostępnego pod adresem
www.parczewski.dialoglokalny.pl/events/event/konsultacje-srpp

Swoją opinię na temat projektu Strategii wyrazić będzie można także na spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie 24 czerwca 2014 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie
...

05.06.2014 r.  

Strażacy na uroczystym apelu

 W dniu 3 czerwca w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Strażaka. Na apel przybyli: st. bryg. Zbigniew Czępiński – Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie, Waldemar Wezgraj – Starosta Parczewski, jednocześnie Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Parczewie, Paweł Kędracki – Burmistrz Parczewa ...

05.06.2014 r.  

Kolejny sukces parczewskich strzelców

 „V powiatowy turniej strzelecki mistrzów kbks” odbył się 2 czerwca w Komarówce Podlaskiej. W zawodach udział wzięli uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stanisława Staszica w Parczewie. Drużyna w składzie: Gerard Czylej, Michał Weremko i Kamil Kościańczuk zajęła pierwsze miejsce w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszym strzelcem wśród uczniów był Kamil Kościańczuk z pierwszej klasy technikum informatycznego. W kategorii Open parczewska drużyna w składzie: Zdzisław Chmielarz, Mariusz Mazurek i Marek Hut wywalczyła drugie miejsce. Indywidualnie najwyższy wynik 94 punkty uzyskał Zdzisław Chmielarz nasz radny powiatowy. Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i życzymy dalszych sukcesów !!! E. R.

30.05.2014 r.  

Huta wyszkoli uczniów ZSP

 Finalizuje się porozumienie, Waldemara Wezgraja starosty parczewskiego z właścicielem Huty Szkła Tadeuszem Wrześniakiem, o kształcenie praktyczne parczewskiej młodzieży w zakresie przemysłu szklarskiego. Starosta parczewski wielokrotnie dążył do podpisania takiego porozumienia z lokalnym przedsiębiorcą chcąc dać możliwość lepszego startu młodzieży kształcącej się w tutejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych.
Podczas spotkania z okazji 15 lecia Huty podjęto ostateczną decyzję o współpracy
...

28.05.2014 r.  

„Złote pióro” należy do Igi

  24 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie spotkali się finaliści VII Powiatowego Konkursu Ortograficznego o „Złote Pióro” Starosty Parczewskiego. 15 finalistów napisało dyktando i rozwiązało tekst. Tegoroczne dyktando opowiadało o Panu Parczewskim i częściowo nawiązywało do ważnej dla miasta, rocznicy uchwał Soboru Trydenckiego. Autorem dyktanda oraz ortograficznych zadań testowych tradycyjnie był Krzysztof Wroński – nauczyciel języka polskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie ...

28.05.2014 r.  

Celny strzał parczewskich samorządowców

  W piątek 16 maja 2014r na strzelnicy sportowej Ligi Obrony Kraju w Kęble koło Wąwolnicy odbyły się zawody strzeleckie pod nazwą „Dwubój obronny o Puchar Marszałka Województwa Lubelskiego” dla władz samorządowych województwa. Organizatorem zawodów był Zarząd Wojewódzki Ligi Obrony Kraju w Lublinie. Zgodnie z regulaminem zawodów każda drużyna składała się z dwóch przedstawicieli władz powiatu oraz dwóch reprezentantów powiatowych struktur LOK ...

21.05.2014 r.  

Święto 3 Maja

Szanowni Mieszkańcy miasta
Parczew i powiatu parczewskiego !

  Dwieście dwadzieścia trzy lata temu Sejm Czteroletni zwany Wielkim, przyjął najważniejszy dokument, który stał się metryką narodzin nowożytnego państwa i narodu polskiego, metryką współczesnego patriotyzmu i impulsem do dążeń niepodległościowych Ustawa rządowa nazwana od dnia podpisania Konstytucją 3 maja, była pierwszym demokratycznym aktem zasadniczym w Europie i drugą – po amerykańskiej z 1787 r. konstytucją na świecie. Głównymi autorami Konstytucji Majowej byli: król Stanisław August Poniatowski, Stanisław Małachowski, Hugo Kołłątaj, Ignacy Potocki oraz Stanisław Staszic ...

15.05.2014 r.  

Ogłoszenie
o rozpoczęciu procesu konsultacji społecznych dokumentu„Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego
na lata 2014-2020”

  Starosta Powiatu Parczewskiego ogłasza rozpoczęcie w dniu 9 czerwca 2014roku konsultacji społecznych projektu aktualizacji „Strategii Rozwoju Powiatu Parczewskiego na lata 2014-2020” zapraszając jednocześnie wszystkich mieszkańców do aktywnego w nich udziału. Dzień zakończenia konsultacji ustala się na dzień 30.06.2014r.
W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii do projektu „Strategii rozwoju powiatu parczewskiego na lata 2014-2020”. Dokument dostępny jest na stronie internetowej powiatu oraz stronie projektowej parczewski.dialoglokalny.pl
...

15.05.2014 r.  

Eliminacje powiatowe
Małego Konkursu Recytatorskiego

  8 maja 2014 r. w ZDZ Centrum Kształcenia w Parczewie, odbyły się eliminacje powiatowe XXXIII Małego Konkursu Recytatorskiego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych. Eliminacje zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna–Centrum Kultury w Parczewie we współpracy z ZDZ Centrum Kształcenia w Parczewie. Konkurs recytatorski popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, umożliwia realizację małych marzeń dzieci, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi, pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła. Udział w MKR jest okazją do podzielenia się swym talentem ze środowiskiem rówieśniczym. ...

15.05.2014 r.  

Będzie nowy samochód policyjny
i bezpieczniej nad jeziorami

  Chcąc zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców powiatu parczewskiego, jeszcze skuteczniej i szybciej interweniować, Policja w Parczewie zwróciła się z prośbą do radnych powiatu parczewskiego o dofinansowanie zakupu samochodu terenowego. Radni chętnie poparli inicjatywę parczewskich policjantów mając na uwadze dobro mieszkańców powiatu. Podczas sesji rady powiatu 14 maja 2014 r. podjęto uchwałę w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2014 rok gdzie zwiększono wydatki o kwotę 20 tysięcy złotych na dotację na Fundusz Wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Parczewie na zakup samochodu terenowego. ...

12.05.2014 r.  

IV Parczewskie Targi Edukacji i Pracy w Parczewie

 29 kwietnia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie odbyły się IV Parczewskie Targi Edukacji i Pracy, które zorganizowało Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Parczewie przy współpracy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie, Ośrodka Szkolenia Zawodowego OHP w Parczewie, Centrum Edukacji i Pracy OHP w Białej Podlaskiej.
  Uroczystego otwarcia targów dokonał dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Mirosław Kowalski. Po powitaniu gości głos zabrali: senator RP prof. dr hab. Józef Zając i Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Tadeusz Sławecki. Wśród gości byli również prorektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr Beata Fałda, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Sp. z o.o. w Lublinie Małgorzata Orzeł, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Małgorzata Sokół, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk, Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj, Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki oraz parczewscy przedsiębiorcy, którzy współpracują ze szkołą ...

12.05.2014 r.  

„Śpiewający Słowik”
- Eliminacje Powiatowe w Orionie

 24 kwietnia 2014 r. odbyły się w Parczewie Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik”. W przesłuchaniach uczestniczyło 16 wokalistów, w trzech kategoriach wiekowych: 6-10, 11-13 i 14-16 lat. W gościnnych salach restauracji i hotelu „Orion”, rozbrzmiewały piosenki polskie, wykonywane przez najzdolniejszych wokalistów z powiatu parczewskiego. W Konkursie wystąpili: Marcelina Makówka, Maria Gryciuk, Natalia Szwaj, Izabela Nosal, Zosia Wrzesińska, Weronika Mierz, Natalia Skowronek, Katarzyna Golecka - uczennice Szkół Podstawowych i Gimnazjum z Parczewa, Weronika Lewandowska i Gabriela Przekorzyńska z Zespołu Placówek Szkolnych w Przywłoce, Agata Malczewska i Emilia Chilimoniuk ze Szkoły Podstawowej w Jabłoniu, Dominik Okrasiński ze Szkoły Podstawowej w Gródku Szlacheckim, Małgorzata Kowalczyk z Zespołu Placówek Oświatowych w Siemieniu, Monika Izdebska z Gminnego Ośrodka Kultury w Dębowej Kłodzie oraz Marta Malczewska z Gimnazjum w Jabłoniu. Wykonawców oceniało Jury ...

12.05.2014 r.  

Celny strzał!!!

  Piękna wiosenna pogoda sprzyjała strzelcom biorącym udział w zawodach o puchar Starosty Parczewskiego z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Rywalizacja była bardzo zacięta i tylko dwa punkty zadecydowały o zwycięstwie. Zawody zostały rozegrane w kategoriach: karabin kal. 7,62x39 na dystansie 100m do tarczy sylwetki 23p oraz pistolet kal. 9mm Luger odległość 25m. Szanse na zwycięstwo mieli tylko ci strzelcy, którzy osiągają dobre wyniki z karabinu i pistoletu ...

09.05.2014 r.  

Obsługa osób niesłyszących
w Starostwie Powiatowym w Parczewie

 „Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (głuche i głuchoniewidome) mogą komunikować się za pomocą:
• korzystanie z poczty elektronicznej powiat@parczew.pl;
• przesyłanie faksów na nr 83 355-06-73;
• elektroniczna skrzynka podawcza: /r64vllh61k/skrytka
• przesyłanie dokumentów na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24;
• osobiście zgłaszając się do Sekretariatu Starostwa pokój nr 1.

W Starostwie Powiatowym zainstalowano specjalne urządzenie, dzięki któremu będzie można odbywać za pośrednictwem internetowej wideo konferencji rozmowę z certyfikowanymi tłumaczami języka migowego w godzinach pracy Starostwa od godz. 8.00 - 15.30. Jest to urządzenie wyglądem przypominające zwykły aparat telefoniczny pozwalające na przetłumaczenie w czasie rzeczywistym rozmowy z osobą niesłyszącą.
Dzięki temu klienci Starostwa Powiatowego w Parczewie otrzymują stały dostęp do tłumacza bez potrzeby wcześniejszego umawiania się.

                                 06.05.2014 r.  

Starosta Parczewski ogłasza konkurs plastyczny
w ramach promocji projektu „Wrota Lubelszczyzny
– Informatyzacja Administracji”


 Starosta Parczewski ogłasza konkurs plastyczny w ramach promocji projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Konkurs odbędzie się w dniach 06.05.2014 r. do 30.05.2014 r. i jest przeznaczony dla szkół podstawowych i gimnazjalnych. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne i bezpłatne. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter nagród rzeczowych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- dokonanie zgłoszenia udziału w Konkursie poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go na adres e-mail: powiat@parczew.pl lub złożenie osobiście do dnia 30 maja 2014 r. na poniższy adres ...


                                 06.05.2014 r.  

Starosta Parczewski ogłasza konkurs wiedzy
w ramach promocji projektu „Wrota Lubelszczyzny
– Informatyzacja Administracji”


 Starosta Parczewski ogłasza konkurs wiedzy w ramach promocji projektu „Wrota Lubelszczyzny - Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 - 2013.

Konkurs odbędzie się w dniu 12 czerwca 2014 r. o godz. 10.00 w Starostwie Powiatowym w Parczewie. Nagrody dla zwycięzców Konkursu gwarantowane są przez Organizatora i mają charakter nagród rzeczowych.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
- zadeklarowanie udziału poprzez prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wysłanie go na adres e-mail: powiat@parczew.pl lub złożenie osobiście do dnia 30 maja 2014 r. na poniższy adres ...


25.04.2014 r.  

Nagroda Biznesowa BPIG – KonkursBialskopodlaska Izba Gospodarcza,
Prezydent Miasta Biała Podlaska i Starosta Bialski
pod Patronatem Honorowym Marszałka
Województwa Lubelskiego

zapraszają
do wzięcia udziału w konkursie
Nagroda Biznesowa BPIG
Edycja II za 2013 r.

w kategoriach:
• Udany start
• Innowacyjna firma
• Lider przedsiębiorczości
• Przedsiębiorca roku ...

17.04.2014 r.  

W trudzie i znoju..

 „Pamiętajmy, że najważniejszym zadaniem w wielkim poście jest nasze nawrócenie. Ma ono dokonać się w naszym sercu. Pomagają nam w tym praktyki pokutne, miedzy innymi udział w wielkopostnym nabożeństwie Drogi Krzyżowej. Droga Krzyżowa to nabożeństwo o charakterze adoracyjnym. Polega na medytacji Męki Chrystusa, połączonej z przejściem symbolicznej drogi.Tradycja odprawiania drogi krzyżowej wywodzi się z Jerozolimy, ale dopiero w średniowieczu rozpowszechnili ją franciszkanie. Ostateczną liczbę stacji ustalono w XVII w. Pierwsza pisemna wzmianka o "bolesnej drodze" pochodzi z 1228 roku. Z kolei pełną i jednoznaczną informację o "drodze krzyżowej" mamy z 1294 ...

17.04.2014 r.  

Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych
w Dębowej Kłodzie - 2014

 „W niedzielne popołudnie,13 kwietnia, Gminny Ośrodek Kultury w Dębowej Kłodzie gościł zespoły śpiewacze i solistów z powiatu parczewskiego, którzy wzięli udział w 48Eliminacjach Powiatowych Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych. Koordynatorem Przeglądu była Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, zaś organizatorami: wójt Gminy Dębowa Kłoda, GOK w Dębowej Kłodzie oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie. Wykonawców oceniała Komisja artystyczna w składzie: Andrzej Sar- przewodniczący, instruktor z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury, prof. dr hab. Jan Adamowski -członek komisji, konsultant merytoryczny WOK w Lublinie i Janina Biegalska, pracownik Departamentu Kultury Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie ...

09.04.2014 r.  

Gala wręczenia nagród
w Konkursie Wiedzy o Nowej Zelandii zorganizowanym
pod patronatem Ambasady Nowej Zelandii w Polsce

W dniach 13 marca oraz 25 marca 2014 r. odbył się drugi etap Konkursu Wiedzy o Nowej Zelandii zorganizowany przez  nauczycieli języka angielskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. Konkurs był skierowany do uczniów naszej szkoły a także wszystkich gimnazjalistów powiatu parczewskiego. Jego głównym celem była  promocja wiedzy o Nowej Zelandii wśród młodzieży naszego regionu. Pragnęliśmy także rozwijać nietypowe zainteresowania młodych ludzi i motywować ich do nauki języka angielskiego. Ponadto zależało nam na zacieśnieniu współpracy pomiędzy I LO w Parczewie a gimnazjami w powiecie parczewskim. Chcieliśmy przybliżyć naszą szkołę gimnazjalistom i zachęcić ich do dołączenia do grona naszych uczniów.
 ...

08.04.2014 r.  

POWIATOWY  PRZEGLĄD  TEATRÓW  WIEJSKICH - 2014

6 kwietna w Paszenkach, gm. Jabłoń odbył się Powiatowy  Przegląd  Teatrów  Wiejskich,  
W  tym  roku to pierwszy  z przeglądów powiatowych w województwie  lubelskim,  na  którym  jury  oceniało wartości  artystyczne i  poznawcze  prezentowanych widowisk obrzędowych, aby wytypować  zespoły,  na  41 Międzywojewódzki  Sejmik  Wiejskich Zespołów  Teatralnych w  Stoczku  Łukowskim, który  odbędzie  się  21-22  czerwca  br.
 ...

07.04.2014 r.  

OGŁOSZENIE
"nabór na  stypendia"

    Zarząd Powiatu w Parczewie informuje o możliwości ubiegania się o indywidualne stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w 2014 roku.  ...

03.04.2014 r.  

„VOCATIONAL  PLACEMENT"
Projekt zwiększający szanse w znalezieniu pracy absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie

    W trosce o przyszłość absolwentów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, starostowie Powiatu Parczewskiego oraz dyrekcja ZSP im. St. Staszica, postanowili zadbać o zwiększenie szans w poszukiwaniu pracy wychowankom parczewskiej szkoły. Świetnym rozwiązaniem okazał się udział w projekcie POKL, o którym dowiedział się Zdzisław Chmielarz nauczyciel ZSP podczas rozmów z przedstawicielami Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Władze powiatu wspólnie z dyrekcją szkoły zdecydowały o wzięciu udziału w projekcie „VOCATIONAL  PLACEMENT. Program stażowy u pracodawców dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Parczewie”, projekt jest dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, będzie realizowany od 1 kwietnia 2014 roku do 29 czerwca 2015 roku. Wartość projektu to ponad 4 miliony złotych, ktore w całości pokryje Unia Europejska.   ...

28.03.2014 r.  

O pożarnictwie wiedzą wszystko

 „W świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Parczewie, 24 marca 35 osób wyłonionych podczas eliminacji gminnych ze szkół podstawowych, gimnzjów i szkół ponadgimnazjalnych, wystartowało w eliminacjach powiatowych XXXVII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom". Komisja konkursowa w składzie mł. bryg Leszek Szymański – przewodniczący, bryg w st. spocz. Wiesław Nowak- sekretarz oraz członkowie Grzegorz Lis, Mirosław Kusiuk, Marek Bloch i Cezary Główka, dokonała oceny wiedzy uczestników turnieju. Zawodnicy musieli zmierzyć się z czterdziestoma pytaniami testowymi, najlepszy wynik był przepustką do finału turnieju ...

28.03.2014 r.  

Przebudzeni do życia…

 „W przededniu wiosny 20 marca br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie, odbyły się eliminacje powiatowe VIII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”. Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, pomaga młodzieży w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi oraz pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła. Repertuar recytatorów stanowił wiersz i fragment prozy. Jury w prezentacjach recytatorów oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny ...

20.03.2014 r.  

Parczewscy Prymusi !!!

 „Stypendia naukowe mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki jak również nagrodzenie wysiłku, systematyczności oraz chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Rada Powiatu w Parczewie od 9 lat przeznacza środki finansowe z budżetu powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego za wysokie wyniki w nauce, nienaganne zachowanie i wybitne osiągnięcia sportowe. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie 13 marca 2014 roku miała miejsce niezwykła uroczystość ...

                                 13.03.2014 r.  

ZAWIADOMIENIE


 Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn.zm.) do udziału w otwartych konsultacjach projektu uchwały w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie.
  Konsultacje będą trwały od 20 marca 2014 r. do 2 kwietnia 2014 roku, prowadzone w formie badania ankietowego drogą elektroniczną. Wypełnione ankiety należy przesyłać na adres zdrowie@parczew.pl, oswiata@parczew.pl
  Projekt uchwały Rady Powiatu w Parczewie w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie zostanie umieszony na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie : www.powiat.parczew.pl

Brak wyrażenia opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia przez upoważnioną organizację. ...

                                 12.03.2014 r.  

KWALIFIKACJA WOJSKOWA
2014 ROKU


 Kwalifikacja wojskowa – dla mieszkańców powiatu parczewskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 1 do 14 kwietnia 2014 r.
Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Parczewie mieścić się będzie w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.
Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2014 r. podlegają:
1. mężczyźni urodzeni w 1995 r.
- rocznik podstawowy
2. mężczyźni urodzeni w latach 1990 – 1994 r. -roczniki starsze, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
3. osoby urodzone w latach 1993-1994, które ...


                                 07.03.2014 r.  

Zaproszenie do konkursu


 W związku z ustanawieniem przez Radę Powiatu w Parczewie roku 2014 Rokiem Kościuszkowskim w Powiecie Parczewskim w ramach obchodów rocznicowych ogłoszony został konkurs „Tadeusz Kościuszko - bohater, patriota” pod patronatem honorowym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Pana Tadeusza Sławeckiego i Starosty Parczewskiego Waldemara Wezgraja oraz patronat medialnym: Słowa Podlasia, Wspólnoty Parczewskiej, Radia Lublin, TV Lublin, Echo katolickie, Katolickiego Radia Podlasie i Ziemi Parczewskiej.
Organizatorem Konkursu jest Starostwo Powiatowe w Parczewie oraz Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie ...

07.03.2014 r.  

Podziękowanie za 1%

  Caritas Diecezji Siedleckiej Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie serdecznie dziękuje wszystkim PODATNIKOM, którzy w 2013 r. przekazali 1 % podatku. Dziękujemy tym samym za dostrzeżenie działalności naszej placówki.
Otrzymane środki w wysokości 4.130,30zł przeznaczone zostały do dofinansowania zakupu nowego samochodu, którym od 2 stycznia 2014 r. dowożone są osoby niepełnosprawne na zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne do Warsztatu.
Dziękujemy także biurom rachunkowym i osobom prywatnym, które pomogły przygotować i rozpropagować tę akcję.

W imieniu podopiecznych
Kierownik i Kadra
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie

                                 24.02.2014 r.  

ROZPORZĄDZENIE NR 3
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 21 lutego 2014


zmieniające rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków w związku zwystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu.

Na podstawie art. 46 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)

zarządza się, co następuje:

W § 7 ust. 1 rozporządzenia Nr 2 Wojewody Lubelskiego z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na obszarze przekraczającym obszar jednego powiatu (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2014 r. poz. 826) wyrazy: „1. Zakaz, o którym mowa w § 2 pkt 2” zastępuje się wyrazami: „1. Zakaz, o którym mowa w § 2 pkt 3” ...

19.02.2014 r.  

Debatowali na konwencie

 „Konwent Starosty, Burmistrza oraz Wójtów zorganizowany przez Waldemara Wezgraja, odbył się 17 lutego 2014 r. Na spotkaniu obecni byli Jerzy Maśluch wicestarosta parczewski, Paweł Kędracki burmistrz miasta Parczew, Krzysztof Chilczuk wójt gminy Podedwórze, Stanisław Dawidek wójt gminy Siemień, Krystyna Jaśkiewicz wójt gminy Sosnowica, Paweł Krępski wójt gminy Milanów, Grażyna Lamczyk wójt gminy Dębowa Kłoda, Dariusz Łobejko wójt gminy Jabłoń, Ryszard Trubaj członek Zarządu Powiatu Parczewskiego, Elżbieta Zdolska sekretarz powiatu, Ewa Klajda skarbnik powiatu, Anna Ignatowicz kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych, Małgorzata Doluk p.o. kierownik Zarządu Dróg Powiatowych w Parczewie oraz Stanisław Jadczak redaktor ...

                                 19.02.2014 r.  

Projekt "Wsparcie konsultacji społecznych w powiecie
bialskim i parczewskim" - ankieta


Zapraszamy do wypełnienia ankiety
JUŻ DZIŚ ZDECYDUJ
jak w przyszłości będą wyglądały konsultacje w naszym samorządzie

Szanowni Państwo,
Przeprowadzamy diagnozę procesu konsultacji społecznych w Starostwie Powiatowym. Bardzo ważnym elementem diagnozy będą opinie mieszkańców powiatu na temat dotychczas przeprowadzonych konsultacji, dlatego też zachęcamy wszystkich Państwa do wypełnienia ankiety.
Chcemy dowiedzieć się jakie są Państwa oczekiwania związane z organizacją konsultacji społecznych.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety!
Ankietę mogą Państwo wypełnić na stronie internetowej Starostwa Powiatowego do dnia 28 lutego br.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

                                 14.02.2014 r.  

STANOWISKO
Rady Powiatu w Parczewie
w sprawie ustanowienia roku 2014 Rokiem Kościuszkowskim
w Powiecie Parczewskim
uchwalone na XLVI Sesji Rady Powiatu w Parczewie
z dnia 6 lutego 2014 r.


 W związku ze zbliżającą się 220. rocznicą rozpoczęcia Insurekcji Kościuszkowskiej powiat parczewski chcąc uhonorować to wydarzenie, ustanawia rok 2014 Rokiem Kościuszkowskim w Powiecie Parczewskim.
Będzie to hołd oddany ofiarności, patriotyzmowi, determinacji w walce o niepodległość ludzi zaangażowanych w narodowy zryw Polski będącej pod zaborami. Etos powstania i jego główny bohater Tadeusz Kościuszko, były źródłem siły i wytrwałości w walce o niepodległość późniejszych pokoleń Polaków. Szczególna pamięć niepodległościowych dążeń przodków powinna być udziałem mieszkańców naszego powiatu ...

05.02.2014 r.  

Niech żyje bal...

 „W sobotę 1 lutego Warsztat Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie zorganizował III Integracyjny Bal Charytatywny, który odbył się w Domu Weselnym „Jarmuł” przy ulicy Lubartowskiej 1 w Parczewie. Celem balu było podziękowanie przyjaciołom Warsztatu, sponsorom oraz instytucjom za współpracę oraz wsparcie, jakie otrzymujemy, a także zaprezentowanie niebywałych talentów i możliwości uczestników placówki. Pani Kierownik Warsztatu Elżbieta Zielińska-Gomółka witając gości odniosła się do słów laureata Nagrody Nobla Carla Spittelera: „Znaleźć wrażliwych ludzi, którzy czują to, co my, jest z pewnością największym szczęściem na ziemi” ...

                                 30.01.2014 r.  

Nabór wniosków w ramach
„Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami II"
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2014


 Informujemy, iż decyzją Zarządu PFRON zostały zatwierdzone warunki brzegowe „Programu wyrównywania różnic między regionami II" w roku 2014.
Szczegółowe informacje na temat programu oraz wzory dokumentów znajdują się na stronie internetowej PFRON; www.pfron.org.pl/zadania i programy PFRON/Programy realizowane obecnie/Program wyrównywania różnic między regionami II
Projekty składa się w jednostkacłi samorządu terytorialnego, a następnie jednostka samorządu terytorialnego składa do PFRON wystąpienie w sprawie uczestnictwa w realizacji programu, zawierające m.in. opis tych projektów, które przez jednostkę samorządu terytorialnego zostały wybrane do dofinansowania ze środków PFRON ...

30.01.2014 r.  

Koncert kolęd w Bazylice Mniejszej w Parczewie


 „Tradycją Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie jest organizowanie w ostatnią niedzielę stycznia prezentacji kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów dekanatu i powiatu parczewskiego. Najpiękniejsze - znane i nieznane - kolędy mogli usłyszeć ci, którzy w niedzielny wieczór, 26 stycznia br. przyszli do Bazyliki Mniejszej w Parczewie. Na koncert zaprosili: Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. prałat Tadeusz Lewczuk, Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie - od siedmiu lat organizatorzy koncertu ...

27.01.2014 r.  

Ogłoszenie

  Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że w związku z przedłużającą się procedurą publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Uchwały Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia z dnia 29 listopada 2013 roku „W sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości” zostanie wydłużony dotychczasowy obowiązujący termin składania wniosków na w/w stypendia w 2014 roku.
Przewidywany termin składania wniosków marzec/kwiecień.

Informacje dotyczące obowiązującego terminu składania wniosków w 2014 roku zostaną zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiat.parczew.pl po publikacji stosowych uchwał oraz przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Parczewie wzorów formularzy: wniosku, umowy i sprawozdania.
Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie tel. 083 355 16 51 lub 83 355 15 90.

10.01.2014 r.  

Uroczyste poświęcenie nowego samochodu
w WTZ w Parczewie

 „W pracy terapeutycznej naszego Warsztatu najważniejsze jest przystosowanie społeczno-zawodowe uczestników i osiągnięcie przez pracę, jak najwyższego poziomu ich dojrzałości społecznej i samodzielności. Poprzez realizację poczucia roli i przydatności społecznej ukierunkowuje się rozwój osobowy naszych podopiecznych tak, aby stworzyć im warunki cieszenia się godnym, możliwie najnormalniejszym, najpełniejszym życiem. Aby jednak niepełnosprawna młodzież mogła uczestniczyć w zajęciach potrzeby jest samochód, który codziennie dowozi uczestników do Warsztatu ...

10.01.2014r.  

Aktywni seniorzy z Parczewa

 „15 grudnia 2013 roku Waldemar Wezgraj Starosta Parczewski uczestniczył w spotkaniu podsumowującym zadanie „Wspieranie inicjatyw służących aktywizacji i integracji społecznych osób starszych (realizacja działań wynikających z Wojewódzkiego Programu na rzecz Osób Starszych na lata 2013-2015) „Senior na 5+” realizowane przez Caritas Diecezji Siedleckiej poprzez Wypożyczalnie Sprzętu Rehabilitacyjnego w Parczewie dofinansowane przez Województwo Lubelskie za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie ...

23.12.2013 r.  

Oczekiwane skrzyżowanie uroczyście otwarte

 „12 grudnia to dzień konferencji oraz podsumowanie dwóch realizowanych projektów w Ośrodku Konferencyjno-Szkoleniowym „Alma” w Parczewie. Stowarzyszenie Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zorganizowało konferencję podsumowującą projekt „Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS”. Podczas konferencji przedstawiono główne rezultaty i produkty projektu, w tym powstały System Informacji Przestrzennej Powiatu Parczewskiego, zaprezentowano również informacje dotyczące usług publicznych oraz zagadnienia z zakresu cyfrowego rozwoju województwa lubelskiego w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 ...

20.12.2013 r.  

Upamiętnili poległych w Pacholu

 „Waldemar Wezgraj Starosta Parczewski wziął udział w uroczystości poświęcenia tablicy upamiętniającej ofiary II Wojny Światowej w Pacholu. 14 grudnia 2013 r. obchody rozpoczęto od Mszy Św. poświeconej zamordowanym oraz patriotom, mieszkańcom wsi Pachole, ofiarom terroru hitlerowskiego w latach 1939-1945. W uroczystości wzięli udział zacni goście , między innymi 92-letni Józef Kwiatkowski, kapitan „Daru Pomorza”, mgr Krzysztof Wojciechowski historyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Artur Nitek Kierownik Delegatury w Białej Podlaskiej Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Stanisław Lauferski , inspektor wojewódzki Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, wójtowie, radni oraz mieszkańcy Pachola i gminy Dębowa Kłoda ...

20.12.2013 r.  

Oddali cześć pomordowanym w Białce

 „7 grudnia 2013 r. w 71 rocznicę mordu mieszkańców wsi Białka, ks. Prałat Tadeusz Lewczuk odprawił mszę św. w intencji pomordowanych przez hitlerowskiego okupanta. Po mszy uczestnicy uroczystości przemaszerowali pod pomnik ku czci pomordowanych. Zaproszonych gości powitała Grażyna Lamczyk Wójt gminy Dębowa Kłoda. W obchodach wziął udział Waldemar Wezgraj Starosta Parczewski, Mirosław Tokarzewski przewodniczący Rady Gminy Dębowa Kłoda, Jerzy Krępski Sekretarz Gminy Dębowa Kłoda, nadleśniczy Mirosław Potapiuk , kom. Janusz Niedziółka Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie, Józef Stryk ze Związku Kombatantów w Parczewie, członkowie OSP w Dębowej Kłodzie oraz młodzież z gimnazjum w Dębowej Kłodzie z dyr. Edwardem Targoszem.
Jak co roku na uroczystości licznie przybyli mieszkańcy Białki. /E.R/

                                 16.12.2013 r.  

Ostrzeżenie
Głównego Inspektora Sanitarnego


  GIS ostrzega przed spożywaniem alkoholu niewiadomego pochodzenia oraz nieprzeznaczonego do spożycia dla ludzi i zwraca się z prośbą o informowanie pijących alkohol o konsekwencjach picia alkoholu pochodzącego z nieznanego źródła.
Uwaga!!!

Wg. informacji uzyskanej z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa w Warszawie „Izba Celna w Łodzi rozbiła potężny gang zajmujący się nielegalnym handlem alkoholu W związku z powyższym ok. 100 tysięcy butelek z podrabianym spirytusem trafiło na polskie targowiska. Potencjalnie niebezpieczny produkt może znajdować się także w innych miejscach sprzedaży np. restauracjach i pubach ...

16.12.2013 r.  

„Zero nowych zakażeń. zero dyskryminacji.
zero zgonów z powodu AIDS”

 „Światowego Dnia AIDS, który obchodzimy 1 grudnia. W tym dniu na całym świecie odbywa się wiele wydarzeń o charakterze edukacyjnym, dotyczących profilaktyki HIV/AIDS. W powiecie parczewskim zaś już po raz V odbyła się Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat HIV i AIDS, do której przystąpiło 44 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całego powiatu. Olimpiada odbyła się w dwóch kategoriach. Komisja Konkursowa na podstawie testu wyłoniła po 3 laureatów w każdej kategorii ...

16.12.2013 r.  

„Żyjmy zdrowo! Antyrakowo”

 „Jak żyć zdrowo i nigdy nie zachorować na nowotwór zastanawiali się uczestnicy konkursu plastycznego „Żyjmy zdrowo! Antyrakowo”. Ogłoszony we wrześniu przez Starostwo Powiatowe w Parczewie i parczewski sanepid konkurs przyciągnął ponad 50 uczestników z gimnazjów i szkół średnich z całego powiatu. Uczniowie mieli pokazać w jaki sposób postępować, aby uchronić się przed chorobą nowotworową w tym celu mogli wykorzystać różne formy plastyczne ...

                                 13.12.2013 r.  

Ogłoszenie


 Starostwo Powiatowe w Parczewie informuje, że Uchwałą Nr XLIV/218/2013 Rady Powiatu w Parczewie z dnia z dnia 29 listopada 2013 roku został przyjęty nowy „Regulamin w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami oraz określenia ich wysokości”.
Informacje dodatkowe i dokumenty do pobrania: regulamin, wniosek o stypendium, sprawozdanie z realizacji programu stypendium zostaną zamieszczone się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Parczewie www.powiat.parczew.pl. po przyjęciu przez Zarząd Powiatu w Parczewie wzoru w/w formularzy.
Obowiązujący termin składania wniosków na stypendia artystyczne zgodnie z nowym regulaminem upływać będzie 31 stycznia 2014 roku.

Informacje dodatkowe można uzyskać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie tel. 83 355 15 90 lub 83 355 16 51

                                 13.12.2013 r.  

Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości”
ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału
w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza”


 Fundacja „Puławskie Centrum Przedsiębiorczości” ogłasza nabór formularzy rekrutacyjnych do udziału w projekcie „Wenus jest Przedsiębiorcza” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety posiadające miejsce zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na terenie następujących powiatów województwa lubelskiego: bialskiego, chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, m. Biała Podlaska, m. Chełm, m. Zamość, opolskiego, parczewskiego, radzyńskiego, świdnickiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego; zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą, które w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do Projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej / nie prowadziły działalności na podstawie odrębnych przepisów ...

21.11.2013 r.  

95 Rocznica odzyskania przez Polskę
niepodległości

 „Listopadowe obchody patriotyczne z okazji 95 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, rozpoczęły się od przemarszu uczestników uroczystości spod siedziby Urzędu Miejskiego i Starostwa pod Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Dalsza część uroczystości odbyła się w Bazylice Mniejszej w Parczewie, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny po której odbył się koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu Alicji Majewskiej oraz Strzyżowskiego Chóru Kameralnego przy akompaniamencie Włodzimierza Korcza. Ostatnia część listopadowych obchodów odbyła się pod pomnikiem Niepodległości gdzie przedstawiciele władz samorządowych, organizacji, instytucji i szkół złożyli wiązanki kwiatów ...

                                 12.11.2013 r.  

Projekt 40 tysięcy możliwości dla 50+


 Od 1 listopada 2013 Fundacja Inicjatyw Lokalnych rozpocznie realizację projektu „40 tysięcy możliwości dla 50+”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 ...

08.11.2013 r.  

“Mimozami jesień się zaczyna…, literacki obraz
zmienności i urody świata”

 „Mimozami jesień się zaczyna”- takimi słowami zaczyna się wiersz „Wspomnienie” Juliana Tuwima, są one również tematem tegorocznego 17. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 24 października br. w Świetlicy Wiejskiej w Jabłoniu . W powiecie parczewskim eliminacje powiatowe konkursu wojewódzkiego JKR zorganizowano już po raz czternasty. Zadaniem każdego z jego uczestników, wyłonionych w przesłuchaniach na szczeblu gminnym, było przygotowanie jednego utworu z zakresu literatury polskiej lub obcej. Recytatorzy prezentowali różnorodne teksty mówiące o urodzie i niezwykłości dnia codziennego, o tym co ich bawi, zachwyca, co chcieliby zatrzymać w pamięci i przekazać innym ...

30.10.2013 r.  

Debata społeczna
o bezpieczeństwie nad jeziorami

 W czwartek 24 października br. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie miała miejsce debata społeczna „Razem dbamy o bezpieczeństwo nad jeziorami”. Debatę zorganizowali: Komendant Powiatowy Policji w Parczewie kom. Janusz Niedziółka oraz Wójtowie Gmin Dębowa Kłoda - Grażyna Lamczyk i Sosnowica - Krystyna Jaśkiewicz. W spotkaniu wzięli udział m.in. Starosta Parczewski – Waldemar Wezgraj, Lubelski Komendant Wojewódzki Policji insp. Michał Domaradzki, Komendant Powiatowy PSP w Parczewie bryg. Janusz Krasuski, Nadleśniczy Nadleśnictwa Parczew Mirosław Potapiuk, Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Parczewie Magdalena Łazuka a także Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie podinsp. Artur Rudnik, Naczelnicy Wydziałów Komendy Powiatowej Policji w Parczewie ...

29.10.2013 r.  

Dzień Sybiraka w Chmielowie

 W październiku 1944 roku zostali aresztowani i wywiezieni na Sybir mieszkańcy Chmielowa. Chociaż od tamtych wydarzeń minęło 69 lat, potomkowie Sybiraków, władze gminy, mieszkańcy Chmielowa, Korony, Marianówki i Bednarzówki pamiętają o niezwykłych aktach heroizmu swoich przodków. Uroczystości msza święta koncelebrowana przez ksiądza prałata Tadeusza Lewczuka, ksiądza Arkadiusza Markowskiego i diakona Adama Potapczuka, rozpoczęła uroczystości rocznicowe. Następnie uczestnicy spotkania udali się pod Pomnik Sybiraka w Chmielowie, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze ...

28.10.2013 r.  

I Regionalna Olimpiada Wiedzy
o Zdrowiu Psychicznym

 W dniu 23 października odbył się Etap Powiatowy I Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym. Młodzież z pięciu szkól ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego ( 31 uczniów) pisała test wiedzy składający się z 20 pytań. Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu natury zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego i Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Nad prawidłowym przebiegiem Olimpiady czuwała komisja powołana zarządzeniem Starosty Parczewskiego w składzie: przewodnicząca Renata Nastaj oraz członkowie Iwona Daszczuk i Małgorzata Chilimoniuk Laureatami Olimpiady zostali uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie ...

25.10.2013 r.  

Inauguracja roku Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 W środę 16 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2013/2014 Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Filii w Parczewie. W inauguracji wziął udział Starosta Parczewski – Waldemar Wezgraj. Podczas uroczystości Kierownik LUTW w Lublinie Małgorzata Stanowska wygłosiła wykład „Żydzi w Polsce”. Inaugurację uświetnił występ zespołu śpiewaczego „Prządki” z Kolana.

21.10.2013 r.  

Finał Konkursu Literackiego im. Apolinarego Nosalskiego
„Myśli w Słowa Zamknięte”

 2 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbył się finał Konkursu Literackiego im. A. Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”. Ideą konkursu było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów oraz w tym szczególnym roku 2013 – przybliżenie postaci i twórczości Apolinarego Nosalskiego - patrona konkursu, nauczyciela, literata, regionalisty. Święto słowa rozpoczęto od zaprezentowania biografii i twórczości Apolinarego Nosalskiego zapisanej na wystawie „Nasz Regionalista”, którą przybliżył Marian Kowalski z Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Parczewie ...

18.10.2013 r.  

Kolej powróciła do Parczewa

 „Po przeszło 13 latach nieobecności ponownie ruszyło połączenie kolejowe pomiędzy Parczewem a Lublinem. W poniedziałek 30 września br. odbył się inauguracyjny przejazd na trasie Lublin- Parczew z udziałem przedstawicieli samorządów, administracji rządowej, parlamentu, kolei, duchowieństwa oraz lokalnych mediów. Powiat reprezentował Starosta Parczewski - Waldemar Wezgraj. Na stacji PKP w Parczewie miała miejsce oficjalna inauguracja uruchomienia przejazdów kolejowych. Uroczystość uświetnił występ zespołu Taaka Paka. Szynobusy stanowią alternatywny względem busów i autobusów środek transportu. Pojazdy dostosowane są dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, za dodatkową opłatą można przewozić także rowery ...

18.10.2013 r.  

Święto Edukacji w Powiecie Parczewskim

 „Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. W tym roku mija 240 lat od powołania Komisji Edukacji Narodowej, która była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. W placówkach oświatowych prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego 11 października odbyły się obchody Dnia Edukacji połączone z uroczystymi akademiami. Podczas spotkań zostały wręczone Nagrody Starosty Parczewskiego dla szczególnie wyróżniających się dyrektorów i nauczycieli ...

17.10.2013 r.  

WTZ Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie
otrzymał nagrodę publiczności

 „Pod hasłem "niePEŁNOSPRAWNI i bariery" został zorganizowany przez Ośrodek "Misericordia" Caritas Warsztat Terapii Zajęciowej w Białej Podlaskiej II Festiwal Filmowy Twórczości Osób Niepełnosprawnych. Odbył się on 11 października w sali Novego Kina "Merkury". Patronat honorowy nad festiwalem objął Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej ks. Marek Bieńkowski. Na festiwal wpłynęło 11 filmów z dwunastu placówek znajdujących się na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Każdy z filmów ukazał jak rozumiane są bariery przez osoby niepełnosprawne, jakie są sposoby ich pokonywania i co one znaczą w życiu każdej z tych osób. Puentą wszystkich prezentacji było stwierdzenie, że najważniejsze i najtrudniejsze są bariery do pokonania, które drzemią w naszych głowach ...

15.10.2013 r.  

Stypendia naukowe dla najzdolniejszych

 „Od 2005 roku Rada Powiatu w Parczewie wspomaga zainteresowania młodych ludzi w kierunku działań naukowych i kreatywnych, tworząc specjalny fundusz stypendialny za wysokie wyniki w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie 8 października 2013 roku miała miejsce niezwykła uroczystość. Przedstawiciele władz samorządowych w obecności zaproszonych gości, dyrekcji szkół, młodzieży wręczyli stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego. Stypendia naukowe w kwocie 500 zł/za semestr zostały przyznane uczniom, którzy uzyskali najlepsze wyniki w nauczaniu, wykazali nienaganne zachowanie oraz wysokie osiągnięcia sportowe w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 ...

                                 10.10.2013 r.  

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych


 Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” Jest to dokument określający zasady współpracy samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych na terenie Powiatu Parczewskiego. Został on opracowany zgodnie z wymogami znowelizowanej ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536 ze zmianami) ...

07.10.2013 r.  

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE SZKOLENIA
„AKADEMIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH”


 Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” wraz z partnerami powiatem bialskim i parczewskim zapraszają na bezpłatne szkolenie „Akademia konsultacji społecznych” realizowane w ramach projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” w ramach Priorytetu V Dobre rządzenie, Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ...


Załączniki:

Ankieta badająca motywację do udziału w szkoleniu ...
Formularz zgłoszeniowydo projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” ...
Regulamin rekrutacji do projektu „Wsparcie konsultacji społecznych w powiatach bialskim i parczewskim” ...


                                 19.09.2013 r.  

Ogłoszenie
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu
przeprowadzania ochronnych szczepień lisów
wolno żyjących przeciwko wściekliźnie


 Na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. Nr 142, poz. 1509) na terenie województwa lubelskiego w dniach 01 - 10 październiak 2013 roku zostanie przeprowadzona akcja szczepienia przeciwko wsciekilźnie lisów wolno żyjacych metoda doustną ...

16.09.2013 r.  

ZAPROSZENIE NA
I REGIONALNĄ OLIMPIADĘ WIEDZY
O ZDROWIU PSYCHICZNYM

ZAPRASZAMY
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
z terenu powiatów:
bialskiego, parczewskiego i radzyńskiego
do udziału w
I REGIONALNEJ OLIMPIADZIE WIEDZY
O ZDROWIU PSYCHICZNYM

wrzesień - listopad 2013 r.
Etapy: szkolny, powiatowy, regionalny

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ ATRAKCYJNE NAGRODY!!!! ...
Załączniki:
Zgłoszenie udziału szkolnego koordynatora do i regionalnej olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym ...
Zgłoszenie udziału uczniów do i regionalnej olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym ...
Zgoda rodzica ...
Zgoda ucznia pełnoletniego ...
Regulamin i regionalnej olimpiady wiedzy o zdrowiu psychicznym ...
Materiały edukacyjne do I Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym ...


                                 10.09.2013 r.  

Zaproszenie do udziału w projekcie
STAWIAM NA KOMPETENCJE


 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych mieszkających, uczących się lub pracujących na terenie województwa lubelskiego do udziału w projekcie Stawiam na kompetencje współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach projektu realizowane będą bezpłatne zajęcia z języka angielskiego ...

                                 09.09.2013 r.  

„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania
uzależnieniuod alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"


 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Parczewie zaprasza do udziału w:
„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych"
współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
W ramach Projektu KIK/68 w latach 2012-2016 organizowane są ...

05.09.2013 r.  

Dożynki Powiatowe 2013

 „W niedzielę, 1 września świętowaliśmy DOŻYNKI POWIATOWE. Powiat Parczewski i Gmina Parczew - główni organizatorzy dożynek - zaprosili społeczność Ziemi Parczewskiej do Parczewa na to wielkie świętowanie. Barwny korowód dożynkowy ruszył ulicami miasta do Bazyliki Mniejszej, gdzie odbyła się uroczysta Msza Święta z przepiękną homilią ks. dr Jacka Seredy. Następnie, uczestnicy dożynek, prowadzeni przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą Urzędu Miejskiego, pod batutą Jacka Domańskiego, udali się na stadion MOSiR, gdzie rozpoczęła się oficjalna część Święta Plonów ...

20.08.2013 r.  

Biała Niedziela w Siemieniu

  W Gimnazjum Publicznym w Siemieniu w dniu 11 sierpnia 2013 roku odbyła się „Biała Niedziela” . Organizowane działania prozdrowotne miały na celu promowanie zdrowego trybu życia oraz umożliwienie bezpłatnych konsultacji medycznych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Siemień Porad medycznych udzielali lekarze z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. W ramach przeprowadzonej akcji udzielono 257 konsultacji, w tym kardiolog 35, okulista 51, pulmonolog 23, ginekolog 38, reumatolog 19, urolog 12, neurolog 24, chirurg-ortopeda 26, dermatolog 29 ...

12.08.2013 r.  
Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie zaprasza do udziału w projekcie: 

"Akademia Europejskich Kompetaencji"

Bezpłatne kursy językowe i komputerowe z CERTYFIKATEM !!!
Szkolenia językowe z języka angielskiego: ...

                                 09.08.2013 r.  

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 7 sierpnia 2013 r.
podające do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 2
Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.


Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:

ROZPORZĄDZENIE NR 2 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 7 sierpnia 2013 r. w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) zarządza się, co następuje ...

01.08.2013 r.  

Sukces Powiatu Parczewskiego na
XIV Wojewódzkich Igrzyskach Sportowo-Rekreacyjnych
LZS w Tomaszowie Lubelskim

  „W upalną niedzielę 28 lipca 2013 r. w Tomaszowie Lubelskim odbyły się XIV Wojewódzkie Igrzyska Sportowo - Rekreacyjne LZS. Mimo znacznej odległości w Igrzyskach wzięli udział reprezentanci 5 gmin z powiatu Parczewskiego: Jabłonia, Milanowa, Dębowej Kłody, Parczewa i Podedwórza . Nasi reprezentanci wypadli w nich bardzo dobrze, zajmując wysokie 5 miejsce z dorobkiem 362 pkt. na 18 startujących powiatów. Również startujące reprezentacje gmin uplasowały się wysoko – Jabłoń (wzmocniony zawodnikami z Podedwórza ) na 12 miejscu – 121 pkt., Dębowa Kłoda na 22 - 59 pkt , Parczew na 23 – 59 pkt, a Milanów na 27 miejscu - 45 pkt. Ogółem startowały reprezentacje 48 gmin ...

30.07.2013 r.  

69 rocznica walk partyzanckich
w Lasach Parczewskich

 „Przywołujemy do Panteonu pamięci: bestialsko pomordowanych przez hitlerowców mieszkańców wsi Białka, Rudno, Plebania Wola, Makoszka, Jamy i innych w rejonie Lasów Parczewskich”. To cytat z apelu pamięci odczytanego przez porucznika Józefa Sutryka w czasie uroczyści z okazji 69 rocznicy tragicznych wydarzeń związanych z mordem mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki a także z walkami partyzantów w Lasach Parczewskich. Tegoroczne lipcowe uroczystości upamiętniające dni walki w Lasach Parczewskich rozpoczęły się złożeniem kwiatów w lesie koło Makoszki, pod symbolicznym pomnikiem upamiętniającym śmierć partyzanta Edwarda Drozda, 20 – letniego Amerykanina polskiego pochodzenia, który zginął w zasadzce nieopodal Makoszki w dniu 6 maja 1944 r ...

23.07.2013 r.  

„Przyrodniczy kalejdoskop”

  Już po raz drugi odbył się w Milanowie II Międzynarodowy Plener Malarski im. Zbigniewa Nasiłowkiego. Hasło tegorocznego pleneru brzmiało „Przyrodniczy kalejdoskop”. Organizatorami pleneru byli: Zarząd Powiatu w Parczewie, Wójt Gminy Milanów, Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie, Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie oraz Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury. Plener trwał od 3 do 14 lipca i zakończył się w niedzielę wystawą poplenerową na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie. W plenerze uczestniczyło 14 malarzy i 12 adeptów sztuki malarskiej. Uroczyste otwarcie pleneru odbyło się 4 lipca 2013 roku w ZSP w Milanowie ...

                                 23.07.2013 r.  

„Szkoła bez barier”


   W latach 2012-2013 Powiat Parczewski był realizatorem Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami II, w ramach którego Beneficjent Gmina Parczew otrzymała dofinansowanie z PFRON na realizację projektu pn. „SZKOŁA BEZ BARIER”.
Głównym celem projektu było dostosowanie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Parczewie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przeprowadzono likwidację barier architektonicznych , które polegały na wykonaniu podjazdu do szkoły dla osób niepełnosprawnych, dostosowaniu łazienki do potrzeb dzieci niepełnosprawnych, wymianie drzwi do sal lekcyjnych –zakupiono i zamontowano drzwi wewnętrzne o szerokości umożliwiającej wjazd osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim. Całkowity koszty realizacji projektu wyniósł kwotę 39 429,13 zł, w tym kwota przyznana przez PFRON 25 305,00 zł, kwota środków PFRON faktycznie wykorzystana na realizację projektu 23 657,4 zł, środki własne Gminy Parczew 15 771, 65 zł.

02.07.2013 r.  

Relacja z wyjazdu
na turniej piłki nożnej na Ukrainę

 Powiat Parczewski w ramach dwustronnej umowy o współpracy międzynarodowej z Rejonem Lubomelskim organizuje i uczestniczy w imprezach kulturalnych i sportowych wpisanych w kalendarz imprez na dany rok. 9 czerwca drużyna piłkarska z Parczewa uczestniczyła w międzynarodowym turnieju piłki nożnej na Ukrainie. Wyjazd zorganizowało Starostwo Powiatowe w Parczewie. Turniej organizowała gazeta Nowe Życie z partnerskiego miasta Luboml na Ukrainie. W imprezie wystartowało 4 zespoły 2 ukraińskie, jeden z Białorusi i nasz zespół z Parczewa ...

27.06.2013 r.  

Biała Niedziela w Milanowie

 W dniu 16 czerwca 2013 r. w Zespole Szkół w Milanowie została przeprowadzona akcja pn. „ Biała Niedziela”. Akcja ta zorganizowana przez Wójta Gminy Milanów przy współpracy Starosty Parczewskiego i I Wojskowego Szpitala w Lublinie spotkała się z dużym zainteresowaniem i cieszyła się powodzeniem wśród mieszkańców naszej gminy i nie tylko. W ramach „Białej Niedzieli” lekarze udzielili wielu specjalistycznych porad w zakresie neurologii, ortopedii, ginekologii, kardiologii, laryngologii, pulmonologii, urologii, chirurgii oraz okulistyki. Można było również wykonać spirometrię, zbadać poziom cukru, wykonać EKG oraz cytologię ...

26.06.2013 r.  

VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe
Zrzeszenia LZS w Parczewie

 W niedzielę 23 czerwca 2013 r. od godz:11:00 na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odbyły się VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno -Sportowe Zrzeszenia LZS.
Reprezentacje z siedmiu Gmin naszego Powiatu na czele z Burmistrzem Parczewa Pawłem Kędrackim i z Wójtami z poszczególnych Gmin przystąpiły do rywalizacji o miano najbardziej usportowionej Gminy.
Sekretarz Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Parczewie Wiesław Nowak złożył meldunek o gotowości do przeprowadzenia Igrzysk Staroście Parczewskiemu Waldemarowi Wezgrajowi , który przywitał uczestników i otworzył VI Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno - Sportowe ...

25.06.2013 r.  

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
MDP według regulaminu CTIF

 W poniedziałek 17 czerwca 2013 r. na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odbyły się tradycyjne Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze MDP w systemie CTIF. Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z poszczególnych Gmin przystąpiły do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny MDP w powiecie parczewskim. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP jednocześnie Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Raport o gotowości do przeprowadzenia Zawodów Powiatowych Komendantowi Powiatowemu bryg. Januszowi Krasuskiemu złożył Komendant Zawodów asp.sztab Sławomir Sokołowski ...

                                 21.06.2013 r.  

Regionalna Sieć Szerokopasmowa
Lublin Północny-wschód została uruchomiona


   Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin Północny-wschód została uruchomiona. Proces realizacji projektu dobiega końca. Czterysta jednostek administracji otrzymało możliwość korzystania z szerokopasmowego Internetu. W najbliższym czasie do urzędów, szkół i świetlic trafią ulotki, m. in. Informujące, jak korzystać z hotspotów.
Przez ostatnie półtora miesiąca trwały procedury odbioru poszczególnych elementów sieci. W niektórych przypadkach konieczne było usuwanie usterek, które spowodowały burze atmosferyczne. Formalne zakończenie projektu nie oznacza końca pracy zespołu projektowego.
Wszyscy musimy nauczyć się korzystać z sieci. Nowoczesne technologie wymagają dużego wkładu wiedzy i umiejętności, a tych nie zdobywa się w jednej chwili. Potrzeba edukacji, dostosowanej do poziomu potrzeb użytkownika, by wykorzystywać dobrodziejstwa wybudowanej infrastruktury ...

14.06.2013 r.  

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
według regulaminu tradycyjnego

  W niedzielę 02 czerwca 2013 r. na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odbyły się tradycyjne Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP w systemie tradycyjnym. Najlepsze drużyny z poszczególnych Gmin przystąpiły do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny OSP w powiecie parczewskim. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP jednocześnie Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Raport o gotowości do przeprowadzenia Zawodów Powiatowych Komendantowi Powiatowemu bryg. Januszowi Krasuskiemu złożył Komendant Zawodów st.asp. Aleksander Bożym. ...

07.06.2013 r.  

V Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej

2 czerwca br., w niedzielę mieszkańcy gminy Parczew, całymi rodzinami uczestniczyli w bloku imprez, zorganizowanych przez Parczewski Dom Kultury z okazji DNIA DZIECKA. W bogatym programie, znalazł się także V POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI STRAŻACKIEJ zorganizowany przez: Starostę Parczewskiego, Powiatową Bibliotekę Publiczną - Centrum Kultury w Parczewie, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Parczewie. W Festiwalu wzięło udział 66 wykonawców - soliści i zespoły wokalne. ...

07.06.2013 r.  

Biała Niedziela w Jabłoniu

 W ramach akcji prozdrowotnej z zakresu promocji i ochrony zdrowia w dniu 19 maja 2013 roku odbyła się w Gminie Jabłoń „Biała Niedziela”. Dzięki nawiązanej współpracy z Komendantem 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie, płk dr n. med. Zbigniewem Kędzierskim, 11 lekarzy i 5 pielęgniarek ze Szpitala Wojskowego w Lublinie udzielało mieszkańcom Gminy Jabłoń bezpłatnych konsultacji medycznych. W sumie lekarze udzielili 245 porad specjalistycznych( kardiolog -28, okulista 51, pulmonolog 24, laryngolog-18, ginekolog 21,neurolog 17, chirurg- urolog 29, ortopeda 17, dermatolog 23, reumatolog 17) ...

29.05.2013 r.  

Konwent Starosty, Burmistrza i Wójtów

 Sprawy remontów cząstkowych dróg powiatowych oraz organizacja dożynek powiatowych były głównymi tematami Konwentu Starosty Parczewskiego, Burmistrza i Wójtów. Spotkanie samorządowców odbyło się w czwartek 16 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Harmonogram wykonania remontów cząstkowych na drogach powiatowych przedstawiła p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Małgorzata Doluk. Zakłada on dwuetapową realizację napraw. W pierwszej kolejności wyremontowane zostaną: w Parczewie Aleje Jana Pawła II, ul. Siemieńska, Al. Zwycięstwa, ul. Kolejowa, ul. Mickiewicza, ul. Witosa-Stępków oraz drogi powiatowe ...

29.05.2013 r.  

O dokumentach programowych dla województwa
Lubelskiego w parczewskim Starostwie

 We wtorek 21 maja br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, w ramach konsultacji społecznych odbyło się spotkanie poświęcone prezentacji projektów dokumentów strategicznych dla Województwa Lubelskiego tj. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich PROW na lata 2014-2020 ...

17.05.2013 r.  

Teatr w Bazylice w Parczewie

 W niedzielny wieczór 12 maja br. w Bazylice Mniejszej w Parczewie, na zakończenie DIECEZJALNEGO DNIA RODZINY, Stowarzyszenie "Scena Moliere" w Krakowie wystawiło spektakl pn. „Brat naszego Boga" według dramatu Karola Wojtyły. Spektakl zaadaptował i wyreżyserował Artur Dziurman, aktor Narodowego Starego Teatru w Krakowie. W główne role wcielili się aktorzy zawodowi, jak np. Maciej Jackowski aktor Teatru im. J. Słowackiego i Magdalena Sokołowska, aktorka Teatru J. Słowackiego ...

17.05.2013 r.  

„Śpiewający słowik„ 2013 w Parczewie

 W tegorocznym , Powiatowym Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ Śpiewający Słowik” dzieci i młodzież zaprezentowała się bardzo licznie. W trzech kategoriach wiekowych: 6-10 lat , 11-13 lat , 14-16 lat wystąpiło 37 wykonawców. Wokalistów oceniała komisja konkursowa w składzie: Andrzej Sar – instruktor z Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Piotr Gierulski -dyrektor Prywatnej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Parczewie ...

15.05.2013 r.  

68. rocznica zakończenia II wojny światowej

 Przedstawiciele środowisk kombatanckich, władz samorządowych powiatu, uczniowie szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i mieszkańcy Powiatu Parczewskiego spotkali się 9 maja 2013 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie z okazji obchodów 68. rocznicy zakończenia II wojny światowej. Pan Waldemar Wezgraj Starosta Parczewski, powitał gości, przdstawicieli samorządów, środowisk kombatanckich i młodzież szkół z terenu Parczewa ...

07.05.2013 r.  

Powiatowy Dzień Strażaka 2013

 Dnia 5 maja br. odbył się „ Powiatowy Dzień Strażaka”. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na placu Komendy Powiatowej PSP w Parczewie. Następnie kolumna przeszła do Bazyliki Mniejszej gdzie została odprawiona uroczysta Msza Św. koncelebrowana przez ks. prałata Tadeusza Lewczuka i ks. kapelana pożarników Andrzeja Biernata. Po mszy uczestnicy wymarszu ruszyli w kierunku stadionu sportowego MOSiR gdzie odbył się uroczysty apel ...

06.05.2013 r.  

3 Maja w Parczewie

 Uroczystości 3 Maja w Parczewie rozpoczęły się jak co roku od przemarszu uczestników święta spod siedziby Starostwa pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono symboliczne wiązanki kwiatów. W dalszej części uroczystości uczestnicy pochodu przeszli do Bazyliki Mniejszej w Parczewie gdzie o godz. 10:30 odprawiona została uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny. Ostatnia część majowych uroczystości odbyła się pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości ...

30.04.2013 r.  

Uroczysta sesja z udziałem Biskupa

 W poniedziałek 22 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa i Urzędu Miejskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu oraz Rady Miejskiej w Parczewie. Gościem honorowym sesji był Jego Ekscelencja Biskup Profesor Zbigniew Kiernikowski, który wygłosił wykład dotyczący roli katolików świeckich w kształtowaniu społeczności lokalnej. Wśród gości honorowych uroczystej sesji znaleźli się również proboszczowie Parczewskich Parafii Ksiądz Kanonik Andrzej Biernat oraz Ksiądz Prałat Tadeusz Lewczuk /M.M/

26.04.2013 r.  

VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny

 W środę, 24 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, odbył się VI Powiatowy Konkurs Ortograficzny „O Złote Pióro” Starosty Parczewskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Inicjatorem konkursu, autorem dyktanda i testu ortograficznego oraz osobą odpowiedzialną za przebieg całego przedsięwzięcia był Krzysztof Wroński, nauczyciel języka polskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Parczewie ...

26.04.2013 r.  

Dzień Ziemi w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
w Parczewie

 24 kwietnia 2013r. w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Ziemi, w czasie której została podsumowana część programu przyrodniczo - ekologicznego „Przyroda człowiekowi- człowiek przyrodzie”. Na uroczystość przybyli: Starosta Powiatu Parczewskiego – Waldemar Wezgraj oraz pani Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych – Anna Ignatowicz. Po części oficjalnej głos zabrała młodzież i zaprezentowała inscenizacją słowno- muzyczną o tematyce ekologicznej. Uczennice klasy III TZ recytowały piękne wiersze o matce Ziemi, a w tle unosiła się melodia ćwierkających ptaków i budzącej się do życia przyrody ...

25.04.2013 r.  

Śladami obrzędów i tradycji

  W niedzielne popołudnie, 21 kwietnia 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Wiejskich stanowiący eliminacje na Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Stoczku Łukowskim, który odbędzie się w czerwcu br. W przeglądzie, pod nazwą Śladami Pieśni i Tradycji, uczestniczyło 5 zespołów ludowych i obrzędowych z powiatu parczewskiego, które zaprezentowały się w następującym repertuarze ...

22.04.2013 r.  

Eliminacje powiatowe
Małego Konkursu Recytatorskiego

  18 kwietnia 2013 r. w ZDZ Centrum Kształcenia w Parczewie, odbyły się eliminacje powiatowe XXXII Małego Konkursu Recytatorskiego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych. Eliminacje zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna–Centrum Kultury w Parczewie, we współpracy z Miejsko – Gminną Biblioteką Publiczną w Parczewie oraz ZDZ CK w Parczewie. Konkurs recytatorski popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, pozwala na realizację małych marzeń dzieci, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi, pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła ...

17.04.2013 r.  

„Śladami Pieśni i Tradycji” w Dębowej Kłodzie

  Tegoroczny Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych „Śladami Pieśni i Tradycji” odbył się 14 kwietnia 2013 r. w Gminnym Ośrodku Kultury wDębowej Kłodzie.W prezentacjach konkursowych, stanowiących eliminacje na Wojewódzki Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych w Lublinie zaprezentowało się 119 wykonawców z powiatu parczewskiego: troje solistów i siedem zespołów ludowych - dorośli i młodzież ...

15.04.2013 r.  

„WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ”

  „ WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ” - pod takim tytułem Zespół Artystyczny „ Nadzieja” z Kockiego Domu Kultury przygotował spektakl w hołdzie Janowi Pawłowi II. 7 kwietnia 2013r. w Pałacu księżnej Anny Jabłonkowskiej w Kocku , zgromadziła się uzdolniona młodzież z pięciu powiatów Województwa Lubelskiego, / w tym z powiatu parczewskiego/ , aby wziąć udział w Wojewódzkim Konkursie wokalnym pod nazwą „ Piosenka dedykowana Janowi Pawłowi II”. ...

11.04.2013 r.  

Stypendia artystyczne i naukowe rozdane

  Rada Powiatu w Parczewie w 2008 roku utworzyła specjalny fundusz stypendialny dotyczący wybitnych osiągnięć w dziedzinie twórczości artystycznej uczniów z terenu powiatu oraz promowania kapitału intelektualnego i artystycznego młodzieży z terenu powiatu. Środki finansowe umożliwiają stypendystom doskonalenie posiadanych uzdolnień oraz mobilizują ubiegających się o stypendia do ponadprzeciętnej aktywności. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie informuje, że Zarząd Powiatu Parczewskiego w ramach środków finansowych przeznaczonych na realizację systemu stypendialnego w 2013 roku przyznał stypendia w dziedzinie twórczości artystycznej dla 14 uczniów z terenu Powiatu Parczewskiego ...

                                 26.03.2013 r.  

Czy po 17 czerwca 2013 roku będę
odbierać telewizję naziemną?

     
   Tak, jesli ... mój telewizor przystosowany jest do odbioru telewizji cyfrowej lub jeśli do dotychczas użytkowanego starszego typu telewizora dokupię specjalny dekoder. Co zyskam, korzystając z naziemnej telewizji cyfrowej ?
Wiecej kanałów - lepsza jakość - nowe możliwości. Więcej informacji można uzyskać w Delegaturze Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Lublinie, ul. Zana 38C, tel. 81 743 30 43 oraz na stronie internetowej www.cyfryzacja.gov.pl lub dzwoniąc pod bezpłatny numer infolinii Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 800 007 788 ...


                                 25.03.2013 r.  

Komunikat
Dyrektora Lubelskiego Oddziału Regionalnego ARiMR


 Szanowni Państwo, od 27 marca do 23 kwietnia 2013r. można składać wnioski w ramach działania Modernizacja gospodarstw rolnych Kolejność przysługiwania pomocy zostanie określona na podstawie sumy punktów przyznawanych w odniesieniu do trzech kryteriów
• wielkość ekonomiczna gospodarstwa wyrażona w ESU,
• czy cel inwestycji jest związany ze wzrostem wartości dodanej brutto GVA w gospodarstwie,
• czy wniosek był składany indywidualnie, czy na inwestycję realizowaną w ramach tzw. wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń  ...


                                 25.03.2013 r.  

Europejskie Centrum Integracji I Współpracy
Samorządowej „Dom Europy” Poszukuje Wolontariuszy


     Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej „Dom Europy” zaprasza wolontariuszy i wolontariuszki do współpracy przy przeprowadzeniu badań ankietowych wśród władz lokalnych, urzędników oraz mieszkańców samorządów uczestniczących w projekcie ”Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS” ...


                                 25.03.2013 r.  

Jak powiaty chcą chronić klimat – wnioski z debat klimatycznych


     
   Właśnie zakończył się cykl 93 powiatowych debat klimatycznych projektu Dobry Klimat dla Powiatów. Wzięli w nich udział przedstawiciele powiatów, lokalnych gmin, członkowie organizacji pozarządowych oraz lokalni przedsiębiorcy. Obecność przedstawicieli biznesu z jednej, a przedstawicieli organów samorządowych z drugiej strony dała możliwość skonfrontowania poglądów obu tych grup w dziedzinie zakresu ingerencji w środowisko i klimat ...


                                 21.03.2013 r.  

XIV  Powiatowy  Przegląd  Teatrów  Dziecięcych i Młodzieżowych Milanów- 2013r.


  Mimo  szalejącej  zamieci, a  także  problemów  z  dojazdem  do  Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Milanowie,  15 marca  2013r. odbył  się  kolejny  Powiatowy Przegląd  Teatrów Dziecięcych  i  Młodzieżowych. ...                                 21.03.2013 r.  

Przebudzeni do życia…


  19 marca  2013r. w Powiatowej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Parczewie, odbyły się eliminacje powiatowe VII Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”. Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, pomaga młodzieży w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi oraz pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła. Repertuar recytatorów stanowił wiersz i fragment prozy. Jury w prezentacjach recytatorów oceniało dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), poprawność dykcyjną, interpretację utworów i ogólny wyraz artystyczny. ...


                                 01.03.2013 r.  

Raport „Wieś czy globalna wioska?”


  Zakończona została realizacja projektu badawczego „Wieś czy globalna wioska?”.
Celem badania była diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców wsi. W ramach projektu dokonana została ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych i przejrzystych sieci relacji społecznych na terenach wiejskich. W jego wyniku stwierdzono, że nie można obecnie mówić o wykluczeniu cyfrowym mieszkańców obszarów wiejskich w sensie braku dostępu do cyfrowych technologii komunikacyjnych. Odrębnym problemem jest natomiast świadome i kreatywne wykorzystanie tych technologii w życiu publicznym i ich wpływ na integrację wiejskich społeczności lokalnych ...


05.02.2013 r.  

Bazylika parczewska rozbrzmiewa
w styczniu kolędami

  Tradycją Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie jest organizowanie w ostatnią niedzielę stycznia prezentacji kolęd i pastorałek w wykonaniu chórów dekanatu i powiatu parczewskiego. Najpiękniejsze - znane i nieznane - kolędy mogli usłyszeć ci, którzy w niedzielny wieczór, 27 stycznia br. przyszli do Bazyliki Mniejszej w Parczewie. Na koncert zaprosili: Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. prałat Tadeusz Lewczuk, Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie, od sześciu lat organizatorzy koncertu. Przed zgromadzoną publicznością wystąpiły 2 chóry szkolne i 4 parafialne ...

                                 29.01.2013 r.  

"Model efektywnego zarządzania systemem usług
publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem
narzędzi GIS"


      Miło nam poinformować, że Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej "Dom Europy" z dniem 1 stycznia 2013 roku rozpoczęło realizację Projektu "Model efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym z wykorzystaniem narzędzi GIS" w ramach Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu którego celem jest zdobycie i upowszechnienie wiedzy nt. możliwości wykorzystania narzędzi analitycznych GIS do efektywnego zarządzania systemem usług publicznych na poziomie lokalnym. Projekt swym działaniem obejmie 7 JST z woj. lubelskiego tj. powiat parczewski oraz 6 gmin powiatu (gmina i miasto Parczew, Podedwórze, Dębowa Kłoda, Milanów, siemień, Jabłoń) ...


25.01.2013 r.  
Parczew pamięta

22 stycznia przypada 150. rocznica wybuchu Powstania Styczniowego (22 stycznia 1863 r.) największego zrywu Polaków przeciw zaborcom. ...

Zdjęcia

25.01.2013 r.  
Konkurs Wiedzy
o Samorządzie Terytorialnym

Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest po raz trzeci organizatorem Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.  ...

Zdjęcia

18.01.2013 r.  

W hołdzie przeszłości
150 rocznica Powstania Styczniowego

  W związku ze 150 rocznicą wybuchu Powstania Styczniowego społeczeństwo naszego kraju w różny sposób pragnie upamiętnić ten narodowowyzwoleńczy zryw. Na terenie powiatu Parczewskiego dochodziło do wielu potyczek i bitew, oto ślady pozostałe po Powstaniu i formy upamiętniające tamte wydarzenia. Chmielów ( gm. Dębowa Kłoda) – mogiła zbiorowa ok. 80m za mostem , na szosie z Parczewa do Włodawy w kierunku Chmielowa, po lewej stronie na wzgórku wśród drzew. Krzyż z lastriko na postumencie betonowym, na którym umocowano tablicę z czarnego marmuru z napisem „POWSTAŃCOM 1863-1864. NA CHWAŁĘ BOGU ODNOWILI M-CY KOL. CHMIELÓW 1974”. Obok po prawej stronie stary wysoki krzyż drewniany ...

                                 07.01.2013 r.  

Pierwsza pomoc w przypadku zadławienia


      Zadławienie, z pozoru niegroźne, jest w istocie stanem zagrożenia życia. Całkowita niedrożność dróg oddechowych może doprowadzić do niedotlenienia organizmu, a w jego konsekwencji do utraty przytomności, a nawet zatrzymania akcji serca. Przyczyną zadławienia jest najczęściej utknięcie fragmentu pożywienia w górnej części dróg oddechowych. W przypadku częściowej niedrożności dostęp powietrza do płuc jest możliwy, choć utrudniony. W takiej sytuacji najczęściej pomaga naturalny odruch kaszlu. Jeśli dochodzi do całkowitej niedrożności, osoba poszkodowana nie jest w stanie kaszleć, mówić oraz oddychać. Potrzebna jest pomoc. Omówmy zatem zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku zadławienia osoby dorosłej ...

04.01.2013 r.  

Bożonarodzeniowe kolędowanie
artystów z Parczewa

  Koniec 2012r. roku, szczególnie przed Świętami Bożego Narodzenia, obfitował w naszym regionie w wiele spotkań, koncertów, kiermaszów i występów artystycznych. 21 grudnia, na specjalne zaproszenie organizatorów tj. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Wojewódzkiego Ośrodka Kultury i Ojców Dominikanów Klasztor oo. w Lublinie, młodzież z powiatu parczewskiego wystąpiła z koncertem kolęd, w szopce na ulicy Złotej w Lublinie. Mimo dużego mrozu, na lubelskie Stare Miasto płynęły pięknie wykonywane kolędy...

21.12.2012 r.  

Betlejemskie Światło Pokoju

  Betlejemskie Światło Pokoju to ogień z Groty Narodzenia Jezusa Chrystusa w Betlejem. Jego idea narodziła się w Austrii w 1986 roku. Co roku przed Bożym Narodzeniem austriaccy skauci przywożą ogień do Wiednia i przekazują druhom z sąsiednich krajów, a ci roznoszą go dalej, aby obiegł całą Europę. W Polsce od 21 lat trafia do rodzin, szkół, szpitali, kościołów, urzędów, instytucji i mediów, trafi do najbardziej potrzebujących jego ciepła ...

20.12.2012 r.  

IV Powiatowa Olimpiada Wiedzy
na temat HIV i AIDS

  Z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS 3 grudnia 2012 roku w Sali konferencyjnej Starostwa powiatowego w Parczewie odbył się finał IV Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV i AIDS. Dzięki Olimpiadzie uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat zakażeń HIV i choroby AIDS. Olimpiadę zorganizowała Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Parczewie. Uczestników konkursu w imieniu organizatorów powitał PPIS w Parczewie lek.wet. Wiesław Klajda i Anna Ignatowicz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie. Do Olimpiady przystąpiło 14 uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu parczewskiego: I LO w Parczewie, ZSCKR w Jabłoniu, ZSP w Milanowie oraz ZSP w Parczewie. ...

                                 04.12.2012 r.  

"Wieś czy globalna wioska?"


  „Agrotec Polska Sp. z o.o. realizuje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego projekt badawczy "Wieś czy globalna wioska?" Celem badania jest diagnoza kompetencji komunikacyjnych mieszkańców obszarów wiejskich w kontekście potrzeb budowania kapitału społecznego wiejskich społeczności. W ramach badania dokonana zostanie ocena możliwości wykorzystania nowych mediów w budowaniu otwartych oraz przejrzystych sieci relacji społecznych na obszarach wiejskich. Uzasadnieniem badania są specyficzne potrzeby komunikacyjne mieszkańców wsi polegające na silnym zagrożeniu wykluczeniem cyfrowym tej grupy, będącej zarazem tą częścią społeczeństwa polskiego, która w największym stopniu może skorzystać w wyniku zmian technologii komunikacyjnych i funkcji społecznych mediów. Na cele realizacji projektu uruchomiony został specjalny blog ...

                                 04.12.2012 r.  

Komunikat NFZ


  „W związku z wdrażaniem na terenie województwa lubelskiego elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ udostępnia przydatne informacje dot. tego systemu. Od 1 stycznia 2013 r. każdy będzie mógł potwierdzić swoje prawo do świadczeń w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczności przedstawiania dodatkowych dokumentów. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzający tożsamość Lubelski OW NFZ przypomina również o obowiązku zgłaszania przez rodziców swoich dzieci do ubezpieczenia zdrowotnego. Więcej informacji można uzyskać na stronie Lubelskiego OW NFZ.” ...


04.12.2012 r.  

„68 rocznica deportacji ludności Polskiej
na Syberię”

W niedzielę 4 listopada br. w Chmielowie odbyły się uroczystości 68 rocznicy aresztowania i wywiezienia żołnierzy Armii Krajowej na Sybir przez lokalnych przedstawicieli policji i NKWD. Obchody ku pamięci wydarzeń z 29 października 1944 mają na celu przede wszystkim oddanie hołdu mieszkańcom Chmielowa, a także tym wszystkim, którzy walcząc za niepodległą Polskę oddali swoje życie. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w kaplicy w Chmielowie w intencji osób zesłanych do gułagów. Następnym punktem obchodów był przemarsz pocztów sztandarowych pod pomnik poświęcony Sybirakom, gdzie złożono okolicznościowe kwiaty i wysłuchano przemówienia Wójta Dębowej Kłody Henryka Czecha oraz Starosty Parczewskiego Waldemara Wezgraja ...

04.12.2012 r.  

„Sportowy senior z Parczewa”

29 września 2012 roku w odbył się w Tarnobrzegu Nadwiślański Turniej w wyciskaniu sztangi leżąc „Bartosz 2012”. Klub KS Paco Lublin i Powiat Parczewski reprezentował Pan Wiesław Dąbrowski. Silna międzynarodowa obsada turnieju nie przeszkodziła w zajęciu 1 miejsca w kategorii 60+. W nagrodę za 1 miejsce otrzymał złoty medal oraz jako jedyny z 150 zawodników pamiątkowy miecz z wygrawerowanym napisem „Wojownik Turnieju”. W tym samym dniu odbył się również turniej o Puchar Polski i znowu najlepszy w kategorii 60+ najlepszy był Pan Wiesław Dąbrowski, otrzymując za to osiągnięcie złoty medal ...

04.12.2012 r.  

„Rzuć palenie razem z nami”

Pod tym hasłem Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Parczewie po raz kolejny zorganizowała Powiatowy Konkurs Wiedzy o Szkodliwości Palenia Tytoniu. Konkurs odbył się dnia 22 listopada 2012 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Uczestników konkursu w imieniu organizatorów powitał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Parczewie lek. wet. Wiesław Klajda oraz Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie mgr inż. Anna Ignatowicz Do udziału w konkursie przystąpili uczniowie w 2 kategoriach – szkół podstawowych i gimnazjalnych ...

                                 16.11.2012 r.  

"Więcej i lepiej"
– wsparcie NGO w województwie lubelskim
poprzez działalność Centrum Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
- szkolenia  W związku z realizacją projektu „Więcej i Lepiej – wsparcie NGO w województwie lubelskim poprzez działalność Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych” Lubelska Fundacja zwraca się z prośbą o przekazanie informacji o usługach dostępnych w ramach projektu organizacjom pozarządowym zarejestrowanym oraz działającym na terenie Państwa Gminy. Wszystkie usługi świadczone są bezpłatnie przez wysokiej klasy specjalistów z danej dziedziny ...


13.11.2012 r.  

Święto Odzyskania Niepodległości

W niedzielę, 11 listopada, przypadła 94. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. , daty odrodzenia się Polski po 123 latach niewoli. W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Dnia 11 listopada 1918 roku po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa, 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudskiemu ...

31.10.2012 r.  

“Świat w krzywym zwierciadle –
w poszukiwaniu dystansu i rozumu”

  „Świat w krzywym zwierciadle”- to temat tegorocznego 16. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 25 października br. w Wiejskim Domu Kultury w Kolanie (gm. Jabłoń) . W powiecie parczewskim eliminacje powiatowe konkursu wojewódzkiego JKR zorganizowano już po raz trzynasty. Zadaniem każdego z jego uczestników, wyłonionych w przesłuchaniach na szczeblu gminnym było przygotowanie jednego utworu z zakresu literatury polskiej lub obcej. Recytatorzy prezentowali teksty satyryczne: od bajek poprzez fraszki, przypowiastki po fragmenty sztuk teatralnych. Komisja w osobach: Edyta Madej - instruktor Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Lucjan Kowalski - recytator, oceniła, iż stopień przygotowania uczestników do konkursu był na bardzo wysokim poziomie ...

31.10.2012 r.  

Święto Kultury Ziemi Parczewskiej 2012

   W niedzielę 21 października, po raz drugi nasz powiat prezentował dorobek kulturalny mieszkańców siedmiu gmin Powiatu Parczewskiego. W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie o godzinie 14.00 Starosta Parczewski, Waldemar Wezgraj powitał uczestników Święta Kultury a wśród nich zaproszonych gości: Andrzeja Marciniuka- Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego z Białej Podlaskiej, Jerzego Szwaja-Radnego Sejmiku Wojewódzkiego w Lublinie, Pawła Kędrackiego- Burmistrza Parczewa, Wójtów Gmin Powiatu Parczewskiego, Walerego Furmaniuka -Wiceprzewodniczącego Rady Rejonu Lubomelskiego, przedstawicieli mediów ...

31.10.2012 r.  

Akcja informacyjna „NIE dla czadu”

Wspólna akcja informacyjna MSW i straży pożarnej, która właśnie się rozpoczyna, potrwa do marca 2013 r., czyli do końca sezonu grzewczego. Akcja ma na celu edukację w kwestii zagrożeń, jakie niesie za sobą nieprawidłowe używanie piecyków gazowych i urządzeń grzewczych. W przypadku wysokiego stężenia tlenku węgla w powietrzu zgon może nastąpić już po kilku minutach. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa takich jak: niezaklejenie kratek wentylacyjnych, dbanie o dobry stan techniczny urządzeń znajdujących się w naszych domach, czy zakup i instalacja czujnika tlenku węgla pozwoli na to, aby nasze domy i mieszkania stały się bezpieczniejsze ...

 

18.10.2012 r.  

Święto Edukacji w Powiecie Parczewskim

 Dzień Edukacji Narodowej jest polskim świętem państwowym, świętem oświaty i szkolnictwa wyższego. Upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej (KEN), utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, na mocy uchwały Sejmu Rozbiorowego z dnia 14 października 1773. Komisja Edukacji Narodowej była pierwszym ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i pierwszą tego typu instytucją w Europie. W placówkach oświatowych Powiatu Parczewskiego 12 października br. odbyły się obchody Dnia Edukacji, przeprowadzono uroczyste akademie oraz wręczone zostały wyróżnienia pracownikom szkół i placówek oświatowych z terenu naszego powiatu ...

18.10.2012 r.  

Stypendia w Powiecie Parczewskim

 Już po raz kolejny w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie 9 paaździernika 2012 roku odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Stypendia otrzymało 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za II semestr roku szkolnego 2011/2012 każde w kwocie 500 zł za semestr. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Parczewski Pan Waldemar Wezgraj, Wicestarosta Parczewski Pan Jerzy Maśluch, Pan Słwomir Langa Wiceprzewodniczący rady Powiatu, Pani Grażyna Zając członek Zarządu Powiatu, Pani Ewa Klajda Skarbnik Powiatu i Pani Elżbieta Zdolska Sekretarz Powiatu, Dyrektorzy szkół , rodzice i wyróżnieni uczniowie a prowadziła je Anna Ignatowicz kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Parczewie ...

16.10.2012 r.  

„Konferencja z okazji Światowego
Dnia Zdrowia Psychicznego”

  Powiat Parczewski w tym roku włączył się aktywnie do akcji, która ma za zadanie zachęcić lokalną społeczność do ożywionej dyskusji na tematy zaburzeń psychicznych, zapobieganiu i metodach stosowanych w ich leczeniu. Z tej okazji 10 października 2012 roku w dniu obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyła się konferencja na temat „problemów psychicznych u osób zdrowych”. Zakres konferencji zainteresował różnorodne środowiska od psychiatrów i psychologów, po osoby powiązane z edukacją, pomocą społeczną, pomocą rodzinie czy pomocą osobom poszukującym pracy ...

05.10.2012 r.  

Finał IX Regionalnego Konkursu Literackiego
im. Apolinarego Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”

 2 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbył się finał IX Regionalnego Konkursu Literackiego im. A. Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”. Ideą konkursu było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów oraz w tym szczególnym roku 2012 – przybliżenie sylwetki i dorobku Janusza Korczaka: pisarza – myśliciela, pedagoga, lekarza, działacza na rzecz praw dziecka, twórcy domów dziecka i najlepszego przewodnika po zaczarowanym świecie dzieci ...

20.09.2012 r.  

Nowe tablice informacyjne


 Powiat Parczewski realizuje różnorodne zadania pozwalające na bliższe poznanie atrakcji przyrodniczo - turystycznych ZiemiParczewskiej. Oprócz działań wydawniczych podejmowane są także działania informacyjne ...


13.09.2012 r.  

Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Pożarnicze KDP, OSP
i Zawodowych Straży Pożarnych

  W dniach 07-09.września 2012 r. na stadionie sportowym AWF w Białej Podlaskiej odbyły się XIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo Pożarnicze KDP. OSP i Zawodowych Straży Pożarnych. W tych zawodach w reprezentacji województwa lubelskiego ( 6 drużyn) startowały z naszego powiatu ...

22.08.2012 r.  

„Magia natury Ziemi Parczewskiej”

  Powiat Parczewski realizuje różnorodne zadania z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Wśród realizowanych działań są działania wydawnicze pozwalające na bliższe poznanie atrakcji przyrodniczo-turystycznych Ziemi Parczewskiej oraz podnoszenia kultury proekologicznej mieszkańców powiatu. Nowe wydawnictwo albumowe „Magia natury Ziemi Parczewskiej” wzbogaciło ofertę wydawnictw powiatu związanych z aktywną promocją unikalności i walorów przyrodniczych naszych terenów oraz wpłyną na wzmocnienie postaw proekologicznych mieszkańców społeczności lokalnej oraz licznej grupy turystów korzystających z wypoczynku na terenach Polski Wschodniej. ...

22.08.2012 r.  

„Biała Niedziela” w Siemieniu

  W Gimnazjum Publicznym w Siemieniu w dniu 12 sierpnia 2012 roku odbyła się „Biała Niedziela” . Organizowane działania prozdrowotne miały na celu umożliwienie bezpłatnych konsultacji medycznych wszystkim zainteresowanym mieszkańcom Gminy Siemień . Porad medycznych udzielali lekarze z 1 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką w Lublinie. W ramach przeprowadzonej akcji udzielono 254 konsultacji, w tym kardiolog 26, okulista 55, pulmonolog 23, laryngolog 30 , ginekolog 20 , neurolog 28, chirurg urolog 21 , ortopeda 27, dermatolog 24 ...

07.08.2012 r.  

Wojewódzkie Zawody Sportowo - Pożarnicze

  W dniu 4 sierpnia br. na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zawody Sportowo – Pożarnicze wg regulaminu CTIF. W grupie A mężczyzn startowało 7 zespołów. Kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco: miejsce I – OSP Stara Wieś (Powiat Hrubieszowski), miejsce II – OSP Milanów (Powiat Parczewski), miejsce III – OSP Parczew, miejsce IV – OSP Trzydnik Duży (Powiat Kraśnicki), miejsce V – OSP Garbów (Powiat Lubelski), miejsce VI – OSP Wilkołaz (Powiat Kraśnicki), miejsce VII – OSP Ostrówek (Powiat Lubartowski) ...

07.08.2012 r.  

XIII Wojewódzkie Igrzyska LZS – Łuków 2012

  Około półtora tysiąca osób wzięło udział w trzynastym finale wojewódzkich igrzysk Ludowych Zespołów Sportowych. Rywalizowało ze sobą 18 powiatów i 52 gminy. Zwyciężyły Tomaszów Lubelski i Rachanie. Powiat Parczewski zajął 7 miejsce, a gminy - Jabłoń – 17, Dębowa Kłoda - 24, Milanów – 29 , Parczew - 42. Tegoroczna impreza odbyła się na stadionie miejskim w Łukowie. - Co roku jesteśmy gdzie indziej, bo nie chcemy tworzyć białych plam w rywalizacji sportowców z małych miejscowości - mówi Józef Poterucha Przewodniczący RW Z LZS w Lublinie. A igrzyska pokazały, że zarówno dla miast goszczących zawodników, jak i dla samych startujących, jest to prawdziwe święto ...

01.08.2012 r.  

VIII Ogólnopolski Integracyjny Festiwal
pod hasłem „Gwiazdy Dzieciom”

   W dniach 13-15 lipca 2012r. odbył się VIII Ogólnopolski Integracyjny Festiwal pod hasłem „Gwiazdy Dzieciom” w Stawiskach koło Kościerzyny, w woj. pomorskim. Do udziału w Festiwalu zakwalifikowały się m.in. uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej z Parczewa. Festiwal został zorganizowany przez Stowarzyszenie Oliwskie Słoneczko. Wśród zaproszonych gwiazd byli m.in.: Zbigniew Wodecki, kwartet Rampa, Conrado Yanez, Brian Poniatowski, Tomasz Jakubiak, zespoły Trabanta i Balbiny, oraz grupa S.W.A.T z robotem R2D2. ...

24.07.2012 r.  

68 rocznica walk partyzanckich
w Lasach Parczewskich

   W tym roku mija 68 lat od tragicznych wydarzeń związanych z mordem mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki a także z walkami partyzantów w Lasach Parczewskich. Uroczystości upamiętniające, które odbyły się 22 lipca br. , rozpoczęły się złożeniem kwiatów w lesie koło Makoszki, pod pomnikiem upamiętniającym śmierć partyzanta Edwarda Drozda, 20 – letniego Amerykanina polskiego pochodzenia, który zginął w zasadzce nieopodal Makoszki w dniu 6 maja 1944 r. Następnie odbyła się uroczysta msza św. odprawiona w Kaplicy w Plebaniej Woli. Po nabożeństwie zebrani udali się pod pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a Wójt Dębowej Kłody Henryk Czech przypomniał fakty związane z wydarzeniami sprzed lat ...

24.07.2012 r.  

I MiędzynarodowyPlener Malarski
im. Zbigniewa Nasiłowskiego - Milanów 2012

   W dniach 11- 22.07 lipca 2012 r. na terenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbywał się I MIĘDZYNARODOWY PLENER MALARSKI im. Zbigniewa Nasiłowskiego. Głównym organizatorem pleneru było Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury. Współorganizatorzy to: Zarząd Województwa Lubelskiego, Wójt Gminy Milanów, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Milanowie, Stowarzyszenie „Szkoła szans”, Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie i Gminny Ośrodek Kultury w Milanowie. W plenerze udział wzięło 29 artystów - malarzy z Polski, Ukrainy i Mołdawii ...

24.07.2012 r.  

Konwent Starosty Powiatu Parczewskiego,
Burmistrza i Wójtów

   20 lipca br. w Białce w ośrodku wypoczynkowym MPWiK odbył się Konwent Starosty Powiatu Parczewskiego, Burmistrza i Wójtów. W posiedzeniu Konwentu wzięli udział reprezentanci gmin Powiatu Parczewskiego: Waldemar Wezgraj - Starosta Parczewski, Michał Bożym - Z-ca Burmistrza Parczewa, Henryk Czech - Wójt Gminy Dębowa Kłoda, Krystyna Jaśkiewicz - Wójt Gminy Sosnowica, Krzysztof Chilczuk - Wójt Gminy Podedwórze, Paweł Krępski - Wójt Gminy Milanów, Dariusz Łobejko - Wójt Gminy Jabłoń, Stanisław Dawidek - Wójt Gminy Siemień. ...

11.07.2012 r.  

Obchody 110 rocznicy powstania
Ochotniczej Straży Pożarnej w Parczewie

   W tym roku mija 110 lat działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Parczewie. W związku z tą rocznicą, 1 lipca 2012 r. odbyły się jubileuszowe uroczystości, na które przybyli licznie zacni goście a także mieszkańcy z Parczewa i okolic. Uroczystości rozpoczęły się o 12:00 Mszą św. w Bazylice Mniejszej, po czym wszyscy udali się na uroczysty apel na stadionie MOSiR w Parczewie. Zebranych na obchody 110-lecia, przywitał Prezes OSP Parczew Wiesław Nowak. Następnie Wiceprezes OSP, Henryk Chmielewski, przedstawił zebranym kronikę jednostki. Po wysłuchaniu historii powstania i dalszych losów OSP Parczew, nastąpiła ceremonia odznaczenia wszystkich zasłużonych działaczy OSP, którzy na przestrzeni lat wiernie oddawali się służbie, a także tych, którzy dziś świecą przykładem poświęcając się działaniu w straży ...

22.06.2012 r.  

Wojewódzkie Zawody Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych

   Kolejny już raz Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze stanęły do walki o tytuł lidera województwa lubelskiego. W piątek 15 czerwca br., na stadionie MOSiR w Parczewie odbyły się Wojewódzkie Zaw,MDP. W rywalizacji wzięło udział 27 drużyn (w tym dwie drużyny gościnnie z Bydgoszczy, pod kierownictwem druha Prezesa Leszka Szmyta). Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach tj.: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami ...

15.06.2012 r.  

Europejski Kongres Federacji Łąkarskiej

  Polska i Lubelszczyzna ma jedne z najlepiej zachowanych użytków zielonych dlatego też Europejska Federacja Łąkarstwa w Województwie Lubelskim zorganizowała 24 Kongres Łąkarski , by pokazać kilkuset gościom z ponad 40 państw Federacji uroki Lubelszczyzny. Uczestnicy konferencji w dniach 3-7 czerwca 2012r. mieli możliwość wymiany doświadczeń naukowych z zakresu wykorzystywania zasobów trwałych użytków zielonych w Europie oraz okazję do zapoznania się z walorami przyrodniczo-kulturowymi Lubelszczyzny. Organizatorem Konferencji był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego. W ramach Kongresu odbyły się wykłady plenarne, warsztaty, kursy dla młodych naukowców oraz sesje naukowe ...

14.06.2012 r.  

Powiatowe Zawody Sportowo – Pożarnicze OSP
w systemie tradycyjnym

  W niedzielę 03.06. 2012 r. na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odbyły się Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP w systemie tradycyjnym. Najlepsze drużyny z poszczególnych Gmin rywalizowały o tytuł najlepszej drużyny OSP Powiatu Parczewskiego. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP jednocześnie Starosta Parczewski mgr inż. Waldemar Wezgraj. Komisja sędziowska, powołana przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie bryg. mgr inż. Janusza Krasuckiego, z sędzią głównym zawodów mł. bryg. Mgr inż. Zbigniewem Hawrylukiem oceniała przebieg poszczególnych konkurencji. ...

14.06.2012 r.  

IV Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej
w Parczewie

  W tym roku, 3 czerwca, Festiwal Piosenki Strażackiej wzbogacił dużą imprezę plenerową na parczewskim MOSiR. Przez cały dzień odbywał się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Dziecka, wypełniony całym wachlarzem atrakcji skierowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. Były: mecze, konkurencje sportowe, pokazy strażackie, konkursy, występy zespołów artystycznych. Dobrej współpracy instytucji miejskich i powiatowych sprzyjała tego dnia nawet pogoda, dzięki temu mieszkańcy Parczewa i powiatu parczewskiego mogli cieszyć się spotkaniem i razem dobrze bawić. IV Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej ...

04.06.2012 r.  

Powiat Parczewski
Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu
Złota @ 2012

  Już po raz XVI Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” ogłosiło konkurs Ogólnopolski „ZŁOTA @” i „Samorządowy Lider Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego”. Celem tego prestiżowego konkursu jest wyłonienie i promowanie samorządów lokalnych i regionalnych, efektywnie przyczyniających się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, poprzez realizację projektów z wykorzystaniem technologii informacji i komunikacji.
     W kategorii „Samorządowy Lider Szerokopasmowego Internetu” w tegorocznej edycji konkursu pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej zwyciężył Powiat Parczewski za projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny-wschód” ...

22.05.2012 r.  

,,Białe Niedziele” powracają
do Powiatu Parczewskiego

W Powiecie Parczewskim, po kilkuletniej przerwie, organizowane będą znowu Białe Niedziele. Pierwsza tego typu niedziela odbyła się 13 maja br. w Gimnazjum Publicznym w Jabłoniu. Dzięki nawiązanej współpracy z Komendantem 1 Szpitala Wojskowego w Lublinie, płk dr n. med. Zbigniewem Kędzierskim, 10 lekarzy i 5 pielęgniarek ze Szpitala Wojskowego w Lublinie udzielało mieszkańcom gminy Jabłoń bezpłatnych konsultacji medycznych. Z ramienia komendanta lubelskiego szpitala koordynatorem akcji była Pani Jadwiga Soćko ...

22.05.2012 r.  

„Śpiewający Słowik”–Parczew 2012

  15 maja 2012 r. odbyły się Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” w Parczewie. Dwuosobowa Komisja Artystyczna w składzie: Józef Obroślak, z-ca dyr. Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie i Piotr Gierulski, dyr. Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Parczewie wysłuchali 28 solistów - dzieci i młodzieży z Powiatu Parczewskiego. Poziom konkursu był wysoki. Z trzech kategorii wiekowych Jury nagrodziło 13 osób, w tym 5 wykonawców dostało NOMINACJĘ do finału w Rykach 14-15 czerwca 2012 r. ...

22.05.2012 r.  

Przegląd Teatrów Obrzędowych
w Powiecie Parczewskim

  Znamy już zespoły teatralne z powiatu parczewskiego, które 9-10 czerwca br. wezmą udział w XXXIX Międzywojewódzkim Sejmiku Wiejskich Zespołów Teatrów w Stoczku Łukowskim. Prawie miesiąc upłynął od jedynego w swoim rodzaju wydarzenia, jakim jest co rok w naszym powiecie prezentacja obrzędowych grup teatralnych. Tegoroczny Przegląd odbyał się w Paszenkach 22 kwietnia . Wystąpiły w nim cztery zespoły obrzędowe: „Kalina” z Jabłonia, pokazując spektakl „Babskie spotkanie”, „Rumenok” z Hołowna, gm. Podedwórze ze spektaklem „Wykopki”, „ Jarzebina” z Paszenek, gm. Jabłoń, ktora pokazała „Jesienne wieczory” i „Wrzeciono” z Podedwórza z przedstawieniem pt. „Swaty pomiędzy Bartoszówką a Ostrówkami” ...

17.05.2012 r.  

II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej
Służb Mundurowych o puchar Starosty Parczewskiego

   21 kwietnia 2012r. odbył się II Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych o puchar Starosty Parczewskiego, zorganizowany przez Komendę Powiatową Policji w Parczewie i Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Parczewie.
By wziąć udział w rozgrywkach, 8 drużyn spotkało się na Hali Sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie. Do Parczewa przejechały reprezentacje służb mundurowych z Komendy Rejonowej Milicji w Lubomlu na Ukrainie, IPA w Lublinie, Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, Nadleśnictwa Parczew z siedzibą w Sosnowicy, Komendy Powiatowej Policji w Radzyniu Podlaskim. W turnieju wzięła udział również reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie i reprezentacja Księży Diecezji Siedleckiej. Gospodarzami byli policjanci Komendy Powiatowej Policji w Parczewie ...

09.05.2012 r.  

Obchody Powiatowego Dnia Strażaka

   Powiatowy Dzień Strażaka rozpoczął się zbiórką na placu przy Komendzie Powiatowej PSP na ulicy Piwonii 12 w dniu 6 maja 2012 r. o godzinie 9:30. Kolumna z orkiestrą strażacką OSP Milanów pod kierownictwem Druha Piotra Gierulskiego i dowódcą uroczystości Dariuszem Chwalczukiem przeszła ulicami Parczewa do kościoła pw. Opatrzności Bożej, gdzie odprawiona była msza w intencji strażaków. Mszę świętą celebrowali księża na czele z kapelanem pożarników ks. kanonikiem Andrzejem Biernatem. Homilię wygłosił ks. Tomasz Kamiński ...

09.05.2012 r.  

XIII Zjazd Wojewódzki Związku
Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W dniu 27 kwietnia 2012r. w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie odbył się kolejny XIII Zjazd Wojewódzki ZOSP RP. Nasz powiat reprezentowali delegaci wybrani na Zjeździe Powiatowym ZOSP RP. W zjeździe tym Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP wicepremier Waldemar Pawlak odznaczył też naszych przedstawicieli a mianowicie: Złoty Znak Związku otrzymali Dąbrowski Wacław z OSP Parczew i Mikitiuk Zbigniew z OSP Czeberaki. Medal honorowy im. Bolesława Chomicza odebrali Wezgraj Waldemar z OSP Parczew i Łobejko Zenon z OSP Czeberaki ...

08.05.2012 r.  

III Lubelski Kiermasz Turystyczny

  Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna zorganizowała po raz kolejny III Lubelski Kiermasz Turystyczny . Kiermasz odbył się 28-29 kwietnia 2012 r. na Placu Zamkowym w Lublinie . Warunkiem uczestnictwa w kiermaszu było terminowe dokonanie zgłoszenia wystawcy oraz opłata miejsca wystawowego . Zarząd Powiatu sfinansował organizacje stoiska promocyjnego Powiatu Parczewskiego na Lubelskim Kiermaszu. Wystawcą Powiatu Parczewskiego była Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie , którą reprezentowały: Pani Bogumiła Sarnowska- dyrektor oraz Pani Jadwiga Ogłozińska i Kamila Sternik. Urząd Gminy Sosnowica reprezentowała Pani Agata Mikulska. W Kiermaszu uczestniczył również Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj  ...

04.05.2012 r.  

Święto 3 Maja

 W tym roku obchodziliśmy 221 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Obchody święta majowego w Parczewie zostały zorganizowane przez Radę i Zarząd Powiatu w Parczewie oraz Starostwo Powiatowe w Parczewie. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem uczestników obchodów od siedziby Starostwa Powiatowego w Parczewie pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem kwiaty złożyły delegacje samorządu terytorialnego, straży pożarnej, policji, organizacji kombatanckich, szkół, partii politycznych, oraz instytucji i zakładów pracy. Po złożeniu kwiatów pochód udał się do Bazyliki Mniejszej, gdzie została odprawiona uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny ...

04.05.2012 r.  

XIII Memoriał im. Ryszarda Tymosiewicza
w Milanowie

  We wtorek 1 maja 2012 r. na stadionie Ludowego Klubu Sportowego w Milanowie już po raz trzynasty spotkali się zawodnicy starszego pokolenia by rywalizować ze sobą w turnieju piłki nożnej organizowanym na cześć Ryszarda Tymosiewicza, wieloletniego prezesa LKS Milanów. Jubileusz ten stał się już tradycją wpisaną na stałe w kalendarz imprez sportowych. Turniej zaszczycili swoją obecnością m.in.: Starosta Parczewski-Waldemar Wezgraj, Radni Powiatu: Ryszard Kwiatek i Sławomir Langa, Prezes Ludowych Zespołów Sportowych Parczew-Jan Najs, władze miejscowe z wójtem Pawłem Krępskim a także radni gminni. Nie zabrakło oczywiście rodziny, licznego grona kolegów i współpracowników Ryszarda Tymosiewicza ...

04.05.2012 r.  

V Powiatowy Konkurs Ortograficzny
„O Złote Pióro” Starosty Parczewskiego

  W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie 19 kwietnia 2012 r., odbył się V Powiatowy Konkurs Ortograficzny „ O Złote Pióro” Starosty Parczewskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem konkursu było Starostwo Powiatowe i I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie. Celem konkursu było przede wszystkim propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, sprawdzenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym, ale także zintegrowanie środowiska samorządowego, nauczycielskiego, sponsorów i prasy lokalnej wokół działań na rzecz edukacji ...

04.05.2012 r.  

Co się dzieje i co będzie się działo?

 „ Śladami Pieśni i Tradycji” podążaliśmy w powiecie parczewskim 15 kwietnia 2012r. Powiatowy Przegląd Kapel i Śpiewaków Ludowych odbył się w gościnnej Gminie Siemień. W Siemieńskim Gimnazjum prezentowali pieśni ludowe, soliści i zespoły śpiewacze z terenu powiatu parczewskiego. Wystąpiły zespoły śpiewacze: z Gminy Jabłoń- „Jarzębina” z Paszenek, „Kalina” z Jabłonia, „Prządki” z Kolana; z Gminy Siemień - „Jednolatki” z Kol. Miłków i „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego; z Gminy Dębowa Kłoda „Echo Dębowej” z Dębowej Kłody i „Perły Chmielowa” z Chmielowa. ...

26.04.2012 r.  

Eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich

  20 kwietnia 2012r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sosnowicy, w pięknie odnowionych wnętrzach, w miłej i przyjaznej atmosferze, odbyły się eliminacje powiatowe XXXI Małego Konkursu Recytatorskiego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych oraz VI Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów „Przebudzeni do życia”. Eliminacje zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie, Gminny Ośrodek Kultury w Sosnowicy i Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy. Konkurs recytatorski popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, pozwala na realizację marzeń artystycznych dzieci, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi, promuje dorobek myśli ludzkiej, pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła ...

23.04.2012 r.  

„Przedsiębiorczość bez barier”
LFR zaprasza osoby niepełnosprawne zamierzające założyć
i prowadzić własną działalność gospodarczą

Lubelska Fundacja Rozwoju zaprasza osoby niepełnosprawne zamierzające założyć i prowadzić własną działalność gospodarczą do udziału w projekcie „Przedsiębiorczość bez barier”, realizowanym przez Lubelską Fundację Rozwoju w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Parczewie.
W ramach projektu „Przedsiębiorczość bez barier” uczestnicy otrzymują:
- wsparcie szkoleniowe i doradcze
- wsparcie finansowe na rozwój przedsiębiorczości w maksymalnej wysokości 33 400 PLN
- wsparcie pomostowe podstawowe i przedłużone w postaci comiesięcznych transz w maksymalnej wysokości 700 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.01.2012 r. – 31.12.2013 r. ...


20.04.2012 r.  

Powiatowe eliminacje
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

  Po gminnych eliminacjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej, w których brało udział 249 osób, kolejnym etapem był przeprowadzony 28 marca 2012 r. turniej powiatowy. Trzydziestu sześciu uczestników zgromadziło się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie by rywalizować między sobą o zakwalifikowanie się do wojewódzkiego etapu, który odbędzie się 20 kwietnia 2012 r. w Lublinie. Uczniowie musieli wykazać się szeroką wiedzą z zakresu tradycji i historii straży pożarnych, przepisów dotyczących ochrony ludności, ekologii i ratownictwa czy też sprzętu ratowniczo - gaśniczego ...

20.04.2012 r.  

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Straży Pożarnej

  „20 lat Państwowej Straży Pożarnej – jak nas widzą, tak nas malują”- pod takim hasłem ruszył kolejny już konkurs plastyczny organizowany przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej. Uczestnicy konkursu mieli za zadanie przedstawić w swoich pracach różnorodność i wszechstronność działań zawodu strażaka podczas pełnienia trudnej i niebezpiecznej służby. Istotnym faktem było pokazanie znaczenia pracy strażaków dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi. Konkurs promuje i poszerza wiedzę na temat działalności straży pożarnej i popularyzuje zasady bezpiecznego zachowania oraz właściwego postępowania w przypadku występowania różnego rodzaju zagrożeń ...

28.03.2012 r.  

Stypendia rozdane

  Kierując się przesłankami społecznymi, z których najważniejszą jest wspomaganie zainteresowań młodych ludzi w kierunku działań twórczych i kreatywnych, Rada Powiatu w Parczewie po raz pierwszy w 2005 roku utworzyła specjalne fundusze stypendialne. Obejmują one zarówno różne dziedziny twórczości artystycznej, wysokie wyniki nauczania w kształceniu szkolnym i wybitne osiągnięcia sportowe. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie 23 marca 2012 roku miała miejsce niezwykła uroczystość. Przedstawiciele władz samorządowych w obecności dużej liczby zaproszonych gości, młodzieży wręczyli stypendia naukowe dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych pzez samorząd Powiatu Parczewskiego oraz 16 stypendiów artyystycznych na 2012 rok dla uczniów mających największe osiagnięcia artystyczne w 2011 roku ...

26.03.2012 r.  

Udział WTZ w Parczewie w I Lubelskich Targach
Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej

W dniach 10-11 marca 2012 r. na terenie Targów Lubelskich S.A. przy ul. Dworcowej 11 odbyły się w Lublinie I Lubelskie Targi Instytucji Sektora Ekonomii Społecznej zorganizowane przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w ramach projektu „Lubelska Akademia Ekonomii Społecznej”. Podczas Targów 59 instytucji biorących w nich udział miało okazję zaprezentować swój dorobek i promować swoją działalność. Celem przedsięwzięcia było również zwrócenie uwagi na pozytywne aspekty angażowania się w pracę na rzecz społeczności lokalnej w ramach szeroko rozumianej ekonomii społecznej. Targi odbywały się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego - pana Krzysztofa Hetmana, a także Prezydenta Miasta Lublina - pana Krzysztofa Żuka ...

15.03.2012 r.  

Regionalna Czytelnia Multimedialna

 Od 4 stycznia 2012r. Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, realizuje projekt z zakresu Małych Projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013, pod nazwą „Regionalna Czytelnia Multimedialna”. Głównym celem projektu jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez zakup i udostępnianie komputerów. Realizacja operacji umożliwi utworzenie trzech stanowisk komputerowych (komputer, monitor, klawiatura, myszka, kamerka internetowa, słuchawki z mikrofonem) oraz oprogramowaniem Windows 7 oraz MS Office. Zakup zestawów komputerowych zapewni mieszkańcom obszaru objętego LGD „Jagiellońska Przystań” ...

05.03.2012 r.  

Promujemy bezpłatne poradnictwo

  Dnia 1 marca 2012 r. odbyły się Dni Otwarte Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Parczewie zorganizowane przez Powiat Parczewski i Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie. Licznie przybyli goście zostali powitani przez Starostę Parczewskiego, Pana Waldemara Wezgraja. Dyrektor Projektów Społecznych Fundacji „OIC Poland”, Pan Jacek Korzeniak przestawił działalność Fundacji „OIC Poland” oraz działalność Biura Porad Obywatelskich i Prawnych w Parczewie, w tym zasady poradnictwa, którymi BPOiP kieruje się w codziennej działalności. Następnie Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Parczewie, Pani Renata Nastaj omówiła „Psychospołeczne aspekty korzystania ze wsparcia organizacji pozarządowych” ...24.02.2012 r.  

Konkurs wiedzy o Monte Cassino

  Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Reja w Zespole Szkół Nr 2 w Kraśniku jest jednym z organizatorów konkursu wiedzy o Monte Cassino. Konkurs adresowany jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
Główne cele konkursu, to:
- podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
- kultywowanie pamięci o bitwie pod Monte Cassino,
- popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wysiłku zbrojnego polskiego żołnierza w II wojnie światowej na ziemi włoskiej, a szczególnie w bitwie pod Monte Cassino ...


21.02.2012 r.  

Chór z Milanowa usłyszymy w Telewizji

Miło nam poinformować o wyróżnieniu, jakie spotkało Chór „Beati Cantores” Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Niepokalanego Poczęcia N.M.P w Milanowie . W niedzielę 4 marca 2012 r. o godz. 7:00 Chór zaśpiewa w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach, podczas Mszy Świętej transmitowanej przez Program Pierwszy Telewizji Polskiej. Zainteresowanych śpiewem chórzystów z Milanowa odsyłamy również na stronę YouTube po wpisaniu w Google: Milanów Chór. Wyjazd Chóru z Milanowa do Łagiewnik finansuje Zarząd Powiatu w Parczewie.

09.02.2012 r.  

Konwent w Podedwórzu

  Gmina Podedwórze - 20 stycznia 2012 r. była gospodarzem spotkania samorządowców z terenu powiatu parczewskiego. Głównym tematem spotkania, była problematyka zagrożeń związanych z zalewaniem wodami terenów rolnych. Informację na temat prowadzonych w 2012 roku, bieżących działań, mających zabezpieczyć przed wystąpieniem takich zagrożeń przedstawili: Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie - Stanisław Jakimiuk oraz Dyrektor Oddziału WZMiUW w Białej Podlaskiej – Krzysztof Piotrowski. ...

09.02.2012 r.  

Konwent Powiatów Województwa Lubelskiego

Zdecydowane „nie” dla reorganizacji sądów rejonowych oraz apel o zmianę przepisów, dotyczących obowiązkowych ubezpieczeń szpitali - to główne tematy obrad konwentu powiatów województwa lubelskiego, który odbył się w piątek 3 lutego br. w Lublinie. W posiedzeniu uczestniczyli starostwie powiatów województwa lubelskiego w tym Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Konwent zaapelował do Ministerstwa Sprawiedliwości o wstrzymanie rozwiązań przewidzianych w projekcie rozporządzenia, który zakłada likwidację siedmiu sądów rejonowych na Lubelszczyźnie ...

09.02.2012 r.  

Bal charytatywny WTZ w Parczewie

  W ubiegłą sobotę tj. 4 lutego 2012 r. w Sali Weselnej KINO mieszczącej się przy ul. Piwonia 1, odbyło się spotkanie integracyjne z okazji VI rocznicy powstania Warsztatu Terapii Zajęciowej Caritas Diecezji Siedleckiej w Parczewie. Oficjalnego powitania gości dokonał kierownik Warsztatu Elżbieta Zielińska-Gomółka dziękując serdecznie wszystkim za przybycie i ogrzanie zimowego, mroźnego wieczoru gorącymi sercami. Zorganizowana impreza miała charakter balu charytatywnego, z którego dochód zostanie przekazany na zakup nowego pieca do centralnego ogrzewania. Przybyłym gościom czas umilał zespół muzyczny "WE TROJE", który dla tak szacownego grona zagrał nieodpłatnie. Podczas spotkania goście mogli obejrzeć prezentację przedstawiającą najważniejsze wydarzenia minionego roku, jakie miały miejsce w naszej placówce ...

03.02.2012 r.  

V PREZENTACJE CHÓRÓW - PARCZEW 2012

 W niedzielę, 29 stycznia br. o godz. 18.00 w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin w Parczewie odbyła się piąta edycja „Prezentacji Chórów - Parczew 2012”, stanowiąca zwieńczenie wszystkich styczniowych koncertów kolęd w Bazylice Mniejszej. Na koncert zaprosili: Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie ks. prałat Tadeusz Lewczuk, Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Powiatowa Biblioteka Publiczna–Centrum Kultury w Parczewie. W prezentacjach wystąpiło siedem chórów: 2 szkolne i 4 parafialne z dekanatu i powiatu parczewskiego oraz Gość Specjalny - Męski Chór „Wiarus” z Międzyrzeca Podlaskiego, który wystąpił przed finałem, podczas którego, co stało się już tradycją, wszystkie chóry wykonały wspólnie kolędę ”Cicha noc” ...

23.01.2012 r.  

HotSpot
WrotaLubelszczyzny

W miejscowości Parczew działa już bezpłatna strefa dostępu do internetu HotSpot. Zamontowana została antena na budynku Urzędu Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24. Darmowy internet skierowany jest przedewszystkim dla mieszkańców Parczewa i turystów oraz przejezdnych odwiedzających nasz powiat. Urządzenie nadawcze ma zasięg ok 300 metrów od budynku. Hotspot został uruchominy i w całości sfinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w ramach projektu "Wrota lubelszczyzny" ...

19.01.2012 r.  

Internetowa gra edukacyjna
“pierwsza pomoc: BLS/AED”

Każdego roku w Unii Europejskiej ok. 500 000 umiera na skutek nagłego zatrzymania krążenia. Współczynnik przeżywalności można byłoby zwiększyć 2 – 3 krotnie dzięki zastosowaniu tzw. resuscytacji krążeniowo-oddechowej (nazywanej popularnie masażem serca i sztucznym oddychaniem). Niestety obecnie pierwszej pomocy udziela się w przypadku 1 na 5 nagłych zatrzymań krążenia. Dlaczego? Podstawowym problemem jest brak wiedzy w społeczeństwie na temat prawidłowego udzielania pierwszej pomocy ...

18.01.2012 r.  

Lokalna Grupa Rybacka
"W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza"

 Spore możliwości czekają przed samorządami i przedsiębiorcami, którzy zechcą skorzystać ze środków, jakie do rozdysponowania ma w tym roku Lokalna Grupa Rybacka w Dolinie Tyśmienicy i Wieprza. Przez dwa lata do wzięcia jest ponad 32 mln zł.
To duży zastrzyk gotówki jaki dzięki Stowarzyszeniu Lokalnej Grupy Rybackiej trafi na część terenu Lubelszczyzny. - W naszym stowarzyszeniu są przedsiębiorcy i samorządy z trzech powiatów województwa: lubartowskiego, ryckiego i parczewskiego – tłumaczy Paweł Waśniowski, dyrektor biura. Po przystosowaniu strategii do nowego rozporządzenia będziemy mogli zacząć przyjmowanie wniosków. Może to nastąpić już na początku lutego. ...


18.01.2012 r.  

„Radość słyszenia – Bezpłatne Badania Słuchu”
w powiecie parczewskim

 Trwa realizacja programu „Radość słyszenia – Bezpłatne Badania Słuchu” w powiecie parczewskim.
Program „Radość słyszenia – bezpłatne badania słuchu” ma na celu ułatwienie dostępu mieszkańcom wszystkich powiatów województwa lubelskiego do diagnostyki słuchu, w szczególności w małych miejscowościach, w których dostęp do specjalistów bywa utrudniony i skomplikowany. W najbliższym czasie zapraszamy mieszkańców Podedwórza i Jabłonia wg harmonogramu ...


11.01.2012 r.  

„Wśród nocnej ciszy…”

 Słowa tej kolędy, śpiewanej przez około dwieście osób, płynęły 6 stycznia w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Parczewie, podczas „Rodzinnego Kolędowania”. II Powiatowe Prezentacje Kolęd i Pastorałek zgromadziły w Parczewie ok. stu wykonawców (zespoły ludowe i śpiewacze, soliści) z powiatu parczewskiego. Stare, a także nowe kolędy i pastorałki zaśpiewały zespoły: „Sosna” z Sosnowicy, „Rumenok” z Hołowna, „Wrzeciono” z Podedwórza, „Kamelia” i „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego”, „Jednolatki” z Kol. Miłków, „Kalina” z Jabłonia, „Ech Dębowej” z Dębowej Kłody”, „Perły Chmielowa” z Chmielowa, „Złota Jesień” i „ Taaka Paka” z Parczewskiego Domu Kultury. ...

23.12.2011 r.  

Betlejemskie Światło Pokoju

 Po raz kolejny dzięki skautom i harcerzom przybyło do naszej ojczyzny Betlejemskie Światełko Pokoju. Tradycyjnie rozpoczęła się coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących ...

23.12.2011 r.  

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 Zakład Samorządów i Polityki Lokalnej Wydziału Politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego jest po raz drugi organizatorem Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym.
Uczestnikami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych publicznych i niepublicznych kończących się egzaminem dojrzałości. Konkurs odbywa się w trzech etapach : szkolnym, powiatowym i wojewódzkim ...


15.12.2011 r.  

Uroczystości rocznicowe w Białce

  W czwartek 8 grudnia br. w Białce miały miejsce uroczystości związane z 69 rocznicą dokonania mordu mieszkańców wsi przez hitlerowskiego okupanta. Dla upamiętnienia wydarzeń z 7 grudnia 1942 roku, zorganizowano w Białce religijno – patriotyczne uroczystości. Pamięć poległych przodków uczczono podczas mszy św. celebrowanej w kaplicy przez ks. prałata Tadeusza Lewczuka. Msza św. rozpoczęła się od wyczytania nazwisk 97 poległych mieszkańców Białki. Po mszy przybyli na uroczystość przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, kombatanci, młodzież z Gimnazjum w Dębowej Kłodzie i miejscowa społeczność udała się pod pamiątkowy kopiec znajdujący się za byłym budynkiem szkoły - gdzie oddano hołd pomordowanym i złożono biało - czerwone wieńce ...

15.12.2011 r.  

Otwarcie drogi Przewłoka – Dębowa Kłoda

  W czwartek 1 grudnia br. w Dębowej Kłodzie odbyło się uroczyste zakończenie największej od początku istnienia samorządu powiatowego, inwestycji drogowej realizowanej przez Powiat Parczewski t.j. przebudowy drogi Przewłoka – Dębowa Kłoda. W uroczystościach wzięli udział m.in. Starosta Lubelski – Paweł Pikula, Dyrektor oraz Z-ca Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie - Jerzy Pytka i Grzegorz Dobosz, Kierownik Rejonu Dróg Wojewódzkich w Parczewie - Ryszard Siatka ...

14.12.2011 r.  

III Powiatowa Olimpiada Wiedzy
na temat HIV i AIDS

  Światowy Dnia Walki z AIDS był doskonałą okazją do zorganizowania finału III Powiatowej Olimpiady wiedzy o HIV i AIDS. W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie1 grudnia 2011 roku do olimpiady przystąpili finaliści olimpiad szkolnych szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjów z terenu Powiatu Parczewskiego. Dzięki Olimpiadzie uczniowie pogłębili swoją wiedzę na temat zakażeń HIV i choroby AIDS. Olimpiadę zorganizowała Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Parczewie przy wsparciu Starostwa Powiatowego w Parczewie ...

28.11.2011 r.  

Kolejny krok we współpracy z Ukrainą

  W ramach współpracy międzynarodowej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie delegacja samorządu Powiatu Parczewskiego wzięła udział w spotkaniu roboczym w Lubomlu dotyczącym rozszerzenia zakresu współpracy partnerskich jednostek. W dniu 22 listopada 2011 roku delegacja w składzie Waldemar Wezgraj - Starosta Parczewskiego, Jerzy Maśluch-Wicestarosta Parczewski, Adam Domański Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Powiatu Parczewskiego i Władysław Rosłoń- Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Parczewie zapoznali się z działalnością i strukturą organizacyjną urzędu pracy w Lubomlu ...

18.11.2011 r.  

„Powiatowa Olimpiada Wiedzy na temat
Konsekwencji Zdrowotnych Palenia Tytoniu”

 Wyjaśnij pojęcia „twarz nikotynowa”, „POCHP”, „wymień związki trujące zawarte w papierosie”, „ wymień choroby powodowane paleniem papierosów” itp. pytania konkursowe na które musieli odpowiedzieć uczestnicy II Powiatowego Konkursu Wiedzy na temat szkodliwości papierosów, który odbył się w dniu 17 listopada 2011 r. w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. Do udziału zaproszono uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Po eliminacjach szkolnych do konkursu pisemnego przystąpiło 33 osoby. Rywalizacja była trudna, testy wymagały obszernej wiedzy z zakresu szkodliwości dymu tytoniowego, zdrowotnych następstw palenia. ...

14.11.2011 r.  

Obchody Świeta Niepodległości

 W piątek, 11 listopada, przypadła 93. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Święto obchodzone jest dla upamiętnienia 11 listopada 1918 r. kiedy to Polska odrodziła się po 123 latach niewoli. W XVIII w. silna niegdyś Rzeczpospolita zaczęła się chylić ku upadkowi co doprowadziło do trzech rozbiorów Polski. Odzyskiwanie przez Polskę niepodległości było procesem stopniowym. Dnia 11 listopada 1918 roku po kapitulacji Niemiec na froncie zachodnim zakończyła się I wojna światowa, 11 listopada Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem, Józefowi Piłsudzkiemu ...

31.10.2011 r.  

“Życie ukryte w słowach… pamiętniki, dzienniki,
listy, wspomnienia”

  „Życie ukryte w słowach”- to temat tegorocznego 15. Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 26 października br. w Świetlicy Środowiskowej w Podedwórzu. W powiecie parczewskim eliminacje powiatowe konkursu wojewódzkiego JKR zorganizowano już po raz dwunasty. Zadaniem każdego z jego uczestników, wyłonionych w przesłuchaniach na szczeblu gminnym było przygotowanie jednego utworu z zakresu literatury polskiej lub obcej. Recytatory sięgali po dzienniki i wspomnienia różnych autorów, tj, Jarosława Iwaszkiewicza, Kornela Makuszyńskiego, Barbary Rosiek oraz listy Tadeusza Kościuszki i Augusta Zamoyskiego. Stopień przygotowania uczestników do konkursu był zróżnicowany ...

27.10.2011 r.  

Dzień Edukacji Narodowej

 Dzień Edukacji Narodowej to szczególne święto wszystkich pracowników placówek oświatowych oraz uczniów. Jest okazją do podkreślenia wiodącej i ważnej roli nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości edukacji na wszystkich poziomach oraz kształtowaniu postaw i umysłów młodego pokolenia Święto wszystkich pracowników oświaty przypomina nam o tym w sposób szczególny i podkreśla, jak silna więź zobowiązania łączy tradycję ze współczesnością polskiej szkoły. W tym szczególnym dniu Starosta Parczewski mgr inż. Waldemar Wezgraj oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Parczewie mgr Kazimierz Jaszczuk podczas uroczystości w placówkach oświatowych prowadzących przez samorząd Powiatu Parczewskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczyli nagrody Starosty Parczewskiego dyrektorom placówek oświatowych i wyróżniajacym się nauczycielom za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz za aktywną działalność na rzecz społeczności nauczycielskiej ...

21.10.2011 r.  

Finał VIII Regionalnego Konkursu Literackiego
im. Apolinarego Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”

11 października w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbył się finał VIII Regionalnego Konkursu Literackiego im. A. Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”. Ideą konkursu było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów oraz w tym szczególnym roku 2011 – przybliżenie sylwetki i dorobku jednego z polskich laureatów Nagrody Nobla - Czesława Miłosza. Konkurs Literacki zorganizowali i ufundowali nagrody: Starostwo Powiatowe w Parczewie, Wójt Gminy Milanów, Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. M. Konopnickiej w Milanowie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej - Filia w Parczewie. Honorowy patronat nad konkursem objął Starosta Parczewski oraz Wójt Gminy Milanów, a patronat medialny - Radio Lublin, Katolickie Radio Podlasie, „Słowo Podlasia” i „Ziemia Parczewska” ...

12.10.2011 r.  

Stypendia Starosty Parczewskiego 2011

 Kierując się przesłankami społecznymi, z których najważniejszą jest wspomaganie zainteresowań młodych ludzi w kierunku działań twórczych i kreatywnych, Rada Powiatu w Parczewie po raz pierwszy w 2005 roku utworzyła specjalne fundusze stypendialne. Obejmują one zarówno różne dziedziny twórczości artystycznej, wysokie wyniki nauczania w kształceniu szkolnym i wybitne osiągnięcia sportowe. Stypendia naukowe Starosty Parczewskiego przyznawane są najbardziej uzdolnionej młodzieży już od 2005 roku. Łącznie od 2005 do 2011 roku przyznano 290 stypendiów na kwotę 145 000 zł. Do chwili obecnej ze stypendiów skorzystało 160 uczniów , z uwagi na kilkakrotne korzystanie ze stypendium przez tych samych uczniów. Aby otrzymać stypendium, uczniowie, spełniać muszą określone kryteria. Obok wysokiej średniej wszystkich ocen czy osiagnięć sportowych, pod uwagę brana jest także ocena z zachowania...

05.10.2011 r.  

Budowa sieci szerokopasmowego Internetu
już rozpoczęta

Miło nam poinformować, iż w piątek 30 września br. w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyło się podpisanie umów na realizację projektu „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny –wschód” realizowanego przez Powiat Parczewski jako lidera we współpracy z innymi jednostkami samorządowymi z ościennych powiatów: bialskiego, lubartowskiego i radzyńskiego. Ze strony zamawiającego umowy podpisywali Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Wicestarosta Jerzy Maśluch przy kontrasygnacie Skarbnika Ewy Klajda, przyszłych wykonawców reprezentowali Wojciech Wiatrowski, Janusz Rogulski i Wojciech Nizielski. W sumie podpisane zostały trzy umowy na łączną kwotę około 12,6 mln zł. z czego 10,6 mln. zł. to kwota pozyskana przez samorządy z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego ...

01.09.2011 r.  

Prezentacja i promocja Powiatu Parczewskiego
na Lubelskich Dożynkach Wojewódzkich -2011 w Radawcu

 
  Korowodem delegacji dożynkowych i Mszą Świętą rozpoczęły się 28 sierpnia 2011r. LUBELSKIE DOŻYNKI WOJEWÓDZKIE. Już przed południem lotnisko w Radawcu zgromadziło wielu uczestników, na których czekały liczne stoiska, wystawa pięknych wieńców dożynkowych, występy zespołów ludowych i młodzieżowych, z gwiazdą wieczoru - zespołem „Brathanki”. W korowodzie dożynkowym, na czele delegacji z naszego powiatu, uczestniczył Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Delegacja - z trzema wieńcami, nagrodzonymi na Dożynkach Powiatu Parczewskiego w Milanowie, które wykonane zostały przez zespół „Sosna” z Sosnowicy, Koło Gospodyń Wiejskich z Milanowa i mieszkańców wsi Kostry, z udziałem Kapeli Ludowej „Czeremcha” z Milanowa, która również muzykowała przy parczewskim stoisku- prezentowała się okazale ...

24.08.2011 r.  

Dożynki Powiatu Parczewskiego - Milanów 2011

 
  W niedzielę 21 sierpnia 2011 r. w gminie Milanów przy ciekawej scenerii wykonanej przez mieszkańców odbyły się VII Dożynki Powiatu Parczewskiego. Gospodarzami dożynek byli Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Wójt Gminy Milanów Paweł Krępski. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego spod Gminnego Ośrodka Kultury do kościoła parafialnego w Milanowie. Uroczystą liturgię przy grocie Najświętszej Maryi Panny odprawili księża: dr Roman Sawczuk – diecezjalny kapelan strażaków, Andrzej Biernat - Proboszcz Parafii Opatrzności Bożej w Parczewie, Marian Banasiuk – Proboszcz Parafii w Milanowie oraz Zbigniew Grzymała Proboszcz Parafii w Radczu. Podczas mszy św. delegacja z Powiatu Parczewskiego w osobach: Kazimierz Jaszczuk- Przewodniczący Rady Powiatu, Waldemar Wezgraj – Starosta Parczewski i Jerzy Maśluch Wicestarosta Parczewski oraz delegacje z gmin złożyły dary, po czym poświęcono wieńce i chleb dożynkowy. Druga część święta plonów odbyła się na stadionie sportowym w Milanowie ...

17.08.2011 r.  

STOWARZYSZENIE „PAMIĘĆ I NADZIEJA"

 
  Staraniem Stowarzyszenia „Pamięć i Nadzieja" w Chełmie powstaje „Pomnik ku czci Polaków - ofiar zbrodni ludobójstwa ukraińskich nacjonalistów dokonanych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach II wojny światowej".
Jego uroczyste odsłonięcie nastąpi w Chełmie na skwerze przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego w dniu 17 września 2011 r. o godzinie 11.00.
 Pomnik ten poświęcony jest upamiętnieniu ponad 120 tysięcy naszych Rodaków bestialsko i niewinnie zamordowanych na Kresach Wschodnich przez ukraińskich nacjonalistów członków OUN-UA tylko dlatego, że byli Polakami. Pomnik ten oddaje również cześć tym Ukraińcom, którzy za ratowanie i pomoc Polakom także zostali zamordowani przez okrutnych nacjonalistów ...

16.08.2011 r.  

Wykorzystanie potencjału odnawialnych źródeł energii to szansa na rozwój gospodarczy Lubelszczyzny
To niepowtarzalna szansa na lepszą jakość życia
nie tylko dla nas, ale również dla przyszłych pokoleń

  
  W ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian” Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w czerwcu i lipcu 2011 roku przeprowadziła 8 seminariów, w których uczestniczyło ponad 120 przedstawicieli administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych z powiatów ziemskich województwa lubelskiego. Zostały one objęte honorowym patronatem Pana Krzysztofa Hetmana - Marszałka Województwa Lubelskiego oraz Panów Starostów poszczególnych powiatów, w tym Starosty Parczewskiego – Pana Waldemara Wezgraja. Seminaria odbyły się w Hrubieszowie, Lubartowie, Tomaszowie Lubelskim, Lublinie, Białej Podlaskiej, Łukowie, Parczewie i Kraśniku. Są jednym z działań projektowych, mających na celu przygotowanie lokalnych partnerów do utworzenia partnerstw w celu opracowania i wdrażania strategii zarządzania zmianą gospodarczą w aspekcie rozwoju odnawialnych źródeł energii ...26.07.2011 r.  

Uroczystości w Lasach Parczewskich

 
  22 lipca 2011 r. odbyły się uroczystości związane z obchodami 67 rocznicy mordu mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki oraz zakończenia walk partyzanckich w Lasach Parczewskich. W latach niemieckiej okupacji Lasy Parczewskie i ich okolice były miejscem działań oddziałów partyzanckich wszystkich formacji. Aż dziewięciokrotnie dochodziło w nich do krwawych i zaciętych walk z nieprzyjacielem. Działania te związane są z ofiarą mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki, wsi leżących na skraju Lasów Parczewskich, jaką ponieśli za pomoc partyzantom ...

15.07.2011 r.  

Jubileuszowy Plener Rzeźbiarski w Jabłoniu

 
  Po raz dziesiąty Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury było organizatorem Jubileuszowego X Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. W 2002 roku powstał wśród członków stowarzyszenia pomysł organizacji pleneru w Jabłoniu . Plenery odbywały się w pierwszych dniach lipca lub sierpnia na terenie pałacu Zamoyskich i Zespołu Szkól Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Od dziesięciu lat Jabłoń był miejscem spotkań kilkunastu rzeźbiarzy z Polski, Węgier, Litwy, Białorusi, Mołdawi i Ukrainy. Podczas plenerów imienia Augusta Zamoyskiego rzeźbiarze tworzyli różnorodne prace, których część pozostała na stałe w Jabłoniu ...

15.07.2011 r.  

Wakacje z MCK-iem w Parczewie

 
  W dniu 12.07.2011 roku w siedzibie MCK OHP w Parczewie odbyła się impreza zawodoznawcza pn. „Wakacje z MCK-iem”, w której udział wzięli uczniowie gimnazjum, beneficjenci projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Parczewie. W ramach spotkania obok zajęć zawodoznawczych były również zajęcia relaksowe. Uczestnicy brali czynny udział w rozwiązywaniu zadań konkursowych, krzyżówek i zagadek związanych z zawodami oraz lokalnym rynkiem pracy, które przygotowała stażystka MCK-u Katarzyna Trojanowska ...

13.07.2011 r.  

IV Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe
LZS Powiatu Parczewskiego


 W niedzielę 10 lipca br. w Jabłoniu zorganizowane zostały po raz czwarty Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Powiatu Parczewskiego. Wzięło w nich udział prawie 400 sportowców z 6 gmin. Na zawody przybyli wiceprzewodniczący RW Z LZS w Lublinie Wacław Słomkowski, Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj, członkowie rady powiatu, wójtowie gmin ,radni gminni i działacze LZS, a także liczni kibice. Przy sprzyjającej pogodzie rozegrano 24 konkurencje rekreacyjno- sportowe
...

04.07.2011 r.  

Projekt „Energetyczni kreatorzy zmian”
realizowany przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny

 
  Serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium organizowanym przez Fundację Rozwoju Lubelszczyzny w ramach projektu „Energetyczni kreatorzy zmian”, które odbędzie się w dniach 5-7 lipca 2011 roku w Parczewie, w siedzibie Urzędu Miejskiego przy ulicy Warszawskiej 24. Honorowy patronat nad seminarium objął Pan Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego, a także Pan Waldemar Wezgraj - Starosta Parczewski oraz Pan Wiesław Holaczuk - Starosta Włodawski. Uczestnikami seminarium będą przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych i lokalnych grup działania z terenu powiatów parczewskiego i włodawskiego ...

22.06.2011 r.  

Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
OSP według regulaminu tradycyjnego

 
  W dniu 19.06. 2011 r. na stadionie sportowym MOSiR w Parczewie odbyły się tradycyjne Powiatowe Zawody Sportowo - Pożarnicze OSP w systemie tradycyjnym. Najlepsze drużyny z poszczególnych Gmin przystąpiły do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny OSP w powiecie parczewskim. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Prezes Oddziału Powiatowego ZOSP RP jednocześnie Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Raport o gotowości do przeprowadzenia Zawodów Powiatowych Komendantowi Powiatowemu bryg. Januszowi Krasuckiemu złożył Komendant Zawodów mł. bryg. Leszek Szymański ...

31.05.2011 r.  

Naszym ZUCHOM Strażakom!

 
  III Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej w Parczewie odbył się w minioną sobotę, 28 maja. Organizatorzy: Starosta Parczewski, Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, Komenda Powiatowa PSP i Powiatowa Biblioteka Publiczna- Centrum Kultury w Parczewie dołożyły starań, aby ten sympatyczny festiwal odbył się w miłej atmosferze. Ze sceny plenerowej na stadionie MOSiR w Parczewie popłynęły piosenki o tematyce strażackiej, i nie tylko. Festiwal rozpoczęła znana, świetna wokalistka - parczewianka Agata Żelazowska, kształcąca się obecnie w Warszawie, odnosząca duże sukcesy wokalne ...

31.05.2011 r.  

„ Śladami Pieśni i Tradycji”- 2011 w Paszenkach

 
  15 maja odbył się w Paszenkach, gmina Jabłoń Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych, Kapel i Śpiewaków Ludowych pn. „Śladami Pieśni i Tradycji” W pierwszej części przesłuchań konkursowych prezentowali się śpiewacy ludowi. Zespoły śpiewacze reprezentowały gminy z powiatu parczewskiego. Wystąpiły zespoły: „Alebabki” z Gródka Szlacheckiego, „Jednolatki” z Kol. Miłków, „Sosna” z Sosnowicy, „Kalina” z Jabłonia, „Jarzębina” z Paszenek, „Echo Dębowej” z Dębowej Kłody, „Perły Chmielowa” z Chmielowa, Zespół KGW w Radczu oraz Dziecięcy Zespół Ludowy „Chałupa” z Paszenek (kategoria duży-mały) ...

30.05.2011 r.  

„ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK 2011” w PARCZEWIE

 
  W tym roku, Eliminacje Powiatowe do Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający Słowik” odbyły się 12 maja, w obiekcie Centrum Kształcenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie. W przesłuchaniach wzięło udział 38 solistów i zespół wokalny, dzieci i młodzież z powiatu parczewskiego. Komisja Konkursowa w składzie: Agnieszka Żelazowska, nauczyciel - przewodnicząca, Jadwiga Ogłozińska - instruktor PBP-CK i Paweł Tarnowski - muzyk, po zapoznaniu się ze wszystkimi prezentacjami wyłoniła 10 najlepszych wykonań piosenek, przyznając wykonawcom Dyplom Laureata Eliminacji Powiatowych i statuetkę słowika ...

20.05.2011 r.  

Powiatowy Dzień Strażaka

 
  W dniu 15 maja 2011r. odbył się Powiatowy Dzień Strażaka. Główne uroczystości miały miejsce na placu Komendy Powiatowej PSP.Uroczystości rozpoczęły się od przemarszu ulicami Parczewa pochodu delegacji strażaków. Tradycyjnie już wystąpiła orkiestra OSP z Milanowa. Następnie w Bazylice Mniejszej została odprawiona uroczysta Masz Św. koncelebrowana przez między innymi ks. prałata Tadeusza Lewczuka i ks. kapelana pożarników Andrzeja Biernata. Po mszy uczestnicy wymarszu ruszyli ponownie w kierunku Komendy Powiatowej PSP gdzie na placu odbył się uroczysty apel ...

06.05.2011 r.  

Obchody uroczystości 3 maja

Uroczystości związane z obchodami Święta Narodowego 3 Maja rozpoczęły się przemarszem pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Pod pomnikiem kwiaty złożyły delegacje samorządu terytorialnego, straży pożarnej, policji, organizacji kombatanckich, szkół, partii politycznych, oraz instytucji i zakładów pracy. W dalszej części uczestnicy przeszli do Bazyliki Mniejszej gdzie o godz. 10:30 rozpoczęła się Uroczysta Msza Święta. Po zakończeniu nabożeństwa zebrani udali się pod pomnik Niepodległości, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości ...

22.04.2011 r.  

Eliminacje powiatowe konkursów recytatorskich

19 kwietnia 2011r. w Wiejskim Centrum Kultury w Przewłoce, odbyły się eliminacje powiatowe XXX Małego Konkursu Recytatorskiego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych oraz V Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów, „Przebudzeni do życia”. Eliminacje zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie oraz Filia Biblioteczna w Przewłoce. Konkurs recytatorski popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, pozwala na realizację marzeń artystycznych dzieci, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi, promuje dorobek myśli ludzkiej, pozwala poznać nowych twórców i ich dzieła...

08.04.2011 r.  

Podsumowanie projektu „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Parczewskiego
– etap II"

 W piątek 1 kwietnia br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Parczewskiego – etap II". Projekt trwał 9 miesięcy od początku lipca 2010 do końca marca bieżącego roku i był kontynuacją działań przeprowadzonych przez nasz powiat w 2005 r., w ramach projektu pn. „Modernizacja infrastruktury informatycznej JTS Powiatu Parczewskiego”...

06.04.2011 r.  

INFORMACJA O PROJEKCIE

"Informatyzacja Jednostek
Samorządu Terytorialnego - etap II"


Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego05.04.2011 r.  

Stypendia artystyczne rozdane

Kierując się przesłankami społecznymi, z których najważniejszą jest wspomaganie zainteresowań młodych ludzi w kierunku działań twórczych i kreatywnych, Rada Powiatu w Parczewie utworzyła specjalny fundusz stypendialny. dotyczący różnych dziedzin twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Przyznawanie stypendiów fundowanych ze środków finansowych budżetu Powiatu Parczewskiego sprawia, iż możliwe jest promowanie kapitału intelektualnego z terenu powiatu poprzez pomoc materialną skierowaną do uzdolnionej młodzieży...

22.03.2011 r.  

XII PowiatowyPrzegląd Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych

W tym roku już po raz dwunasty Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Milanowie zorganizowała Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, który stanowi eliminacje do Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie. Przegląd odbył się 17 marca w Gminnym Ośrodku Kultury w Milanowie. W tym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Na scenie oglądaliśmy dziewięć grup teatralnych ze szkół i ośrodków kultury powiatu parczewskiego. Zaprezentowały one znane baśnie we współczesnych aranżacjach oraz własne widowiska ...

19.03.2011 r.  

I Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych Powiatu Parczewskiego

W hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnch im. S. Staszica w Parczewie 19 marca 2011 odbył się „I międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej Służb Mundurowych Powiatu Parczewskiego”. Zawody zorganizowane były przez Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie i Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Parczewie....

18.03.2011 r.  

II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych

G’day, Good afternoon, Dzień dobry… Tymi słowami powitano 18 marca 2011 wszystkich gości na uroczystej gali wieńczącej II Powiatowy Konkurs Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Mury I Liceum Ogólnokształcącego odwiedził Starosta Parczewski mgr inż.Waldemar Wezgraj, który po raz kolejny objął konkurs swoim honorowym patronatem i wręczył w czasie gali nagrody finalistom....

15.03.2011 r.  

Stypendia naukowe w Powiecie Parczewskim

Stypendia naukowe mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki jak również nagrodzenie wysiłku, systematyczności oraz chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Są też zachętą dla innych uczniów do uzyskiwania dobrych wyników w nauce. Ważnym elementem stypendium jest uwzględnienie dobrego zachowania ucznia. Stypendium ma również na celu wspomóc młodego człowieka w zakupie książek i pomocy naukowych, które są mu niezbędne do poszerzania wiedzy. Rada Powiatu w Parczewie od 5 lat przeznacza środki finansowe z budżetu powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego....

15.02.2011 r.  

5 lat wspaniałej pracy w służbie bliźniemu

  Pięć lat działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „ Caritas” Diecezji Siedleckiej w Parczewie minęło 1 grudnia 2010 roku. Z tej okazji 12 lutego br. odbędzie się uroczyste spotkanie jubileuszowe w sali weselnej „Kina” w Parczewie, reklamowane wcześniej jako „Bal charytatywny”. Program spotkania zapowiada się bardzo ciekawie. Przyjaciele Warsztatu otrzymają specjalne statuetki, odbędzie się aukcja prac uczestników WTZ, loteria fantowa, a w części integracyjnej zabawa taneczna z tańcem kotylionowym i innymi atrakcjami. Uczestnicy WTZ przygotowali także bardzo ciekawą wystawę, która poprzez zdjęcia przybliża pięcioletnią historię Warsztatu jego uczestników i pracowników ...

02.02.2011 r.  

IV Prezentacje Chórów w Parczewie

W niedzielę, 30 stycznia br. o godz. 18.00 w Bazylice Mniejszej w Parczewie -Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin odbyło się niezwykłe wydarzenie, czyli czwarta edycja „Prezentacji Chórów - Parczew 2011”. Kolędy i pastorałki zaśpiewały chóry z dekanatu i powiatu parczewskiego.
Przed licznie zgromadzoną widownią w koncercie wystąpiły i wykonały po dwie kolędy...


11.01.2011 r.  

„RODZINNE KOLĘDOWANIE”
Dębowa Kłoda 5 stycznia 2011r.

   W tym roku, na prezentacjach powiatowych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie spotkał się cały „śpiewający powiat parczewski”: zespoły śpiewacze, soliści, grupy wokalne oraz kolędnicze - dzieci i dorośli. Organizatorzy: Powiatowa Biblioteka Publiczna-Centrum Kultury w Parczewie, Wójt Gminy Dębowa Kłoda, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie zrobili wszystko, aby gości przyjąć jak najlepiej. Na prawdziwej scenie, w ciepłej i serdecznej atmosferze rozbrzmiewały piękne polskie kolędy i pastorałki. Prezentacja umiejętności i talentów uczestników była bardzo różnorodna i ciekawa. Widzowie oglądali „Jasełka”, wsłuchiwali się w wokalne i instrumentalne wykonania kolęd ...

22.12.2010 r.  

68 Rocznica mordu w Białce

   Miesiąc grudzień dla mieszkańców Białki i Powiatu Parczewskiego to dzień zadumy i refleksji nad przeszłością, lecz przede wszystkim dzień pamięci i oddania hołdu dla okrutnie pomordowanych mieszkańców tej wsi. W środę 8 grudnia br. miały miejsce uroczystości związane z 68 rocznica dokonania mordu przez hitlerowskiego okupanta. Dla upamiętnienia wydarzeń z 7 grudnia 1942 roku, zorganizowano w Białce religijno – patriotyczne uroczystości. Pamięć poległych przodków uczczono podczas mszy św. celebrowanej przez ks. prałata Tadeusza Lewczuka. Msza św. rozpoczęła się od wyczytania nazwisk 97 poległych mieszkańców Białki ...

22.12.2010 r.  

Konferencja podsumowująca PWITERB

 Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Bug było organizatorem konferencji podsumowującej realizację Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Głównym celem Programu było pobudzanie i rozwój nowych inicjatyw oraz wspieranie istniejącej polsko – białoruskiej i polsko – ukraińskiej współpracy transgranicznej samorządów z terenu województwa lubelskiego i jednostek im podległych z partnerami z Ukrainy i Białorusi z obszaru Związku Transgranicznego Euroregionu Bug. Celem bezpośrednim zaś nawiązanie bezpośrednich kontaktów pomiędzy samorządami z terenu województwa lubelskiego i jednostkami im podległymi z ich odpowiednikami z zagranicy oraz wsparcie realizacji wspólnych przedsięwzięć z udziałem społeczności co najmniej dwóch regionów przygranicznych ...

30.11.2010 r.  

MŁODZI – SENIOROM - integracja pokoleń

  18 listopada 2010 r. o godz. 1600 , w sali gimnastycznej I Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Parczewie odbyło się spotkanie integracyjne pokoleń pod nazwą „Młodzi – Seniorom”. Organizatorzy: Starosta Parczewski, I Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Parczewie i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie oraz uczestnicy integracji włączyli się w ten w ten sposób w obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, który przypada 14 listopada. Spotkanie rozpoczął pokaz poloneza w wykonaniu młodzieży z parczewskiego LO oraz występ zespołu „Prządki” z Kolana, o którym można śmiało powiedzieć: „pokoleniowy”. ...

30.11.2010 r.  

Kolejne wydawnictwa promocyjne
Powiatu Parczewskiego

 Zgodnie z umową o partnerskiej współpracy transgranicznej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie od marca do września realizowany był podprojekt „ Pomocna dłoń-promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” w ramach Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wśród realizowanych działań podprojektowych były działania wydawnicze pozwalające na bliższe poznanie atrakcji przyrodniczo- kulturowo - turystycznych partnerskich Rejonów. Do grona wydawnictw dołączył album i kalendarz scienny na 2011 rok ...

18.11.2010 r.  

Internet szerokopasmowy coraz bliżej

Miło nam poinformować, iż Powiat Parczewski jako lider projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód”, ogłosił dwa przetargi. Pierwszy na „Budowę sieci radiowej obejmującej teren powiatów: Parczewskiego, Radzyńskiego, Bialskiego i Lubartowskiego”, drugi zaś na usługę zarządzania projektem. Dzięki realizacji przedsięwzięcia stworzona zostanie możliwość bezpłatnego dostępu do internetu dla wszystkich mieszkańców zamieszkałych na terenie objętym projektem. W zasięgu sieci znajdzie się 95% obszaru czterech powiatów. Internet szerokopasmowy podniesie szanse rozwojowe dzieci i młodzieży, pozwoli osobom niepełnosprawnym aktywnie funkcjonować na rynku pracy. Ponadto nastąpi wzrost poziomu e – usług i administracji publicznej przez wdrożenie w placówkach budżetowych podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów ...

18.11.2010 r.  

Finał modernizacji DPS w Kalince

Dom Pomocy Społecznej w Kalince jest ośrodkiem pomocy społecznej w Gminie Jabłoń przeznaczonym dla osób przewlekle psychicznie chorych. Istnieje od 1992 roku i od tego czasu sukcesywnie dbano o poprawę świadczonych w nim usług z zakresu potrzeb bytowych, opiekuńczych i socjalnych jego mieszkańców. Priorytetowym celem dla powiatu stało się doprowadzenie DPS do wymogów i standardów określonych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005r. w sprawie domów pomocy społecznej oraz rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Aby spełnić wyznaczone warunki Powiat Parczewski w 2006 roku rozpoczął prace nad modernizacją jego budynku i struktury. W toku działań w istniejącym budynku zainstalowano windę dla osób niepełnosprawnych oraz przeprowadzono wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplono ściany, a także wykonano szereg prac budowlano - wykończeniowych ...

15.11.2010 r.  

Obchody 11 listopada w Parczewie

    Dokładnie 92 lata temu Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość i powróciła na mapy świata. Dzień 11 listopada to czas zadumy i refleksji ale przede wszystkim czas wielkiej radości nad tym, że nasze pokolenia żyją już w wolnej Ojczyźnie.
Tegoroczne uroczystości w Parczewie rozpoczęły się od zgromadzenia pocztów sztandarowych, orkiestry dętej, władz starostwa i urzędu miasta, delegacji szkół, instytucji publicznych, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz mieszkańców powiatu parczewskiego przed siedzibą Urzędów ...


15.11.2010 r.  

Punkt Informacji Turystycznej
i Młodzieżowe Centrum Kariery już otwarte

     W piątek 5 listopada br. miała miejsce podwójna uroczystość otwarcia Powiatowego Punktu Informacji Turystycznej oraz Młodzieżowego Centrum Kariery w Parczewie. Siedziba obu placówek znajduje się w budynku byłych warsztatów szkolnych przy ul. Kościelnej w Parczewie. Działający w strukturach Powiatowej Biblioteki Publicznej CK- Punkt Informacji Turystycznej powstał w odpowiedzi na oczekiwania turystów i mieszkańców naszego powiatu. W ramach swojej działalności Punkt będzie gromadził i udostępniał foldery, informatory, wydawnictwa turystyczne i historyczne związane z naszym regionem. Odwiedzający punkt będą mogli również uzyskać informację o współpracy partnerskiej gmin i powiatu parczewskiego z zaprzyjaźnionymi regionami zagranicznymi ...

03.11.2010 r.  

Jesienny Konkurs Recytatorski
„Chopin i Jego Przyjaciele”

„Chopin i jego przyjaciele”- to temat tegorocznego 14 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się 27 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie. W naszym powiecie eliminacje powiatowe konkursu wojewódzkiego zorganizowano po raz jedenasty. Zadaniem każdego z uczestników JKR, wyłonionych na szczeblu gminnym było przygotowanie jednego utworu z zakresu literatury polskiej lub obcej.
Teksty prezentowane przez recytatorów dotyczyły listów Fryderyka Chopina i twórczości literackiej jego przyjaciół, miały związek z pisarzami polskimi i europejskimi, którzy tworzyli w okresie Romantyzmu w latach chopinowskich (1810-1849). ...


27.10.2010 r.  

ŚWIĘTO KULTURY ZIEMI PARCZEWSKIEJ

24 października 2010 roku, w niedzielne popołudnie Zarząd Powiatu w Parczewie zorganizował w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Parczewie ŚWIĘTO KULTURY ZIEMI PARCZEWSKIEJ. Współorganizatorami tej uroczystej imprezy były: Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. St. Staszica w Parczewie. „Święto Kultury Ziemi Parczewskiej” to inicjatywa inaugurująca nowy cykl imprez kulturalnych, promujących Gminy i Powiat Parczewski. Tegoroczna impreza miała charakter konkursu, pod nazwą Nasza Gmina wizytówką Powiatu Parczewskiego. Celem konkursu jest promocja pomysłowości oraz nowatorskich rozwiązań mających pozytywny wpływ na podniesienie atrakcyjności, promocji walorów turystycznych, kulturowych gminy i powiatu oraz nagrodzenie najbardziej aktywnych gmin naszego powiatu ...

20.10.2010 r.  

Święto Edukacji w Powiecie Parczewskim

  W placówkach oświatowych Powiatu Parczewskiego 13 października br odbyły się Obchody Dnia Edukacji Narodowej. Po wielu przygotowaniach w szkołach przeprowadzono uroczyste akademie oraz wręczone zostały wyróżnienia pracownikom oświaty i edukacji szkół z terenu naszego powiatu. Podczas uroczystości zostały rozdane przez Waldemara Wezgraja Starostę Powiatu Parczewskiego prestiżowe Nagrody Starosty dla szczególnie wyróżniających się nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Wśród nauczycieli uhonorowanych Nagrodami Starosty są nauczyciele ...

08.10.2010 r.  

Finał VII Regionalnego Konkursu Literackiego
im. Apolinarego Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”

  6 października o godz. 9.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbył się finał VII Regionalnego Konkursu Literackiego im. A. Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte” Literacka pięciolinia. Ideą konkursu było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów oraz w tym szczególnym roku 2010 – przybliżenie sylwetki wielkiego muzyka Fryderyka Chopina, propagowanie Jego dzieł i talentu. Konkurs Literacki zorganizowali i ufundowali nagrody: Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Starostwo Powiatowe w Parczewie, Wójt Gminy Milanów, Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickie w Milanowie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej - Filia w Parczewie ...

27.09.2010 r.  

Podsumowanie podprojektu "Pomocna dłoń"

  W ramach partnerskiej współpracy transgranicznej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie zrealizowany został podprojekt „ Pomocna dłoń-promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” o wartości ponad 100 tyś. złotych. Podprojekt współfinansowany jest ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Podprojekt finansowany był ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Zakładane działania wraz z określeniem ról obu partnerów realizowane były na terenie Powiatu Parczewskiego oraz Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie od marca do września 2010 roku ...

21.09.2010 r.  

Rusza megainwestycja w powiecie parczewskim

  Dnia 17 września br. w Dębowej Kłodzie nastąpiło uroczyste rozpoczęcie megaprojektu drogowego, będącego wspólnym przedsięwzięciem 16 powiatów województwa lubelskiego, realizowanego w ramach projektu „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę dróg powiatowych, zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich”. Na oficjalnej inauguracji pojawili się przedstawiciele władz samorządowych min.: Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Wicestarosta Jerzy Maśluch. Gminę Dębowa Kłoda, która współfinansuje przedsięwzięcie reprezentowali: Wójt Henryk Czech i Sekretarz Jerzy Krępski. Na uroczystości nie zabrakło również Stanisława Bartnickiego - Prezesa Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Mostowych S.A. w Parczewie i Macieja Kani – Wiceprezesa Spółki Karol Kania i Synowie, która również finansowo wsparła inwestycję ...

17.09.2010 r.  

Powiat Parczewski partnerem w megaprojekcie
drogowym

  Miło nam poinformować, iż dnia 15 września br. pomiędzy Powiatem Parczewskim a Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Parczew S.A. została zawarta umowa na wykonanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 1613L: Przewłoka – Dębowa Kłoda od km 0+00,3 do km 5+748,20”. Jest to przedsięwzięcie realizowane w ramach megaprojektu drogowego „Poprawa wewnętrznej spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę dróg powiatowych, zwiększających dostępność do dróg krajowych i wojewódzkich” realizowanego przez powiat lubelski w partnerstwie z powiatami: biłgorajskim, chełmskim, krasnostawskim, kraśnickim, lubartowskim, łukowskim, opolskim, parczewskim, puławskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim tomaszowskim, włodawskim i zamojski ...

13.09.2010 r.  

Przekazanie samochodu szpitalowi

 W czwartek 9 września przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Parczewie nastąpiło oficjalne przekazanie samochodu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Parczewie. Aktu przekazania osobiście dokonał Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Kluczyki do białego Volkswagena Transportera T4 oficjalnie zostały wręczone Zastępcy Dyrektora SP ZOZ w Parczewie Marii Gadomskiej. Mamy nadzieję, że samochód będzie dobrze służył.

30.08.2010 r.  

Powstanie Biuro Porad Obywatelskich i Prawnych

 25 sierpnia br. pomiędzy Powiatem Parczewskim a Polską Fundacją Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” w Lublinie zostało zawarte porozumienie o współpracy przy realizacji projektu „Lubelskie – obywatelskie – program rozwoju poradnictwa obywatelskiego na Lubelszczyźnie – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego nadzorowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Projekt (realizowany od 1 września br. do 31 grudnia 2013) zakłada utworzenie na terenie województwa lubelskiego 6 Biur Porad Obywatelskich i Prawnych w powiatach: parczewskim, radzyńskim, bialskim, kraśnickim, opolskim i janowskim...

27.08.2010 r.  

II Maraton po Ziemi Parczewskiej
o Puchar Starosty Parczewskiego

  W niedzielę 22 sierpnia odbył się II Maraton po Ziemi Parczewskiej o Puchar Starosty Parczewskiego. Głównym celem imprezy była popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku, jak również promocja Powiatu Parczewskiego. Na maraton, który rozgrywał się przy otwartym ruchu drogowym złożyły się dwa etapy: indywidualna jazda na czas i właściwy wyścig czasowy. Pierwszy z nich rozegrał się na dystansie 10 km i obejmował trasę Plebania Wola– Ochoża– Plebania Wola, drugi natomiast odbył się na odcinku 62 km i rozegrał się na trasie Parczew – Dębowa Kłoda – Uhnin – Kodeniec – Podedwórze – Jabłoń – Parczew. Do końcowej klasyfikacji były brane pod uwagę zajęte miejsca w wyścigach indywidualnych...

12.08.2010 r.  

Paszenki najlepszą drużyną w powiecie !

  W niedzielę 8 sierpnia br. na stadionie MOSiR w Parczewie 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych stanęło do rywalizacji o tytuł najlepszej drużyny w powiecie. Zgodnie z regulaminem zawody składały się z dwóch konkurencji: ćwiczenia bojowego i sztafety pożarniczej 7 x 50 metrów z przeszkodami. Uroczystego otwarcia zawodów dokonał Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. Współorganizatorami imprezy byli: Starostwo Powiatowe w Parczewie, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Parczewie ...

05.08.2010 r.  

Eastern Connection 2010

31 lipca i 1 sierpnia br Siemień stał się stolicą muzyki klubowej. To właśnie tam odbył się długo wyczekiwany festiwal Eastern Connection 2010. Ze względu na wielki sukces zeszłorocznej edycji, organizatorzy zadbali o niezwykle wysoki poziom artystyczny. Tegoroczną imprezę finansowo wsparło Starostwo Powiatowe w Parczewie, uzyskując tym samym szansę na olbrzymią promocję powiatu. Dodatkowo we wsparcie włączyło się wiele firm i przedsiębiorstw, co przyczyniło się do integracji środowisk lokalnych przy wspólnym tworzeniu tego przedsięwzięcia ...

04.08.2010 r.  

Powstanie Młodzieżowe Centrum Kariery

Pomiędzy Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Lublinie a Powiatem Parczewskim zostało zawarte porozumienie o współpracy w zakresie działań podejmowanych na rzecz poprawy startu zawodowego młodzieży w powiecie parczewskim. Porozumienie zostało podpisane w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet I Działanie 1.3. Projekt zakłada utworzenie w skali krajowej do 2013 r. 160 Młodzieżowych Centrów Kariery ( MCK), 160 Punktów Pośrednictwa Pracy (PPP) oraz 10 Ośrodków Szkolenia Zawodowego (OSZ). Głównym jego celem jest umożliwienie dostępu młodzieży do kompleksowego ogólnopolskiego systemu informacji, poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy i szkoleń...

04.08.2010 r.  

Gminne zawody sportowo – pożarnicze

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze Ochotniczych Straży Pożarnych odbyły się 31 lipca i 1 sierpnia w Sosnowicy i Dębowej Kłodzie. Pierwszego dnia w Sosnowicy zaprezentowało się 9 jednostek OSP z gmin: Jabłoń, Podedwórze i Sosnowica. Drugiego dnia w Dębowej Kłodzie do rywalizacji stanęło 19 jednostek OSP z gmin: Parczew, Dębowa Kłoda, Siemień i Milanów ...

29.07.2010 r.  

Zaproszenie na wystawę
o powiecie parczewskim i gminach

Powiatowa Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Parczewie
                 zaprasza na


wystawę prezentującą dokumenty życia społecznego i wydawnictwa regionalne o powiecie parczewskim i gminach. Na wystawie można obejrzeć najnowsze publikacje, jak również monografie, albumy, gazety, czasopisma i biuletyny informacyjne zebrane z okazji 10 –lecia Powiatu Parczewskiego.
    Ekspozycja czynna jest cały okres wakacji w PBP-CK w Parczewie, mieszczącej się przy ulicy Aleje Jana Pawła II 36, w godzinach 8.00 – 15.00


28.07.2010 r.  

Uroczystości w Lasach Parczewskich

   22 lipca br. odbyły się uroczystości związane z obchodami 66 rocznicy mordu mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki oraz zakończenia walk partyzanckich w Lasach Parczewskich. To szczególne święto obchodzone corocznie przez mieszkańców obydwu miejscowości. W latach niemieckiej okupacji Lasy Parczewskie były miejscem działań oddziałów partyzanckich wszystkich formacji. Aż dziewięciokrotnie dochodziło w nich do krwawych i zaciętych walk z nieprzyjacielem. To także miejsce związane z mordem mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki ...

16.07.2010 r.  

Budowa szerokopasmowej regionalnej
sieci internetowej

Miło nam poinformować, iż 16 czerwca br. między Powiatem Parczewskim a Zarządem Województwa Lubelskiego została podpisana umowa na dofinansowanie projektu „Regionalna sieć szerokopasmowa Lublin – północny wschód”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007- 2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne. To pierwszy tak duży projekt (największy tego typu w kraju), realizowany przez Powiat Parczewski, będący Liderem przedsięwzięcia, we współpracy z Powiatami: Bialskim, Lubartowskim i Radzyńskim. Jego wartość szacowana jest na 12 516 896,00 zł, z czego 10 639 361, 60 zł. stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Projekt zakłada udostępnienie jednostkom administracji samorządowej, instytucjom, zakładom, jak i mieszkańcom obszaru jego realizacji dostępu do bezpłatnego Internetu w technologii WiMax, telefonii VoiP, podpisu elektronicznego oraz elektronicznego obiegu dokumentów...

16.07.2010 r.  

Podpisanie umowy na II etap informatyzacji

10 czerwca br. między Powiatem Parczewskim a Zarządem Województwa Lubelskiego została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego Powiatu Parczewskiego – etap II”. Jest to kontynuacja przedsięwzięcia z 2005 roku, w ramach którego wykonano rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformacyjnej, utworzono publiczne punkty dostępu do Internetu, wdrożono wewnętrzne systemy obiegu dokumentów, dostosowano instytucje publiczne do wymogów określonych przez istniejące wówczas przygotowane akty normatywne (elektroniczny system obiegu dokumentów, podpis elektroniczny, itp.) ...

16.07.2010 r.  

Zmodernizowano drogę powiatową Nr 1569L

  Dobiegły końca prace przy modernizacji drogi powiatowej Nr 1569L Uhnin – Białka – Jedlanka Podleśna. Jest to inwestycja zrealizowana przez Powiat Parczewski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 -2011. Prace remontowe obejmowały dwa etapy. Pierwszy zrealizowano w czerwcu 2009 i dzięki przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 50 % dotacji przebudowano chodniki. Wówczas w Białce po obu stronach drogi powstał chodnik z kostki brukowej, o łącznej długości prawie 4,5 km, odwodnienie na odcinku 2,3 km ( kratki ściekowe w jezdni i studnie chłonne z kręgów betonowych) oraz przepusty...

16.07.2010 r.  

Finał Pleneru Rzeźbiarskiego w Jabłoniu

  Dobiegł końca IX Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu. Plener zorganizowany został przez Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Parczewie i trwał od 1do 11 lipca 2010 roku, odbył się dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób, a szczególnie przewodniczącego stowarzyszenia Pana Jerzego Maślucha. Tegoroczny plener odbył się pod hasłem „Dźwięki natury”. Rzeźbiarze wspomagani duchem Augusta Zamoyskiego i w nawiązaniu do roku Chopinowskiego wykonali ciekawe prace z muzycznymi motywami, które można było podziwiać podczas czasowej wystawy poplenerowej w niedzielę 11 lipca na placu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu ...

16.07.2010 r.  

Obchody Powiatowego Święta Policji

W sobotę 10 lipca odbyły się uroczystości związane z obchodami „Święta Policji”. Przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej Urzędu Miejskiego parczewscy policjanci przeszli ulicami miasta do kaplicy Opatrzności Bożej, gdzie została odprawiona msza święta. Nabożeństwo celebrował ksiądz Krzysztof Hapon z Proboszczem Parafii Opatrzności Bożej ks. Andrzejem Biernatem. Za funkcjonariuszy modlili się także ksiądz Jacek Guz i kapelan ksiądz Bogdan Zagórski ...

01.07.2010 r.  

III Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS
w Dębowej Kłodzie

W niedzielę 27 czerwca 2010 r na obiektach sportowych gimnazjum w Dębowej Kłodzie odbyły się III Powiatowe Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS Powiatu Parczewskiego. W Igrzyskach wzięły udział reprezentacje wszystkich gmin powiatu, łącznie około 450 zawodników opiekunów i organizatorów. Wśród gości Igrzysk obecni byli: Wiceprzewodniczący RW Z LZS w Lublinie Wacław Słomkowski i Wicestarosta Parczewski Jerzy Maśluch. Igrzyska zostały zorganizowane w ramach obchodów Dni Dębowej Kłody i połączone zostały z imprezami kulturalnymi ...

23.06.2010 r.  

Rajd rowerowy Parczew - Luboml

  Parczewska Grupa Rowerowa przy wsparciu finansowym i organizacyjnym Powiatu Parczewskiego zorganizowała Międzynarodowy Rajd Rowerowy Parczew – Luboml /Ukraina/. Rajd ten został wpisany w program współpracy na 2010 r. pomiędzy Powiatem Parczewskim a Rejonem Lubomelskim. Obejmował on przejazd uczestników na trasie Parczew – Sawin – Dorohusk - Luboml – Szack – Luboml – Parczew o długości ok. 350 km w ciągu 4 dni. W Rajdzie uczestniczyło 48 osób z Powiatu Parczewskiego i okolic. Powiat Parczewski wyposażył uczestników w jednakowe koszulki i czapeczki, zabezpieczył opiekę medyczną i samochód techniczny ...

02.06.2010 r.  


Realizacja kolejnych działań podprojektu
"Pomocna dłoń"

    Powiat Parczewski w lutym br. podpisał umowę ze Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu BUG w Chełmie na dofinansowanie podprojektu pn.: „Pomocna dłoń – promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” współfinansowanego ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Podprojekt realizowany jest w okresie od 1 marca do 30 września 2010 roku. Jednym z działań zrealizowanych w ramach podprojektu była organizacja szkolenia edukacyjnego w dniu 28 maja 2010r. w Lubomlu na Ukrainie. Szkolenie skierowane było do 40 uczestników różnych grup społecznych Rejonu Lubomelskiego miedzy innnymi przedstawicieli rady lubomelskiej, organizacji pozarządowych, instytucji kultury, pracowników samorządowych ...

28.05.2010 r.  

Powiatowe zawody sportowo-pożarnicze MDP
z terenu powiatu parczewskiego

    W dniu 26 maja 2010 r. na terenie MOSiR w Parczewie przeprowadzono powiatowe zawody sportowo-pożarnicze Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu powiatu parczewskiego.
W zawodach wzięło udział 13 drużyn. Zawody zostały rozegrane w dwóch konkurencjach tj.: ćwiczenie bojowe oraz sztafeta pożarnicza 7x50 m z przeszkodami...


24.05.2010 r.  

Pielgrzymka DPS iWTZ do Zamościa

  26 maja 2010r. mieszkańcy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy oraz Powiatowych Ośrodków Wsparcia z województwa lubelskiego, spotkali się na XI Pielgrzymce Osób Niepełnosprawnych i pracowników pomocy społecznej w Sanktuarium Maryjnym w Zamościu. Zanim pielgrzymi przybyli przed obraz Matki Bożej Opieki w Katedrze Zamojskiej, pielgrzymowali do innych sanktuariów. W poprzednich latach drogi prowadziły do Kodnia, Pratulina, Leśnej Podlaskiej, Parczewa, Orchówka, Woli Gułowskiej, Wąwolnicy, Ostrowa Lubelskiego i Krasnobrodu. Od 2003 roku organizację pielgrzymek przejęło Stowarzyszenie Integracji Społecznej BONE CORDA działające przy Domu Pomocy Społecznej w Kalince, powiat parczewski ...

24.05.2010 r.  

II Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej

  22 maja na scenie stadionu MOSiR odbył się II Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej. Imprezę otworzyli oficjalnie Starosta Parczewski, Prezes Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Waldemar Wezgraj oraz Komendant Powiatowy PSP bryg mgr inż. Janusz Krasuski, który powiedział kilka słów o pracy strażaków oraz o obecnej sytuacji w kraju, związanej z powodzią. Festiwal został zadedykowany Strażakom, zmagającym się z tegoroczną katastrofą. W festiwalu, zgodnie z regulaminem, wzięły udział dzieci i młodzież do lat 18. Startowali oni w czterech kategoriach, trzech wiekowych oraz zespołów wokalnych ...

20.05.2010 r.  

Powiatowe Obchody Dnia Strażaka 2010 r.

  Dnia 19 maja br. odbył się „Dzień strażaka”. Uroczystości rozpoczęły się od zbiórki na placu Komendy Powiatowej PSP. Następnie wymarsz ruszył do Bazyliki Mniejszej gdzie została odprawiona uroczysta Masz Św. koncelebrowana przez ks. prałata Tadeusza Lewczuka i ks. kapelana pożarników Andrzeja Biernata. Po mszy uczestnicy wymarszu ruszyli ponownie w kierunku Komendy Powiatowej PSP gdzie na placu odbył się uroczysty apel. ...

19.05.2010 r.  

Śpiewający Słowik w Parczewie 2010 r.

    Niezwykle uzdolnione dzieci i młodzież z powiatu parczewskiego, prezentowały swoje umiejętności wokalne 13 maja 2010r. na Eliminacjach Powiatowych Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej. Po zapoznaniu się z 34 występami solistów, Komisja artystyczna wyłoniła laureatów konkursu szczebla powiatowego ...

14.05.2010 r.  

„Katyń… Ocalić od zapomnienia”

    9 maja 2010 roku w Kolanie odbyła się uroczystość sadzenia Dębów Pamięci oraz odsłonięcia tablicy pamiątkowej. Miała ona na celu upamiętnienia ofiar zbrodni katyń-skiej. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Kościele NMP w Kolanie, po której zgromadzeni przeszli do parku. Doszło w nim do części oficjalnej, tj. do posadzenia Dębów ...

06.05.2010 r.  

Powiatowe obchody święta
Konstytucji 3 Maja

  W tym roku obchodziliśmy 219 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz obchody święta w Parczewie zorganizowało Starostwo Powiatowe. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem uczestników obchodów spod siedziby Starostwa pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu kwiatów pochód udał się do Bazyliki Mniejszej, gdzie została odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny. Po wyjściu z Bazyliki wszyscy udali się pod pomnik Odzyskania Niepodległości, gdzie odbyła się druga część obchodów ...

06.05.2010 r.  

Spotkanie z muzyką i twórczością literacką

  „Spotkanie z muzyką i twórczością literacką”, które odbyło się 29 kwietnia 2010r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, to główne obchody Roku Chopinowskiego w powiecie parczewskim. Z okazji ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej roku 2010 Rokiem Fryderyka Chopina, Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie, Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury, pod patronatem honorowym Starosty Parczewskiego, zorganizowała konkurs wiedzy o życiu i twórczości F. Chopina...

06.05.2010 r.  

Święto Kultury Ludowej w Paszenkach

Powiatowy Przegląd Teatrów Obrzędowych Kapel i Śpiewaków Ludowych pn.„Śladami Pieśni i Tradycji” odbył się w br. 25 kwietnia, w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach. Tradycyjnie już, Przegląd poprzedziła Msza Święta w kościele w Paszenkach, sprawowana przez ks. proboszcza Jacka Nazaruka, w intencji artystów ludowych. Niedzielne popołudnie w WDK wypełnione było prezentacjami zespołów obrzędowych, solistów i zespołów śpiewaczych ...

06.05.2010 r.  

XI Memoriał im. R. Tymosiewicza w Milanowie

 To już od 11 lat w Milanowie spotykają się zawodnicy starszego pokolenia, by 1 maja tradycyjnie móc rywalizować w najpopularniejszej dyscyplinie sportu piłce nożnej. XI Memoriał i. Ryszarda Tymosiewicza wszedł na stałe do kalendarza imprez sportowych w którym nie można nie wziąć udziału – jak zauważył to jeden z uczestników turnieju. Od 2009 roku turniej drużyn Old Boy stał się już międzynarodowym, gdy po raz pierwszy udział w nim wzięły drużyny z Białorusi i Ukrainy, tak stało się i w obecnym a zaprzyjaźnione drużyny nie zawiodły organizatorów...

26.04.2010 r.  

Honory dla zasłużonych

  22 kwietnia 2010 r. w Starostwie Powiatowym w Parczewie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Zasługi dla Obronności Kraju” oraz aktów mianowania na kolejny stopień oficerski. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1534/KADR z dnia 9 października 2009 r. odznaczeni zostali rodzice, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Okazując uznanie rodzicom zamieszkałym na terenie powiatu parczewskiego, nadane przez Ministra Obrony Narodowej Srebrne Medale "Za Zasługi dla Obronności Kraju” wręczył Wojskowy Komendant Uzupełnień w Białej Podlaskiej ppłk Jan Górniak oraz Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj ...

26.04.2010 r.  

Finał powiatowych konkursów recytatorskich

   20 kwietnia 2010r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Dębowej Kłodzie, odbyły się eliminacje powiatowe XXIX Małego Konkursu Recytatorskiego, adresowanego do uczniów szkół podstawowych oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego dla gimnazjalistów, „Przebudzeni do życia”. Eliminacje zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowej Kłodzie. Konkurs popularyzuje literaturę poprzez piękno słowa mówionego, pozwala na realizację marzeń artystycznych dzieci, pomagając w odkrywaniu ich zdolności i wrażliwości na otaczający świat i ludzi ...

15.04.2010 r.  

TYDZIEŃ ŻAŁOBY NARODOWEJ

więcej

12.04.2010 r.  

Kondolencje z Lubomla

                                                       Starosta Parczewski
                                                       Waldemar Wezgraj


    Rada Rejonowa i Rejonowa Państwowa Administracja w Lubomlu w Obwodzie Wołyńskim na Ukrainie w imieniu wszystkich mieszkańców Ukrainy wyrażają najszczersze kondolencje mieszkańcom Powiatu Parczewskiego w województwie Lubelskim w Polsce w związku z tragiczną śmiercią Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego oraz innych przedstawicieli państwowej i politycznej elity Narodu Polskiego w katastrofie samolotu. Z wyrazami współczucia i żalu z powodu wielkiej straty dla Polskiego Narodu.

            Walery O. Furmaniuk                       Wasyl S.Weremczuk
    Przewodniczący Rady Rejonowej         Przewodniczący Państwowej                     w Lubomlu                             Administracji w Lubomlu
             
           

31.03.2010 r.  

Konferencja w Lubomlu

   W ramach partnerskiej współpracy transgranicznej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie od marca rozpoczęła się realizacja podprojektu „ Pomocna dłoń-promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” współfinansowanego ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug. Jako pierwsze działanie podprojektowe 25 marca odbyła się konferencja wyjazdowa inaugurująca podprojekt w Lubomlu na Ukrainie w której udział wzięła delegacja Powiatu Parczewskiego wraz z Wicestarostą Jerzym Maśluchem oraz przedstawiciel Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG w Chełmie pani Joanna Chomik...

26.03.2010 r.  

XI Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych
i Młodzieżowych

   Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, już po raz jedenasty była głównym organizatorem Powiatowego Przeglądu Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych.
18 marca 2010 r., w Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej w Parczewie, zainteresowani sztuką teatralną aktorzy-amatorzy prezentowali swoje umiejętności artystyczne. Zgodnie z regulaminem, w przeglądzie mogły brać udział amatorskie teatry żywego słowa, teatry lalkowe, plastyczne, teatry tańca i kabarety, w których wykonawcy nie przekroczyli 18 roku życia...


26.03.2010 r.  

Uroczystość w Kalince

 22 marca tego roku odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie nowo dobudowanego obiektu Domu Pomocy Społecznej w Kalince. Wydarzenie rozpoczęło się od powitania gości przez Wiesławę Chęckiewicz – Dyrektor DPS. Na uroczystość przybyli: Sławomir Sosnowski – Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Andrzej Borys – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej, Bożena Sałek - przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie, Grażyna Zabielska – Kierownik Oddziału ds. pomocy instytucjonalnej, Halina Żelazowska – Przewodnicząca Rady Powiatu, Waldemar Wezgraj – Starosta Powiatu Parczewskiego, Jerzy Maśluch – Wicestarosta Powiatu Parczewskiego...

24.03.2010 r.  

„ Edukacja po godzinach”

Sukcesem zakończył się cykl bezpłatnych szkoleń zorganizowanych w ramach projektu „Edukacja po godzinach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. Głównym celem projektu było podniesienie i dostosowanie kwalifikacji pracujących osób dorosłych zamieszkałych (zameldowanych) na terenie Powiatu Parczewskiego do potrzeb rynku pracy...

24.03.2010 r.  

Trwają prace nad utworzeniem szerokopasmowej
regionalnej sieci internetowej

Nowoczesna sieć teleinformatyczna i telekomunikacyjna to podstawowy warunek rozwoju społeczeństw lokalnych i regionalnych. Dzięki inicjatywie Starostów Powiatów Parczewskiego, Bialskiego, Lubartowskiego i Radzyńskiego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Oś priorytetowa IV – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne, został przygotowany projekt „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Lublin północny - wschód”. Na Lidera przedsięwzięcia zarządzającego jego realizacją, wyłoniony został Powiat Parczewski pod przewodnictwem Starosty Waldemara Wezgraja...

24.03.2010 r.  

Informatyzacja Jednostek Samorządu Terytorialnego
Powiatu Parczewskiego – etap II

W 2005 r Powiat Parczewski przeprowadził realizację projektu pod nazwą „Modernizacja infrastruktury informatycznej ITS Powiatu Parczewskiego”, ramach regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa lubelskiego 2007-2013, Głównym celem realizowanego wówczas projektu było poprawienie warunków dla wzrostu konkurencyjności Powiatu Parczewskiego, tak by sprzyjał długofalowemu rozwojowi gospodarczemu tego regionu, a także wzrost spójności ekonomicznej i społecznej z resztą kraju oraz pozostałymi krajami członkowskimi. W ramach tego przedsięwzięcia wykonano rozbudowę i modernizację infrastruktury teleinformacyjnej, utworzono publiczne punkty dostępu do Internetu, utworzono wewnętrzne systemy obiegu dokumentów, a także dostosowano instytucje publiczne do wymogów określonych przez istniejące wówczas przygotowywane akty normatywne ...

24.03.2010 r.  

II etap przebudowy drogi powiatowej Nr 1569L
Uhnin – Białka – Jedlanka Podleśna

22 marca bieżącego roku została podpisana umowa na realizację II etapu przebudowy drogi powiatowej Nr 1569L Uhnin – Białka – Jedlanka Podleśna. Jest to kontynuacja inwestycji drogowej zgłoszonej przez Powiat Parczewski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011. Dzięki przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 50 % dotacji, w czerwcu 2009 roku zrealizowano I etap, polegający na przebudowie chodników...

19.03.2010 r.  

Stypendia w Powiecie Parczewskim

Stypendia naukowe mają na celu zmotywowanie uczniów do nauki jak również nagrodzenie wysiłku, systematyczności oraz chęci, jakie młody człowiek wkłada w swoje wykształcenie. Są też zachętą dla innych uczniów do uzyskiwania dobrych wyników w nauce. Ważnym elementem stypendium jest uwzględnienie dobrego zachowania ucznia. Stypendium ma również na celu wspomóc młodego człowieka w zakupie książek i pomocy naukowych, które są mu niezbędne do poszerzania wiedzy. Rada Powiatu w Parczewie od 5 lat przeznacza środki finansowe z budżetu powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd Powiatu Parczewskiego...

19.03.2010 r.  

Stypendia artystyczne rozdane

Kierując się przesłankami społecznymi, z których najważniejszą jest wspomaganie zainteresowań młodych ludzi w kierunku działań twórczych i kreatywnych, Rada Powiatu w Parczewie utworzyła specjalny fundusz stypendialny, dotyczący różnych dziedzin twórczości artystycznej oraz za wybitne osiągnięcia w tej dziedzinie. Przyznawanie stypendiów fundowanych ze środków finansowych budżetu Powiatu Parczewskiego sprawia, iż możliwe jest promowanie kapitału intelektualnego z terenu powiatu poprzez pomoc materialną skierowaną do uzdolnionej młodzieży...

26.02.2010 r.  

Podpisanie umowy na realizację
projektu z Ukrainą

W ramach współpracy międzynarodo. Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie w dniu 24 lutego br w siedzibie Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu BUG w Chełmie została podpisana umowa o dofinansowanie podprojektu pomiędzy: Powiatem Parczewskim
reprezentowanym przez:Waldemara Wezgraja - Starostę Parczewskiego, Jerzego Maślucha - Wicestarostę Parczewskiego i Ewę Klajda – Skarbnika Powiatu a Stowarzyszeniem Samorządów Euroregionu BUG reprezentowanym przez: Andrzeja Pruszkowskiego – Prezesa Stowarzyszenia i Leszka Burakowskiego -Wiceprezesa - operatora
...

04.02.2010 r.  

Prezentacje chórów w Parczewie

W niedzielę, 31 stycznia 2010 r. o godz. 18:00, po Mszy Świętej, w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Rodzin zabrzmiały kolędy w wykonaniu chórów kościelnych i szkolnych Dekanatu oraz Powiatu Parczewskiego. Na trzecią już edycję koncertu kolęd i pastorałek w Bazylice Mniejszej w Parczewie zaprosili: Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Parczewie, Starosta Parczewski i Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie...

04.02.2010 r.  

Otwarcie oddziału dziecięcego
w parczewskim szpitalu

12 stycznia br. oddano do użytku nowo wyremontowany oddział dziecięcy w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie. Oddział został dostosowany do wymogów Ministerstwa Zdrowia. Remont kosztował prawie 350 tys. zł. 240 tys. ofiarowała Fundacja im. Leszka Podkańskiego w Lublinie, resztę przekazali działająca przy SPZOZ fundacja Samarytanin, Związek Zawodowy Policji w Parczewie, Związek Zawodowy Pracowników Straży oraz anonimowi darczyńcy. Na uroczystości obecni byli fundatorzy i władze lokalne. Przecięcia wstęgi dokonał ordynator oddziału dziecięcego Tadeusz Zatorski...

04.02.2010 r.  

Uroczyste otwarcie chodnika w Białce

22 grudnia 2009 roku odbyło się uroczyste otwarcie kolejnej inwestycji drogowej zgłoszonej przez Powiat Parczewski w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. W uroczystościach wzięli udział najwyższe władze samorządowe Powiatu Parczewskiego. Etap I polegał na przebudowaniu drogi powiatowej Nr 1569 L Uhnin – Białka – Jedlanka Podleśna. W ramach tego przedsięwzięcia w miejscowości Białka po obu stronach drogi powstał chodnik z kostki brukowej, o łącznej długości prawie 4,5 km, odwonienie na odcinku 2,3 km (kratki ściekowe w jezdni i studnie chłonne z kręgów betonowych) oraz przepusty. Wykonawcą przedsięwzięcia była firma „MiBruk” z Lublina. Koszt I etapu inwestycji wyniósł około 1 mln 900 tyś zł, z czego obok 50% dofinansowania z MSWiA 25% przekazał Powiat Parczewski i 25% Gmina Dębowa Kłoda (opr. K. Waniowski)

19.01.2010 r.  

X Powiatowe Prezentacje Kolęd i Pastorałek
w powiecie parczewskim JABŁOŃ – 2010

  W mroźną niedzielę, 17 stycznia w Jabłoniu, spotkały się na wspólnym kolędowaniu zespoły śpiewacze, ludowe i obrzędowe, działające w siedmiu gminach powiatu parczewskiego. Organizatorzy: Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie, Starosta Parczewski, Urząd Gminy w Jabłoniu, Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Jabłoniu, bardzo starannie przygotowali to wielkie kolędowanie. Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko z radością powitał w swojej gminie wszystkich gości, zespoły i mieszkańców Jabłonia...

19.01.2010 r.  

„ Przychodzimy do stajenki Panu kolędować...”

  Tymi słowy rozpoczynała się kolęda, którą w Gminnym Ośrodku Kultury w Milanowie, 8 stycznia wspólnie śpiewało 126 wykonawców. Na X Powiatowych Prezentacjach Kolęd i Pastorałek Dzieci i Młodzieży wystąpiły dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej CARITAS w Parczewie, wystawiły „Jasełka” przygotowane przez opiekunki: Małgorzatę Witkowską i Marzenę Przekora ...

23.12.2009 r.  

Współpraca Powiatu Parczewskiego
z Rejonem Lubomelskim na Ukrainie

Powiat Parczewski liczy 7 jednostek administracyjnych szczebla podstawowego. Jego powierzchnia wynosi 952,6 km2, na terenie powiatu mieszka około 36 tyś. osób. Zgodnie ze strategią rozwoju Powiatu Parczewskiego przewiduje się wiele działań mających na celu rozwój współpracy kulturalnej, gospodarczej , medycznej czy turystycznej z państwami strefy przygranicznej...

22.12.2009 r.  

Prelekcja w I LO im. Mikołaja Kopernika w Parczewie
na temat profilaktyki raka szyjki macicy

  20 listopada 2009r. w I liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Parczewie odbyła się prelekcja na temat profilaktyki raka szyjki macicy. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor LO, która powitała wszystkich zgromadzonych. Prelekcję rozpoczęła prezentacja filmu: „Trzy historie – trzy powody by chronić się przed rakiem szyjki macicy”. Następnie jedna z głównych bohaterek filmu – Ida Karpińska opowiedziała historię swojej choroby. Uświadomiła ona wszystkim zgromadzonym jak ważnym problemem jest profilaktyka w walce z rakiem...

17.12.2009 r.  

Betlejemskie Światło Pokoju

Tradycyjnie rozpoczęła się coroczna harcerska akcja przekazywania przed Świętami Bożego Narodzenia symbolicznego ognia, zapalonego w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem. Betlejemskie Światło Pokoju jest symbolem ciepła, miłości, pokoju i nadziei - tradycyjnie stawiane jest na wigilijnym stole. Akcję zapoczątkowały w 1986 Austriackie Radio i Telewizja w Linzu, jako działanie charytatywne na rzecz dzieci niepełnosprawnych i osób potrzebujących. Dzięki udziałowi w niej skautów, akcja obejmuje prawie całą Europę. Światło co roku przywożone jest z Betlejem do Wiednia, gdzie w katedrze przekazywane jest skautom z sąsiednich krajów...

07.12.2009 r.  

Pomoc dla Ukrainy

W związku z istniejącą na Ukrainie epidemią grypy Samorząd Powiatu Parczewskiego wystąpił z inicjatywą wsparcia służby zdrowia w zaprzyjaźnionym Rejonie Lubomelskiem na Ukrainie. Inicjatywę samorządu Powiatu poparli także samorządowy z sąsiednich gmin naszego powiatu. W czasie wizyty delegacji samorządowej Rejonu Lubomelskiego w Parczewie w dniu 10 listopada br. przekazana została informacja o planowanej pomocy. W tym czasie Dyrektor Rejonowego Szpitala w Lubomlu zwrócił się z prośbą o pomoc rzeczową w postaci sprzętu potrzebnego do wyposażenia nowego szpitala. Samorząd powiatu, miasta Parczewa i gmin postanowił zakupić n/w sprzęt medyczny ...

03.12.2009 r.  

„Niech każdy stara się zrobić coś dla kogoś”
ANDRZEJKI 2009

Dnia 26 listopada 2009 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie została zorganizowana impreza andrzejkowa dla dzieci z rodzin zastępczych z powiatu parczewskiego oraz dzieci ze Świetlicy Socjoterapeutycznej w Parczewie. Organizatorami zabawy był Caritas Diecezji Siedleckiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury, Powiatowa Komenda Policji, Parczewski Dom Kultury oraz Warsztat Terapii Zajęciowej w Parczewie. Do zorganizowania spotkania włączyli się również wolontariusze ze Szkolnego Koła Caritas przy I Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Parczewie, a także młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży wraz z opiekunami, którzy zadbali o różne formy zabaw i wróżb andrzejkowych, przy których wszyscy świetnie się bawili...

03.12.2009 r.  

Nadanie imienia i sztandaru SP nr 2 w Parczewie

więcej

01.12.2009 r.  

Partnerski projekt z Ukrainą

W ramach współpracy między- narodowej Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego na Ukrainie w dniu 10 listopada 2009 roku w Parczewie została podpisana partnerska umowa pomiędzy: Powiatem Parczewskim reprezentowanym przez :Waldemara Wezgraja - Starostę Parczewskiego i Jerzego Maślucha - Wicestarostę Parczewskiego a Lubomelską Rejonową Radą Obwodu Wołyńskiego w Lubomlu na Ukrainie reprezentowaną przez: Walerego Furmaniuka –Przewodniczącego Rejonowej Rady i Włodzimierza Sołomianiuka – Wiceprzewodniczącego Rejonowej Rady. Umowa dotyczy wspólnego przygotowania i realizacji w roku 2010 podprojektu pn.: „ Pomocna dłoń – promocja rozwoju Powiatu Parczewskiego i Rejonu Lubomelskiego” zwanego „Podprojektem” współfinansowanego ze środków Programu Wspierania Inicjatyw Transgranicznych w Euroregionie Bug ...

16.11.2009 r.  

Obchody 11 listopada w Parczewie

więcej

20.11.2009 r.  

Konsultacje projektu
„Programu współpracy Powiatu Parczewskiego
z organizacjami pozarządowymi w roku 2010”

Starostwo Powiatowe w Parczewie przekazuje Państwu do konsultacji projekt „Programu współpracy Powiatu Parczewskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2010”. W dniu 02.12.2009 r . o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie ul. Warszawska 24 odbędzie się publiczna debata na w/w temat. Zainteresowanych zapraszamy na spotkanie. Możliwe są również na pisemne uwagi dotyczące programu przesłane na adres Starostwa Powiatowego w Parczewie Wydział Edukacji i Spraw Społecznych. Po publicznej debacie projekt wraz z uwagami skierowany zostanie pod obrady Rady Powiatu w Parczewie celem przyjęcia stosownej uchwały...

29.10.2009 r.  

13 Jesienny Konkurs Recytatorski

22 października w Gminnym Ośrodku Kultury w Milanowie miały miejsce Eliminacje Powiatowe 13 Jesiennego Konkursu Recytatorskiego. W naszym powiecie konkurs ten zorganizowano po raz 10. Wydarzenie to odbyło się w tym roku pod hasłem "Podróż do krainy baśni i legend". Zadaniem każdego z uczestników, wyłonionych na szczeblu gminnym było przygotowanie jednego utworu z zakresu literatury polskiej lub obcej. Tak więc podczas występów przedstawiono wiele dobrze znanych każdemu polskich, rosyjskich czy francuskich baśni i legend, m.in.. "Królowa Śniegu" H. Ch. Andersena, czy "Czapla, ryby i rak" La Fontaine'a. ...

28.10.2009 r.  

Uroczystości w Chmielowie

W niedzielę 25 października br. w Chmielowie, gm. Dębowa Kłoda, odbyła się uroczystość w 65 rocznicę wywózki żołnierzy Armii Krajowej do łagrów sowieckich. Uroczystość rozpoczęła Msza Św. celebrowana przez proboszcza Parafii p.w. Św. Jana Chrzciciela w Parczewie księdza prałata Tadeusza Lewczuka oraz księdza Adama Pietrusika, w intencji żyjących i pomordowanych żołnierzy. Po Mszy Św. nastąpił przemarsz uczestników pod Pomnik Sybiraka. W okolicznościowych przemówieniach głos zabrali Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj oraz Wójt Gminy Dębowa Kłoda Henryk Czech. Delegacje złożyły wieniec pod Pomnikiem Sybiraka. Całą uroczystość uświetniła swym występem Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Milanowie. Uroczystość zakończyło spotkanie integracyjne uczestników (opr. K.Waniowski)

27.10.2009 r.  

Otwarcie szkoły muzycznej

25 października miało miejsce uroczyste otwarcie i poświecenie nowej siedziby Prywatnej Szkoły Muzycznej I stopnia w Parczewie, która teraz mieści się przy ulicy Kościelnej 96. Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Mniejszej w Parczewie. ...

26.10.2009 r.  

Stypendia w Powiecie Parczewskim

Edukacja i wykształcenie obywateli, od lat stanowi priorytet dla większości nowoczesnych i demokratycznych społeczeństw. Warto się uczyć i zdobywać trofea naukowe. Dzięki wiedzy można wiele osiągnąć i zwiększyć swoje szanse na studiowanie wybranego kierunku na renomowanych uczelniach w kraju ale i zagranicą. Wiedzą o tym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Rada Powiatu w Parczewie od 4 lat przeznacza środki finansowe z budżetu powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatowy. Już po raz kolejny stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych za II semestr roku szkolnego 2008/2009 ...

26.10.2009 r.  

Uroczyste podsumowanie sportowego współzawodnictwa szkół powiatu parczewskiego za rok szkolny 2008/2009

W środę 7.10.2009 o godz. 13,00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie, przy ul. Warszawskiej 24 odbyło się uroczyste podsumowanie sportowego współzawodnictwa szkół powiatu parczewskiego za rok szkolny 2008/2009. W spotkaniu uczestniczyli Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj, Burmistrz Miasta Parczew Paweł Kędracki, Wójt Gminy Milanów Marek Siuciak, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, I Z-ca Komendanta Powiatowego Policji w Parczewie Paweł Grabowski, Inspektor Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Anna Ignatowicz oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele WF z powiatu parczewskiego. W ubiegłym roku szkolnym odbyły się wszystkie zaplanowane imprezy i zawody sportowe celem wyłonienia Mistrza Powiatu Parczewskiego zgodnie z kalendarzem w 3. kategoriach szkół ...

16.10.2009 r.  

Wystawa "WARSZAWA Z LOTU PTAKA"
na Ziemi Parczewskiej

W powiecie parczewskim gości od 1 października 2009r. niezwykła wystawa "WARSZAWA Z LOTU PTAKA" Niemieckie zdjęcia lotnicze wykonane w latach 1940-1945 ze zbiorów National Archives w College Park Na wystawie zaprezentowano unikalne fotografie wykonane przez lotników Luftwaffe. Pochodzą one z The National Archives w College Park pod Waszyngtonem. Ich autorami są lotnicy, którzy w latach 1940-1945 wielokrotnie przemierzali przestrzeń powietrzną nad okupowaną Polską. W 1945 r. archiwum Luftwaffe wpadło w ręce Amerykanów, którzy wywieźli je za ocean...

15.10.2009 r.  

Integracyjny dzień PZN

 23 września 2009r. o godz.10:00 rozpoczęło się spotkanie integracyjno - informacyjne z okazji
Międzynarodowego Dnia „Białej Laski”, które zostało zorganizowane przez Zarząd Koła Polskiego Związku Niewidomych w Parczewie dla swoich członków. Uczestników i gości powitała przewodnicząca naszego koła Stanisława Piskorska. W krótkich wystapieniach zabierali głos zaproszeni goście, m.in. Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj, Burmistrz Parczewa Paweł Kędracki, Bogumiła Sarnowska-dyrektor PBP-CK w Parczewie i Agnieszka Szewczuk-dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
...

07.10.2009 r.  

Finał VI Regionalnego Konkursu Literackiego
im. Apolinarego Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”

Dnia 2 października o godz. 9.30 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Konopnickiej w Milanowie odbył się finał VI Regionalnego Konkursu Literackiego im. A. Nosalskiego „Myśli w Słowa Zamknięte”. Ideą konkursu było pobudzenie wrażliwości i aktywności twórczej, promocja talentów oraz możliwość wymiany doświadczeń. Tematyka konkursu związana była z 70. Rocznicą wybuchu II Wojny Światowej oraz 65. Rocznicą Powstania Warszawskiego, a myślą przewodnią „Patriotyzm wczoraj i dziś. Wspomnienia „z tamtych lat”, refleksje o tym, jak czasy w których żyjemy, kształtują naszą postawę wobec ojczyzny...

21.09.2009 r.  

OTWARCIE MOSTU W JABŁONIU

W piątek 18 września br. w Jabłoniu odbyło się uroczyste zakończenie kolejnej inwestycji realizowanej w Powiecie Parczewskim tj. przebudowy mostu na Kanale Wieprz-Krzna. W uroczystościach wzięli udział m.in. posłowie na sejm RP Tadeusz Sławecki i Stanisław Żmijan, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz z Delegatury LUW w Białej Podlaskiej Waldemar Jakubaszek. Samorząd Powiatu Parczewskiego oraz Gminy Jabłoń reprezentowali Waldemar Wezgraj- Starosta Parczewski, Wójt Gminy Jabłoń Dariusz Łobejko, Przewodnicząca Rady Powiatu - Halina Żelazowska, Przewodniczący Rady Gminy - Marian Ptasznik, Członkowie Zarządu- Sławomir Czech i Ryszard Trubaj, Radny Powiatu- Kazimierz Jaszczuk a także radni Gminy oraz mieszkańcy Jabłonia i Kuder. Przebudowa mostu rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku ...

11.09.2009 r.  

Uroczyste otwarcie mostu i drogi
w Paszenkach

We wtorek 8 września 2009 roku o godzinie 10.00 odbyło się uroczyste otwarcie drogi oraz mostu na kanale Wieprz-Krzna w miejscowości Paszenki. W uroczystościach wzięli udział m. in. Wojewoda Lubelski Genowefa Tokarska oraz poseł na sejm Tadeusz Sławecki. Jak podkreślił Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj, realizacja tego przedsięwzięcia była możliwa dzięki dobrej współpracy samorządu Powiatu Parczewskiego, Gminy Jabłoń oraz administracji rządowej. Przebudowa drogi i mostu rozpoczęła się w maju 2009 roku. W ramach robót przebudowano około 1 km drogi powiatowej nr 1604 L – wzmocniono istniejącą nawierzchnie, utwardzono zjazdy o nawierzchni gruntowej, wymieniono istniejące bariery betonowe na stalowe energochłonne, usprawniono istniejący system odwadniania powierzchniowego, umocniono skarpy i rowy...

02.09.2009 r.  

VI Dożynki Powiatu Parczewskiego
Podedwórze 2009

W niedzielę 30 sierpnia 2009 r. w gminie Podedwórze odbyły się VI Dożynki Powiatu Parczewskiego. Gospodarzami dożynek byli Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj i Wójt Gminy Podedwórze Krzysztof Chilczuk. Uroczystości rozpoczęły się przemarszem korowodu dożynkowego spod Urzędu Gminy do kościoła parafialnego p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Podedwórzu. Uroczystą liturgię odprawili księża: Jan Filipiuk –kanonik ze szpitala w Białej Podlaskiej, Andrzej Biernat - proboszcz parafii Opatrzności Bożej w Parczewie oraz Jan Liwak proboszcz parafii Opole – Podedwórze. Podczas mszy św. delegacje z gmin oraz powiatu parczewskiego złożyły dary, po czym poświęcono wieńce oraz chleb dożynkowy. Druga część święta plonów odbyła się na placu szkolnym przy Zespole Placówek Oświatowych w Podedwórzu ...

30.07.2009 r.  

Plener Rzeźbiarski w Jabłoniu zakończony

VIII Międzynarodowy Plener Rzeźbiarski Twórców Ludowych im. A. Zamoyskiego w Jabłoniu zorganizowany został przez Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury w Parczewie, trwał od 5 lipca do 12 lipca 2009 roku. Kolejny plener odbył się dzięki pracy i zaangażowaniu wielu osób oraz przewodniczącego stowarzyszenia Pana Jerzego Maślucha. Uczestniczący artyści wspomagani duchem patrona pleneru wykonali wiele wspaniałych dzieł, których motywem przewodnim były „Oczami natury”, a które można było podziwiać podczas wystawy poplenerowej...

24.07.2009 r.  

Uroczystości w Lasach Parczewskich

W środę 22 lipca br. odbyły się uroczystości upamiętniające tragiczne wydarzenia związane z 65 rocznicą mordu mieszkańców Plebaniej Woli i Makoszki oraz walk partyzanckich w Lasach Parczewskich. Rocznicowe spotkanie rozpoczęło się złożeniem kwiatów w lesie koło Makoszki – przy pomniku poległego partyzanta Edwarda Drozda obywatela USA, a następnie odbyła się uroczysta mszą św. odprawiona w kaplicy w Plebaniej Woli. Po nabożeństwie zebrani udali się pod pomnik upamiętniający pomordowanych mieszkańców wsi Makoszka i Plebania Wola. Przybyłe delegacje złożyły wieńce i kwiaty, a Wójt Dębowej Kłody Henryk Czech przypomniał fakty związane z wydarzeniami sprzed lat...

24.07.2009 r.  

Zakończenie roku UTW Parczew

więcej

20.07.2009 r.  

Boom inwestycyjny w powiecie

Termomodernizacja budynku szpitala w Parczewie, przebudowa mostów i dróg w Paszenkach i Jabłoniu, przebudowa drogi w Białce, czy wreszcie dalsze prace związane z rozbudową Domu Pomocy Społecznej w Kalince to główne inwestycje, które realizowane są w Powiecie Parczewskim w roku bieżącym. Wartość inwestycji przekracza kwotę 9,5 mln. zł., z czego większość środków udało się pozyskać ze źródeł zewnętrznych...

20.07.2009 r.  

Pierwsze szkolenia zakończone

W dniu 01 lipca br. na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie odbyło się oficjalne zakończenie i wręczenie dyplomów uczestnikom 4 Modułów szkoleniowych, zrealizowanych przez Powiat Parczewski w ramach projektu „ Edukacja po godzinach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uroczystego otwarcia i wręczenia dyplomów dokonał Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj. W swoim przemówieniu podkreślił potrzebę podnoszenia kwalifikacji zawodowych, a także pogratulował i podziękował wszystkim zebranym za liczne przybycie...

13.07.2009 r.  

Internet szerokopasmowy coraz bliżej

Miło nam poinformować, iż decyzją Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, wnioskowany przez Powiat Parczewski projekt pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zagrożonej części społeczeństwa powiatów północno – wschodniej Lubelszczyzny” znalazł się na 7 miejscu listy projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Działania 8.3 ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion” z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Wartość projektu (którego liderem jest Powiat Parczewski), realizowanego wspólnie z powiatami: radzyńskim, bialskim i lubartowskim wyniesie 12 441 212,00 zł. z czego 85% tj. 10 575 030,20 zł. to kwota dofinansowania z UE....

13.07.2009 r.  

Turystyczna Białka zyska nowy chodnik

W czerwcu br. rozpoczęła się kolejna inwestycja drogowa zgłoszona przez Powiat Parczewski do realizacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Etap I przebudowy drogi powiatowej Nr 1569 L Uhnin -Białka-Jedlanka Podleśna możliwy jest m.in. dzięki przyznanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 50 % dotacji. W ramach tego przedsięwzięcia w miejscowości Białka po obu stronach drogi powstanie chodnik z kostki brukowej, o łącznej długości prawie 4,5 km., odwodnienie na odcinku 2,3 km. (kratki ściekowe w jezdni i studnie chłonne z kręgów betonowych) oraz przepusty. Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma „MiBruk” z Lublina. Koszt I etapu inwestycji szacowany jest na kwotę 1 mln 900 tyś. zł., z czego obok 50 % dofinansowania z MSWiA 25 % przekaże Powiat Parczewski i 25 % Gmina Dębowa Kłoda (M.M).

09.07.2009 r.  

II Powiatowe Igrzyska LZS w Parczewie

W niedzielę 5 lipca br. Na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Parczewie reprezentacje wszystkich gmin z powiatu Parczewskiego uczestniczyły w II Powiatowych Igrzyskach Sportowo - Rekreacyjnych LZS. Gościem honorowym igrzysk była drużyna piłkarska z Lubomla /Ukraina/, która rozegrała mecz z reprezentacjami Milanowa i Siemienia. W obu przypadkach zwyciężając zdecydowanie /5 : 1/. W igrzyskach wzięło udział ponad 400 osób. Gospodarzem imprezy był Starosta Parczewski Waldemar Wezgraj...

26.06.2009 r.  

Przebudowa mostu w Jabłoniu

W czerwcu rozpoczęła się przebudowa mostu na Kanale Wieprz –Krzna w miejscowości Jabłoń. Stary most został całkowicie rozebrany - w jego miejsce powstanie nowy obiekt wraz z barierkami ochronnymi, kanalizacją oraz chodnikiem. Przebudowę realizuje firma „Mota – Engil Polska s.a” z Krakowa, mająca swój oddział w Lubartowie. Prace będą trwały do sierpnia br. - w tym czasie odcinek drogi powiatowej pomiędzy Jabłoniem i Kudrami zamknięty będzie dla ruchu. Kierowcy będą mogli korzystać z drogi gminnej, zaś dla pieszych ustawiono tymczasowa kładkę...

23.06.2009 r.  

II Igrzyska sportowo-rekreacyjne mieszkańców
Ziemi Parczewskiej

II Igrzyska sportowo-rekreacyjne mieszkańców Ziemi Parczewskiej organizowane są dla społeczeństwa powiatu Parczewskiego. Jest to masowa impreza promująca sport i kulturę fizyczną. Ma ona głównie na celu uaktywnienie mieszkańców wsi, stanowiących ponad 70% ludności powiatu, do większej aktywności ruchowej i rekreacji. W ramach tej imprezy rozegranych zostanie szereg konkurencji sportowych i rekreacyjnych dla kobiet i mężczyzn, dla młodszych i starszych mieszkańców ...

19.06.2009 r.  

Stypendia Starosty dla najlepszych

Niejeden uczeń bez wątpienia przyzna, iż warto się uczyć i uzyskiwać bardzo dobre wyniki w nauce. Dzięki nim można wiele osiągnąć i zwiększyć swoje szanse na studiowanie wybranego kierunku w renomowanych uczelniach nie tylko w kraju ale i zagranicą. Przekonali się o tym niedawno niektórzy uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Parczewskiego. Rada Powiatu w Parczewie od 4 lat przeznacza środki finansowe z budżetu powiatu dla najzdolniejszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez samorząd powiatowy. Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe otrzymało 20 uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

09.06.2009 r.  

Plener rzeźbiarski w Jabłoniu

 Twórczość plastyczna jest działalnością, w której człowiek wyraża swoje doświadczenia i przeżycia. Sztuka potrafi mówić o współczesności i tradycji. Dzięki takiej postawie twórców goszczących na plenerach w Jabłoniu organizowanych przez Parczewskie Stowarzyszenie Twórców i Animatorów Kultury Ziemia Parczewska na stałe wpisała się w historię doniosłości artystycznej...

20.05.2009 r.  

Konferencja przedsiębiorców

W poniedziałek 18 maja br. w Ośrodku Konferencyjno -Szkoleniowym „Alma” w Parczewie przedsiębiorcy z naszego powiatu mieli okazję uzyskania szczegółowych informacji na temat najważniejszych instrumentów i form wspierania ze środków UE. Głównym tematem konferencji były możliwości finansowania działalności przedsiębiorców z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej tj. z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich...

18.05.2009 r.  

Powiatowy Dzień Strażaka
I Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej

Uroczystości Powiatowego Dnia Strażaka w Parczewie rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice Mniejszej w dniu 17 maja 2009r o godz:12:00 celebrowaną przez księdza Tadeusza Lewczuka Proboszcza Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela i księdza Andrzeja Biernata kapelana powiatowego strażaków. Strażacy przybyli na mszę kolumną z orkiestrą dętą z OSP Milanów, pocztami sztandarowymi ze wszystkich gmin, pocztem sztandarowym Komendy Powiatowej PSP i grupą strażaków z PSP i OSP...

18.05.2009 r.  

Eliminacje Powiatowe-Śpiewający Słowik 2009

Powiatowa Biblioteka Publiczna -Centrum Kultury w Parczewie i Centrum Kształcenia ZDZ w Parczewie, już po raz kolejny, zorganizowały 15 maja 2009r. , Eliminacje Powiatowe Wojewódzkiego Konkursu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „ŚPIEWAJĄCY SŁOWIK”. Celem imprezy jest prezentacja dorobku artystycznego solistów, popularyzacja śpiewania piosenek i kierunkowanie właściwego rozwoju repertuaru, wymiana pomysłów i doświadczeń wykonawców, instruktorów i nauczycieli, promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej oraz promocja piosenki polskiej (polskie teksty, polscy kompozytorzy)...

18.05.2009 r.  

Wojenne wspomnienia w Parczewie

W czwartek 7 maja br. w przeddzień 64 rocznicy zakończenia II wojny Światowej w Parczewskim Domu Kultury odbyło się spotkanie poświęcone wspomnieniom związanym z okresem wojny i okupacji. W spotkaniu zorganizowanym przez Związek Żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego Koło Terenowe w Parczewie uczestniczyli kombatanci, przedstawiciele samorządu, młodzież oraz mieszkańcy Parczewa ...

05.05.2009 r.  

Obchody 218 Rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 – go Maja

Trzeciomajowe uroczystości w Parczewie rozpoczęły się, jak co roku od uroczystego przemarszu uczestników obchodów spod siedziby Starostwa pod pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po złożeniu kwiatów pochód udał się do Bazyliki Mniejszej, gdzie odprawiona została msza św. w intencji Ojczyzny. Druga część majowego święta odbyła się pod pomnikiem Odzyskania Niepodległości, gdzie przedstawiciele lokalnego samorządu, kombatanci, młodzież, przedstawiciele instytucji i zakładów pracy oraz partii politycznych złożyli wiązanki z kwiatów. Uroczyste przemówienie wygłosił Starosta Parczewski - Waldemar Wezgraj oraz Poseł na Sejm RP - Tomasz Dudziński ...

30.04.2009 r.  

Honory dla zasłużonych

Po raz kolejny w Starostwie Powiatowym w Parczewie miała miejsce miła i wzruszająca uroczystość. Decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 1619/KADR z dnia 16 października 2008 r. rodzice, którzy wychowali dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy zostali odznaczeni Srebrnym Medalem "Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Medal "Za Zasługi dla Obronności Kraju" - to polskie odznaczenie wojskowe, przyznawane przez Ministra Obrony Narodowej. Stanowi uznanie dla osób, które swoją pracą lub działalnością przyczyniły się do rozwoju i umocnienia obronności kraju, a także dla rodziców, których co najmniej trzech synów pełniło wzorową służbę wojskową...

28.04.2009 r.  

ŚWIĘTO KULTURY LUDOWEJ W PASZENKACH 26 kwietnia, w Wiejskim Domu Kultury w Paszenkach odbył się Przegląd Teatrów Obrzędowych, Kapel i Śpiewaków Ludowych pod nazwą „ŚLADAMI PIEŚNI i TRADYCJI”. W scenerii wiejskich
opłotków zaprezentowały się
...


23.04.2009 r.  

Kolejny projekt drogowy powiatu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w ub.r. głosiło nabór wniosków w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg lokalnych 2008-2011”. Z całego województwa lubelskiego (z 22 powiatów), do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęły 42 wnioski, w tym 2 z Powiatu Parczewskiego, o przyznanie dotacji na inwestycje drogowe. Ze względu na ograniczone środki, początkowo tylko 17 projektów zakwalifikowało się do realizacji zadania – w tym wniosek powiatu Parczewskiego na przebudowę drogi powiatowej Jabłoń – Rudno oraz remont mostu w Paszenkach...

22.04.2009 r.  

Wiosenne konkursy recytatorskie

  21 kwietnia 2009r. w niezwykle
gościnnej Sosnowicy, odbyły się
eliminacje powiatowe XXVIII Małego
Konkursu Recytatorskiego,
adresowanego do uczniów szkół
podstawowych, oraz po raz pierwszy
w tym roku goszczącego na ziemi
parczewskiej, III Ogólnopolskiego
Konkursu Recytatorskiego dla
gimnazjalistów „Przebudzeni do życia Eliminacje zorganizowała Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie, Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy
...

03.04.2009 r.  

Obozowisko kawalerzystów Szwadronu Toporzysko
- żywa lekcja historii 

Szwadron Toporzysko z Krakowa w 70 rocznicę wojny obronnej 1939 roku, dla uczczenia pamięci żołnierzy  Pułku, organizuje konną wyprawę śladami Pułku 3 Strzelców Konnych - ostatniego regularnego oddziału wojska polskiego walczącego z najeźdźcą. ...


03.04.2009 r.  

Informacja z eliminacji powiatowych OTWP 


W dniu 24.03 2009 r. w świetlicy Komendy Powiatowej PSP
w Parczewie odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W eliminacjach tych uczestniczyli laureaci z eliminacji gminnych. 
...

24.03.2009 r.  

TEATRY DZIECIĘCE I MŁODZIEŻOWE -2009
W POWIECIE PARCZEWSKIM

18 marca 2009r. już po raz dziesiąty, odbył się Powiatowy Przegląd Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych. W Osiedlowym Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej, od rana występowały grupy teatralne ze szkół powiatu parczewskiego. Przegląd rozpoczęła „ Łatka,” grupa teatralna ze Szkoły Podstawowej w Podedwórzu, widowiskiem pt. „ Czerwony Kapturek szuka księcia”.Opiekunem tej grupy jest Agnieszka Hawryluk nauczycielka ze SP w Podedwórzu. Dalej kolejno zaprezentowali się ...

05.03.2009 r.  

„STRAŻACKA PIOSENKA
NIECH TOWARZYSZY NASZYM ZUCHOM”

Pod tym hasłem odbędzie się w tym roku I Powiatowy Festiwal Piosenki Strażackiej w powiecie parczewskim. Organizatorami są: Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Parczewie, Starostwo Powiatowe, Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Parczewie i Powiatowa Biblioteka Publiczna –Centrum Kultury w Parczewie. Festiwal będzie jednocześnie koncertem dedykowanym wszystkim strażakom w powiecie z okazji Święta Strażaka, obchodzonego w tym roku dn. 17 maja / niedziela/...

25.02.2009 r.  

Goście z Ukrainy z wizytą w naszym powiecie

W czwartek 12 lutego br. w naszym powiecie gościliśmy delegację z Rejonowego Centrum Służb Socjalnych dla Rodzin, Dzieci i Młodzieży z Lubomla. Celem wizyty naszych wschodnich sąsiadów było poznanie struktur oraz zasad funkcjonowania w naszym kraju pomocy społecznej świadczonej na poziomie powiatu. W spotkaniach uczestniczyli: ze strony samorządu powiatu Starosta Parczewski - Waldemar Wezgraj, Wicestarosta - Jerzy Maśluch oraz Przewodnicząca Komisji Zdrowia Rady Powiatu – Grażyna Lamczyk. Urząd Wojewódzki reprezentowali: Z-ca Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej – Andrzej Borys oraz Kierownik Oddziału ds. Współpracy Instytucjonalnej - Grażyna Zabielska....

06.10.2008 r.  
Starsze artykuły są w ARCHIWUM 

Kliknij TU aby wejść do archiwum artykułów aktualności

Informacja

Przewodniczący
Rady Powiatun
w Parczewie
lub
Wiceprzewodniczący przyjmują interesantów w sprawach indywidualnych oraz dotyczących problemów społeczności lokalnej
w każdą środę
w godz. 14.00 – 15.30
w pokoju nr 4
Starostwa Powiatowego w Parczewie


Przydatne linkiZrównoważony rozwój
Ankiety


Ocena zachowania pracowników  Starostwa Powiatowego w ParczewieZapotrzebowanie użytkowników na usługi

Komunikaty
Hot-Spot

Sposób
podłączenia sie do sieci szerokopasmowejHotSpot
Regionalna
Sieć SzerokopasmowaHotSpot
WrotaLubelszczyzny


Kalendarz
 
Pogoda


 

 .:: © 2007 by Starostwo Powiatowe w Parczewie ::.